Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Løb i Coronaens skygge! 21. juni kl. 10.00 og 10.30

Vi løber max 10 deltager og med god afstand i henhold til myndighedernes forskrifter. Alle gældende regler i forhold til hygiejne og afstand SKAL overholdes af hver enkelt deltager. Der vil være håndsprit til rådighed i depotet. Undgå i øvrigt sammenstimlen og lad være med at medbringe hele familien i start/målområdet. Kort sagt: INGEN TILSKUERE!

Ved ankomst får hver deltager udleveret en lækker goodiebag, med forplejning til før, under og efter løbet - der vil ikke være depot, som I kender det. Goodiebaggen vil bl.a. indeholde vand, lidt sødt, lidt salt og selvfølgelig din medalje. Efter løbet tilbydes cola og saft. Ønsker I anden forplejning, så medbring det selv - depotet vil være under opsyn. Der vil ikke være mulighed for omklædning og bad - men man er da velkommen til en forfriskende dukkert i bølgen blå! 

OBS! Ruten bliver ikke opmærket! Hvis du ikke kender den eller kan følges med nogen, så kan du printe rutekort fra vores hjemmeside: http://christiansmindecannonball.simplesite.com/443270153

Yderligere info omkring løbet vil blive slået op på Facebook!

OBS! Der ydes ingen rabatter på Corona-løbene!

Ruten

Ruten er en 7 km rundstrækning i og omkring Christiansminde i Svendborg.

Ved halvmarathon løbes 3 runder. Ruten består primært af grusstier, asfalterede stier, fortov og lidt brosten ved Havnen. Der vil være krydsning af offentlig befærdet vej. Færdsel på offentlig befærdet vej i henhold til gældende færdselslov og på eget ansvar.

Start

Der bliver to starter á foreløbig 10 deltagere. 1. start går kl. 10.00 og 2. start sættes i gang kl. 10.30.

Skulle retningslinjerne tillade større forsamlinger, vil udbuddet af pladser blive tilrettet og evt. fællesstart. Mere herom på vores Facebook-side.

Priser

Halvmarathon: 55,- kr + administrationsgebyr

Administrationsgebyret udgør 14 kr,-

Tilmelding, startlister mv. administreres af my.raceresult.com

Der ydes rabat til medlemmer af Dansk Halvmarathonklub - flere oplysninger: https://danskhalvmarathonklub.dk/ Rabatten gives kun ved tilmeldning forud! Rabatten ydes naturligvis kun til medlemmer - vi tjekker, at der er tale om reelt medlemsskab og ved snyd forbeholder vi os ret til at opkræve differencen eller ekskludere løberen uden refusion af startgebyr.

Prisen inkluderer unik medalje, forplejning og print-selv-diplom.

Tilmeldingsfristen udløber 24 timer før løbets start. Eftertilmelding er som udgangspunkt ikke muligt.Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser - det dog kun efter aftale via mail eller SMS med os.

Forplejning

Der vil være forplejning/depot ved start/mål i Christiansminde. I depotet vil der altid være drikkelse i form af vand, saft og cola - hertil lidt sødt, lidt salt og noget frugt. Man må selvfølgelig gerne medbringe egen forplejning, men depotet påtager sig intet ansvar herfor. Det samme gælder opbevaring af øvrig baggage.

Tidsgrænse

3 timer! Herefter begynder nedtagning og rutemærkningen fjernes.

Parkering

På P-pladsen ved minigolf-banen - der burde være plads til alle. Derfra er der vel 100 meter til start/mål. For parkering gælder almindelig regler for offentlig parkering.

GPS koordinater til p-pladsen: 55°03'36.1"N 10°38'21.2"E. Adressen er Christiansmindevej 20, 5700 Svendborg.

Herfra går man forbi minigolfbanen og fortsætter hen til de overdækkede borde/bænke.

Toilet

Der ver toilet i startområdet - i det såkaldte Kinerserhus! Der er desuden toiletter på ruten - disse findes ved færgehavnen og er åbne året rundt.

Løbet

Løbet efterlever regelsættet dikteret af Klub 100 Halvmarathon Danmark. http://klub100halvmarathon.simplesite.com/417834756

Der løbes efter cannonball-princippet, hvor hver enkelt deltager selv er ansvarlig for tidtagning og efter løbet få noteret sin tid. Det betyder at uret ikke må være indstillet til auto-stop og det må ikke stoppes undervejs. Snyder du - snyder du kun dig selv!

Løbet foregår i øvrigt på eget ansvar, ligesom det forventes at man passer godt på hinanden, naturen og anden færdsel på ruten. Der henkastes selvfølgelig ikke affald - der bruges de dertil egnede beholdere på ruten!

Øvrigt

Tilmelding er bindende og ved udeblivelse tilbagebetales beløbet ikke.

Der må gerne byttes/sælges startnumre - deltagerne er selv ansvarlige for at få navne rettet. Dette foregår via MyRaceresult og ændringer kan foretages indtil et par dage før løbet.

Ved aflysning refunderes hele det indbetalte beløb - dog fratrukket gebyret. Dette administreres af MyRaceresult og er ude af vore hænder.

Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at aflyse, såfremt løbet ikke kan overholde reglerne fra Klub 100.

Ved din deltagelse accepterer du samtidig at der optages fotos og at disse efterfølgende bliver offentliggjort på denne side samt facebook-siden.