Select your language:
 
Select your language
Organizator
Pomiar czasu
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”
run.rzeszow@onet.pl
https://runrzeszow.pl/
TIMEKEEPER
biuro@timekeeper.pl
timekeeper.pl
10/09/2020-10/10/2020
8. PKO Maraton Rzeszowski

REGULAMIN

8.PKO Maraton Rzeszowski

  

1.Cel imprezy:

        - Propagowanie aktywnego stylu życia.

         - Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

- Urząd Miasta Rzeszowa

- PKO Bank Polski 

4. Termin i miejsce:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania między 10 września a 10 października 2020 roku dystansu minimum 42,195 km  (biegiem, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biuro@timekeeper.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka.

Dystans 42,195 można podzielić na maksymalnie 4 odcinki biegowe, czyli można przebiec 4 dowolne odcinki biegowe w dowolnym czasie tak, aby utworzyły dystans 42,195 km.

5. Zapisy

Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://runrzeszow.pl/

6. Opłaty startowe

-  20zł. w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, oraz koszty przesyłki Pocztą Polską

- 37zł. w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, okazjonalna koszulka techniczna biegowa oraz koszty przesyłki

 

7. Warunkiem uczestnictwa

     -   Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://runrzeszow.pl  , wpłaciły wpisowe oraz ukończyły 18 lat.

         - Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie w formularzu rejestracyjnym pliku ze zdjęciem  z aplikacji lub zegarka na którym będzie widoczny łączny dystans i czas. Zamiast zdjęcia można wysłać plik GPX.

Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 10.10.2020 roku

8. Dodatkowe informację

Wysyłka medali, oraz koszulek (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie do 14 dni po ukończeniu biegu.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.

- Zgłoszenie do zawodów oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

- Interpretacja regulaminu należy do organizatora

- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów