Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
31.10.2020 Crossløbs-serie Sydøstjylland 20/21

Crossløb-serie Sydøstjylland vender tilbage i 2021 / 2022

Glæd jer - vi vender tilbage med Crossløbs-serie Sydøstjylland og første løb er 6. november.

 Vi planlægger og gennemfører selvfølgelig efter de gældende COVID-19 restriktioner, og krydser fingre for crossløb, så tæt på det vi kender fra tidligere

🏃‍♀️🌳🍰
Datoerne og steder bliver:
6. november - Fredericia
27. november - Vejle
11. december - Horsens
15. januar - Juelsminde
5. februar - Taulov
26. februar - Kolding
12. marts - HLLH
Hjælp om med at sprede disse datoer til dine løbevenner og klubkammerater ❗️
ℹ️ Tilmelding åbner vi senest medio september.
Den konkrete dato meldes ud medio august. 

 

Nedenstående tekst er fra sæsonen 2020 / 2021, som desværre blev aflyst.

Ny side med opdateret tekst kommer medio august.

 

Vi har arbejdet meget på at finde ud af hvordan vi evt. kan afvikle crossløb i denne sæson. Og sammen med klubberne er vi nået frem til, at det kan vi godt, når vi tager højde for COVID-19 situationen. Og vi lever selvfølgelig op til myndighedernes krav og anbefalinger

Men det betyder desværre også en meget anderledes crossløb-sæson, men vi håber I vil støtte op omkring vores crossløbs-serie. For klubberne laver et kæmpe stykke arbejde, for at vi kan komme ud og løbe i denne vinter.

Du kan læse om det Corona tilpasset setup

Et crossløb vil kun blive gennemført hvis forsamlingsforbuddet er på 100 personer eller derover ved de enkelte løb.

Derfor bliver der ikke mulighed for at købe sæsonkort, og vi har ikke individuel konkurrence og holdkonkurrence med præmier og præmieoverrækkelse til sidst.
Årsagen er, at vi ikke ved, hvor mange løb det lykkes at gennemføre.

Vi tager dog fortsat tid, og deler op i aldersklasser og de to åbne klasser som normalt. Du kan fortsat udfordre dine løbevenner.

 • Du tilmelder dig til det enkelte løb, tilmelding til første løb åbnes først i november (hvis forsamlingsforbuddet er hævet til 100). Dato meldes ud via mail til sidste års deltagere + på Facebook 
 • Ønsker du senere at løbe endnu et løb, er det vigtig du bruger det link du modtager ved første tilmelding og at du medbringer dit startnummer til næste løb.
 • Åbning af tilmeldingen til hvert løb, bliver meldt ud forud for hvert løb. Her på siden, på Crossløbs-seriens Facebook side, samt via mail til deltagere ved tidligere løb i denne sæson.

Der bliver udbudt 3 starttidspunkter ved hvert løb: kl. 10.00, 11.15, 12.30 (og med mulighed for en yderligere start kl. 13.45, hvis der er behov for dette).
Der vil være plads til max 85 løbere i hver start.
Ved hver start kan der løbes både grøn, rød og sort start (se beskrivelsen længere nede på siden).

Alle løbere fra én start skal være færdige med at løbe og væk fra stævneområdet inden de næste løbere må ankomme, og det betyder desværre:

 • Ingen omklædning og bad (mulighed for toilet inden start)
 • I må først ankomme max 10 minutter før jeres start
 • Max tid for gennemførelse på 55 minutter
 • I skal forlade området lige efter, at I kommer i mål 
 • Ingen kaffe og kage efter løbene
 • Ingen opvarmning på ruten og i området omkring løbet
 • Ingen tilskuer i stævneområdet, kun adgang med startnummer 
   

NB – til forældre med børn der løber grøn start

Vi har i årerne gjort meget for at vores Crossløbs-serie er en familiebegivenhed, og arbejdet for at have flest mulige børn med. I år er vi desværre udfordret, da vi er nødt til at forlange, at alle der skal ind i området har startnummer på maven.

Dvs. at du som forældre ikke kan gå med dit barn til nummerudleveringen og ind på stævneområdet – undtagen du har købt et startnummer til dig selv. Ellers kan vi ikke styre, at der max er 100 på stævneområdet.

Vi håber du har lyst til at løbe med rundt – evt. sammen med dit barn.

Er dit barn trygt ved at selv gå fra bilen og til stævneområdet, har du muligheden at tage ud på ruten og være tilskuer. Du må ikke gå igennem stævneområdet, så vi angiver ved de enkelte løb, hvorledes du kan komme ind på ruten.

Vi beklager meget, men det er mulighedens kunst, at få afholdt crossløb denne sæson, og sikre det både er corona venligt og overholder alle krav fra myndighederne.

Kontakt mig (kirsten.kofoed@dgi.dk), hvis du har behov for en snak om overstående.

 

Ikke alt er ændret

Crossløb er fortsat skønne ruter, hvor vi er væk fra asfalten, og underlaget kan variere fra græs over skovstier til mudder eller andet spændende underlag, og der kan også være skønne bakker, der er med til at give løbene en ekstra twist. Så du får fortsat udfordret din teknik og kondition som løber.

Ruterne kan varerier længdemæssigt i år, da klubberne nøje overvejer deres rute i forhold til afvikling under corona-tilpassede forhold. Distance oplyses før hvert enkelt løb.

 

Løbsdatoer og sted 

Tryk på klubnavn og kom direkte til beskrivelse af løbet (beskrivelse er på siden senest tilmelding for det enkelte løb åbnes.

Lørdag 21. november Kolding KFUM Atletik & Motion Sted angives senere
Lørdag 5. december Horsens Orienteringsklub Klubhuset, Åbjergskovvej 6, 8700 Horsens
Lørdag 16. januar Juelsminde Runners Sted angives senere
Lørdag 6. februar HLLH Rindbækvej 6, 8722 Hedensted (Hedensted Golfklub)
Lørdag 27. februar Taulov Motion Sted angives senere
Lørdag 13. marts Vejle IF Helligkildevej 2, 7100 Vejle

 (Fredericia Løbeklub kan desværre ikke afholde crossløb i denne sæson, så derfor er der kun planlagt 7 løb).

 

Aldersklasser og distancer:

Vi fastholder aldersklasser og har også en åben klasse for kvinder der vil løbe 3 runder og mænd der vil løbe 2 runder.

Ruterne kan varerier længdemæssigt i år, da klubberne nøje overvejer deres rute i forhold til afvikling under corona-tilpassede forhold. Distance oplyses før hvert enkelt løb.

Drenge / piger indtil 13 år (grøn start) 1 omgang (ca. 2,5 km)  
Drenge / piger 14 – 15 år (rød start) 2 omgange (ca. 5 km)  
Kvinder 16 - 80+ (rød start) 2 omgange (ca. 5 km)  
*** Kvinder 16 - 69 (sort start) 3 omgange (ca. 7,5 km)  
Mænd 16 - 69 år (sort start) 3 omgange (ca. 7,5 km)  
***Mænd 16 - 69 år (rød start) 2 omgange (ca. 5,0 km)  
Mænd 70 år og ældre  (rød start) 2 omgange (ca. 5 km)  

Aldersgruppe bestemmes af din alder 31. december 2020, se mere under regler, punkt 2.

*** Åbne klasser
Der er åben klasse for hhv. kvinder og mænd, der ønsker at løbe en anden distance, end deres aldersgruppe normalt indplacerer dem i:
Kvinder 16 – 69 år; 3 omgange; Sort start
Mænd 16 – 69 år; 2 omgang; Rød start

Løbere, der ønsker at løbe i disse 2 klasser, konkurrerer i den åbne klasse for hhv. kvinder og mænd. De konkurrerer dermed ikke i deres respektive aldersgruppe.

 

Tidsgrænse

Vi har sat en tidsgrænse på 55 minutter, for at sikre at alle løbere er væk fra området inden deltagerne til næste start ankommer. Når vi kigger på tiderne fra sidste år, så kan vi se, at stort set alle er i mål inden for 55 minutter. Er du i tvivl om du kan nå 7,5 km - så meld dig på 5 km.

Vi håber på jers forståelse for dette, da det er især omkring start- og målområdet, vi skal være påpasselige i forhold til antal personer på samme tid.

