Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
11/11/2020 8. PKO Bieg Niepodległości - Bieg Wirtualny

REGULAMIN

8.PKO Bieg Niepodległości na 10km - 11.11.2020r.- Bieg Wirtualny

1. Cel imprezy:

  • Propagowanie aktywnego stylu życia.
  • Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa

PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

10-15.11.2020r.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania między 10, a 15 listopada 2020 roku dystansu 10 km  (biegiem, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności. Do każdego zawodnika na podany podczas rejestracji adres email zostanie wysłany link gdzie będzie mógł wysłać swój wynik.

5. Zapisy

Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://runrzeszow.pl/

6. Opłaty startowe

-  50. w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, koszulka, oraz koszty przesyłki Pocztą Polską

- Osoby, które dokonały opłaty w wysokości 75zł. organizator dokona zwrotu 25zł.   Organizator nie zwraca pełnej kwoty oraz nie przesuwa opłaty na przyszły rok.

 

7. Warunkiem uczestnictwa

- Do każdego uczestnika na podany podczas rejestracji adres email zostanie wysłany link,      w którym każdy będzie mógł dodać swój wynik biegu oraz adres wysyłki  pakietu startowego.

     - Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://runrzeszow.pl  , wpłaciły wpisowe oraz ukończyły 16 lat.

         - Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie 1 pliku gps/ zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka, na którym będzie widoczny łączny dystans i czas.

Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 16.11.2020 roku.

8. Dodatkowe informację

Wysyłka medali, oraz koszulek nastąpi w terminie do 5 do 15 listopada 2020r.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.

- Zgłoszenie do zawodów oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

- Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

 

Groups

Timekeeper