Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
10/09/2020-10/10/2020 8. PKO Maraton Rzeszowski

REGULAMIN

8.PKO Maraton Rzeszowski

  

1.Cel imprezy:

        - Propagowanie aktywnego stylu życia.

         - Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

- Urząd Miasta Rzeszowa

- PKO Bank Polski 

4. Termin i miejsce:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania między 10 września a 10 października 2020 roku dystansu minimum 42,195 km  (biegiem, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biuro@timekeeper.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka.

Dystans 42,195 można podzielić na maksymalnie 4 odcinki biegowe, czyli można przebiec 4 dowolne odcinki biegowe w dowolnym czasie tak, aby utworzyły dystans 42,195 km.

5. Zapisy

Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://runrzeszow.pl/

6. Opłaty startowe

-  20zł. w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, oraz koszty przesyłki Pocztą Polską

- 37zł. w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, okazjonalna koszulka techniczna biegowa oraz koszty przesyłki

 

7. Warunkiem uczestnictwa

     -   Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://runrzeszow.pl  , wpłaciły wpisowe oraz ukończyły 18 lat.

         - Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie w formularzu rejestracyjnym pliku ze zdjęciem  z aplikacji lub zegarka na którym będzie widoczny łączny dystans i czas. Zamiast zdjęcia można wysłać plik GPX.

Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 10.10.2020 roku

8. Dodatkowe informację

Wysyłka medali, oraz koszulek (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie do 14 dni po ukończeniu biegu.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.

- Zgłoszenie do zawodów oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

- Interpretacja regulaminu należy do organizatora

- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

 

 

 

Groups

Timekeeper