 

Priser - inkl. tilmeldingsgebyr

Rød og sort startgruppe: 60 kr. pr. løb
Grøn startgruppe: 40 kr. pr. løb

Du bliver ikke pålagt yderligere tilmeldingsgebyr – det er inkl. i prisen.

Al tilmelding skal foregå online før løbet. Der vil IKKE være mulighed for eftertilmelding på stedet.

Startnummer skal genbruges fra løb til løb, ellers skal der købes nyt fysisk startnummer.

Nyt startnummer koster 20 kr. og betales på løbsdagen - kontant eller mobilpay. Køb af nyt nummer 10 minutter før start.

Der løbes med startnummer med chip (i år er der ikke rygnummer).

Startnummer skal være synlig under løbet - og kun med synligt startnummer kommer du ind på stævneområdet.

 

Tilmeldingsfrist

Vi håber fortsat på, at vi får meldingen om, at der må være 100 forsamlet  når vi rammer 31. oktober. I så fald åbner tilmeldingen til første løb - 22. oktober kl. 17.00
Når du tilmelder dig, modtager du en mail med et link, som det er vigtigt du bruger hvis du skal tilmeldes flere løb.

Tilmelding til efterfølgende løb bliver meldt ud forud for hvert løb. Her på siden, på Crossløbs-seriens Facebook side, samt via email til deltagere ved tidligere løb i denne sæson.

 

Praktisk info

 • Crossløbs-serien er et lavpraktisk koncept. Og i år er det desværre endnu mere lavpraktisk.
 • For at få flest mulige løbere med, er der færre hjælpere tilstede, så derfor: Færre vejvisere og flere pile og mere afmærkning på ruten.
 • Du får praktiske informationer tilsendt på mail senest torsdagen før hver løbsdag. De bliver også lagt op på Crossløbs-seriens Facebookside. 
 • Ved gruppetilmelding vil det være tilmelderens mail, der tilknyttes alle deltagerne på gruppetilmeldingen. Efterfølgende kan tilmelderen benytte linket i den tilmeldingsmail han/hun får tilbage, og skifte e-mail på de andre på holdet, således at hver især modtager e-mails om praktiske informationer, hvis dette er valgt.
 • Du skal overholde de tidspunkter der er angivet, for hvornår du må møde op før din start.
 • Du skal blive hjemme hvis du har de mindste symptomer på COVID-19.


 

 

Gældende regler Crossløbs-serie DGI Sydøstjylland 2020 - 2021

1.  Den Sydøstjyske Crossløbs-serie afvikles hvert år i perioden oktober – marts. I år består serien af 6 selvstændige løb, dvs. tilmelding til hvert enkelt løb.

Alle kan deltage i Crossløbs-serien.
Vi har en individuel konkurrence men uden præmier, da konkurrerende deltagere er delt over flere starter i løbet af dagen og vi ikke på forhånd ved, hvor mange løb det lykkes at gennemføre. Men vi bibeholder klasserne og tidstagningen, således du fortsat kan se din placering i aldersklassen.

Der vil ikke være holdkonkurrence i denne sæson.
 

2. Aldersgrupper

Aldersgruppe bestemmes af din alder 31. december, i det år hvor serien afvikles (2020) * som anført nedenfor:

Drenge/piger      Indtil 7 år                    - 2013
Drenge/piger           8-9 år            2012 - 2011
Drenge/piger       10-11 år            2010 - 2009
Drenge/piger       12-13 år            2008 - 2007
Drenge/piger       14-15 år            2006 - 2005
Mænd/kvinder     16-19 år            2004 - 2001
Mænd/kvinder     20-29 år            2000 - 1991
Mænd/kvinder     30-34 år            1990 - 1986
Mænd/kvinder     35-39 år            1985 - 1981
Mænd/kvinder     40-44 år            1980 - 1976
Mænd/kvinder     45-49 år            1975 - 1971
Mænd/kvinder     50-54 år            1970 - 1966
Mænd/kvinder     55-59 år            1965 - 1961
Mænd/kvinder     60-64 år            1960 - 1956
Mænd/kvinder     65-69 år            1955 - 1951
Mænd/kvinder     70+ år               1950 - 

* Eksempel på indplacering i aldersgruppe:

Er du 39 år den 31. december 2020 deltager du i klassen 34-39 år.
Er du fyldt 40 år den 31. december 2020 deltager du i klassen 40-44 år.
 

