Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
23.01.2022 | Roskilde, Denmark Isstjerneløbet 2022

Velkommen til Isstjerneløbet - den 23. januar 2022 kl. 10.00

DISTANCER:

  • 23 km. 1 omgang. MTB
  • 23 km. 1 omgang. Gravel/Cross
  • 46 km. 2 omgange. MTB
  • 46 km. 2 omgange. Gravel/Cross

El-cykler er ikke tilladt i dette løb, grundet sikkerhed.

START OG MÅL:
Vindingevej 201 (stor p - plads), 4000 Roskilde

PARKERING:
Ved start - Vindingevej 201, Vindinge. 400 Roskilde. Der er parkeringsvagter på stedet.

NÅR DU ER I MÅL:
Når du er kommet i mål er der varm suppe, småkager og en kop kaffe.
Servering finder sted i Ridehallen.

MAX KØRETID:
På alle ruter skal man være i mål senest kl. 14.00.
Overskrides tidsfristen kan det ikke forventes, at tiden kan blive registreret.

TIDTAGNING:
Din tid registreres når du passerer start- og målstregen (nettotid).
Dog beregner vi placering og køretider efter startgruppens starttid (bruttotid)

TOILETTER:
Der vil være skilte der henviser til toiletterne.
Benyt venligst toiletterne.....så vi undgår pinlige situationer og dårligt lugt

RUTEAFMÆRKNING:
Ruterne er afmærkede med tydelige skilte med pile. Kritiske steder vil der være flagposter, der viser vej. Vær blot opmærksom på, at disse ikke har myndighed til at holde anden trafik tilbage. 
Deltagelse sker på eget ansvar; løbsarrangørerne kan ikke drages til ansvar ved et evt. uheld. Vi gennemkører ruterne flere gange inden løbet, og retter henvendelse til de kommuner, vi passerer undervejs, om at få udbedret evt. huller og andre farlig steder.

FORSIKRING:
Deltagelsen sker for egen regning og risiko - Du bør checke at dine forsikringsforhold er i orden før starten. Tænk på sikkerheden for dig selv og andre.

HELBRED:
Du skal selv sørge for, at du helbredsmæssigt vil være i stand til at deltage i Isstjerneløbet. Tag ingen risici. Deltag ikke, hvis du føler dig sløj på dagen.
Medbring sygesikringsbevis eller anden legitimation

AFLYSNING:
Eventuel aflysning af løbet før start på grund af vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.

DIPLOM:
Der er diplom til alle, der gennemfører løbet. Diplomet kan downloades efter løbet.

MERE INFORMATION:
isstjerne@rc-m.dk