Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

 

Termín a místo konání

• 6. 2. 2021 Ski Areál Harrachov
• Pořadatel: CSG TRI TEAM, z.s.
• Partner projití měřené trasy: Město Harrachov
• Ředitel projité měřené trasy: Bc. David Dobiáš, david.dobias@computersystem.cz, tel: +420 603 410 211
• Informace a dotazy: prostřednictvím emailu na csgtriteam@gmail.com nebo telefonicky na +420 605 288 358, +420 739 327 189

Registrace

Online registrace bude spuštěná 8. 1. 2021 ve 20:00. Registrace na místě nebude možná.
Registrace bude možná on-line prostřednictvím registračního formuláře níže a do vyčerpání kapacity 200 dvojic. Přihlášení na místě nebude možné. Pro bližší informace sledujte sociální sítě a web akce. Pořadatel si vyhrazuje právo registraci uzavřít dle svého uvážení s ohledem na současnou epidemiologickou situaci. V případě nutnosti si Pořadatel vyhrazuje právo na změnu formátu prohlídky měřené tratě.
Změny v registracích lze provést jen na základě písemné žádosti zaslané na csgtriteam@gmail.com a pouze do 3. 2. 2021 23:59.
 

Účastnický příspěvek

Příspěvek 1.500,- CZK za dvojici prosím uhraďte jednou společnou platbou dle pokynů obdržených v potvrzovacím emailu registračního systému Race Result. Platba musí být připsána na účet pořadatele do 3 pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace uvolněna dalším zájemcům. V případě vyhlášení mimořádných protiepidemických opatření bude příspěvek vrácen.
Účastnický balíček obsahuje:
• zajištění trasy a organizaci
• certifikovanou čipovou časomíru Race Result včetně online výsledků
• číslo s čipovým senzorem
• drobné občerstvení v balíčku a teple jídlo po projetí tratě
• pamětní medaili prohlídky tratě
• čelenku SkiMo Harrachov

Prezentace

Každá soutěžní dvojice registrovaná do 25. 1. 2021 obdrží informační balíček poštou. Po tomto termínu bude balíček k dispozici na místě u výdejního okénka Restaurace Stone. Podmínkou účasti je i vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je nutné zaslat elektronicky 5. 2. 2021 na email csgtriteam@gmail.com.
*POZOR!
Dodržujte veškeré pokyny Skiareálu Harrachov, města Harrachov a platná legislativní nařízení vlády.

Kategorie

• MUŽI
• v součtu věků do 80 let
• v součtu věků nad 80 let
• ŽENY
• v součtu věků do 80 let
• v součtu věků nad 80 let
• MIX
• v součtu věků do 80 let
• v součtu věků nad 80 let

* Minimální věk účastníka je 15 let a jeho účast je možná pouze s písemným souhlasem, nebo doprovodem zákonného zástupce.

Prize money

Z celkové částky vybrané za příspěvky bude 15% dedikováno na finanční bonusy za 1. – 3. umístění v každé kategorii.

Trasa

Trasa vede v okolí Harrachova a v Krkonošském národním parku (KRNAP). Značená bude stálými světly, šipkami a sprejem na sníh. Trasa měří necelých 12 km a celkový zisk nadmořské výšky 853m. Podrobnou mapu si můžete zobrazit ZDE.
* Pořadatelé si vyhrazují právo přizpůsobit trať aktuálním sněhovým podmínkám.

Dodržování trasy:
Účastníci nesmějí vybočovat a vyjíždět z trasy. Po celou dobu prohlídky nesmí být týmové dvojice od sebe vzdáleny více než 5 metrů. Trať vede po území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma! Účastníci a také případný doprovod musí dodržovat
Návštěvní řád KRNAP a další legislativu (viz. Odkaz: http://www.krnap.cz/legislativa-spravy-krnap/). Svou registrací potvrzujete, že uvedené pokyny budete respektovat. Porušení těchto ustanovení může být důvodem k vyřazení účastníků z měřené prohlídky a postihu ze strany KRNAP.

Povinná výbava každého účastníka prohlídky

• Lyže s ocelovými hranami po celé délce lyže s minimální šířkou 60 mm a délkou lyže 157 cm pro muže a 150 cm pro ženy. Vázaní musí umožňovat výstup i sjezd.
• Jeden pár stoupacích pásů (doporučujeme mít náhradní stoupací pásy).
• Lyžařské boty s pevnou podrážkou, které musí umožňovat chůzi i sjezd.
• Jeden pár teleskopických nebo běžeckých holí.
• Přilba nasazená na hlavě po celou dobu prohlídky tratě. Může být i cyklistická.
• Čelovka – svítilna s dostatečným výkonem, zapnutá po celou dobu prohlídky trasy (náhradní baterie nebo čelovka).
• Mobilní telefon nabitý a zapnutý po celou dobu prohlídky trasy.
• Batoh umožňující upevnění lyží.
• Lékárnička
• Trať prohlídky

Doporučená výbava:

• Náhradní oblečení
• Náhradní stoupací pásy
• GPS navigace
• Občerstvení – pití, tyčinky, ovoce

Výsledky

Dvojice je klasifikována dle umístění a času pomalejšího účastníka z dvojice. Oficiální výsledky budou zzaslány účastníkům na email. Účastnící se stávají součástí měřené prohlídky tratě od projetí brány s nápisem začátek prohlídky tratě a účast je ukončena projetím brány s nápisem konec prohlídky tratě. Oficiální vyhlášení se vzhledem k epidemiologické situaci nebude konat.

Ceny

Pro první tři účastníky v každé kategorii jsou připraveny vítězné medaile a věcné ceny.