3. Distancer:   

Ruterne kan varerier længdemæssigt i år, da klubberne nøje overvejer deres rute i forhold til afvikling under corona-tilpassede forhold. Distance oplyses før hvert enkelt løb.

Drenge / piger indtil 13 år 1 omgang (ca. 2,5 km) Grøn start
Drenge / piger 14 – 15 år 2 omgange (ca. 5 km) Rød start
Kvinder 16 - 80+ 2 omgange (ca. 5 km) Rød start
*** Kvinder 16 - 69 år 3 omgange (ca. 7,5 km) Sort start
Mænd 16 - 69 år 3 omgange (ca. 7,5 km) Sort start
***Mænd 16 - 69 år 2 omgange (ca. 5,0 km) Rød start
Mænd 70 år og ældre 2 omgange (ca. 5 km) Rød start

Aldersgruppe bestemmes af din alder 31. december 2020, se mere under regler, punkt 2.

*** Åbne klasser: Der er åben klasse for hhv. kvinder og mænd, der ønsker at løbe anden distance, end deres aldersgruppe normalt indplacerer dem i:

Kvinder 16-69 år                     3 omgange                             Sort start

Mænd 16-69 år                      2 omgang                                Rød start

Løbere, der ønsker at løbe i disse 2 klasser, konkurrerer i den åbne klasse for hhv. kvinder og mænd.
De konkurrerer dermed ikke i deres respektive aldersklasse (se evt. punkt 2 for aldersklasser).

 

4. Tilmelding m.m. 

4.1     Tilmelding sker via www.run2u.dk. Tilmelding kan kun ske til det enkelte løb.

4.2   Startnumre: Hver tilmeldt løber får tildelt et startnummer. Løberne beholder det tildelte startnummer i alle løb.

Den enkelte løber er selv ansvarlig for at medbringe såvel startnummer ved hvert løb. Det er ikke tilladt at folde eller ændre på størrelsen af startnummeret.
En løber, der kommer i mål uden startnummer, får ikke sin tid registreret.

Startnumrene har følgende farver:

       - grønt startnummer = alle løbere, der løber 1 omgang
       - rødt startnummer = alle løbere, der løber 2 omgange                        
       - sort startnummer = alle løbere, der løber 3 omgange                        

 

5. Afvikling: 

5.1     Resultater og pointgivning: Ud fra placering opnår du følgende point i din klasse:

1   70 point
2   64 point
3   58 point
4   53 point
5   50 point
6   48 point
7   46 point
8   44 point
9   42 point
10 41 point
11 40 point osv. ned til 1 point. Er der mere end 50 i en gruppe får resten 1 point.

 

5.2 Præmier:

Som tidligere nævnt vil der ikke blive uddelt præmier for individuelle placeringer.


5.2.2   Holdkonkurrence:

Der vil ikke være holdkonkurrence i denne sæson.


6. Praktiske oplysninger:

6.1     Resultatliste vil kunne ses på Run2u.dk

6.2     På Run2u.dk, Crossløbs-seriens facebookside samt via mail, informeres før hvert løb om rute, start- og målområde, mulighed for køb af forplejning mv.
 

7. Regler for aflysning

COVID-19 aflysning:

Aflyses løbet pga. COVID-19, vil dine startnummer blive flyttet til næste løb. 
Du vil modtage en mail, hvor du bekræfter om du vil deltage i dette løb. Kan du ikke det, vil dine startpenge være til rådighed, ved næste løb du tilmelder dig.
Får du ikke deltaget i flere løb, vil dit tilgodehavende blive tilbagebetalt ved sæsonens afslutning, dog fratrukket et adm. gebyr på 20 kr.

Vejrlig aflysning:

Løbet aflyses, hvis DMI eller politiet varsler, at al unødvendig udkørsel i området omkring løbet frarådes, eller hvis vejrforholdene på stedet gør, at det er farligt at gennemføre løbet, fx storm, kraftig isslag eller snestorm. En evt. aflysning varsles på løbets hjemmeside og facebook-side senest 3 timer før løbsstart. Da evt. aflysning skyldes force majeure, refunderes deltagergebyret ikke. 

UA-19431297-12