Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

§ ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

§ WSPÓŁORGANIZATORZY

· Urząd Miasta Ełku

· Jednostka Strzelecka 1007 Ełk im. Płk Mariana Sołtysiaka ps. „Barabasz”

· Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

§ PATRONAT

· Prezydent Miasta Ełku

· Rada Miasta Ełku

§ KOMITET ORGANIZACYJNY

· Kierownik maratonu – Ireneusz Dzienisiewicz

· Budowniczowie tras – Wiesław Rusak TP 100 km, TP 50 km; Jarosław Prądzyński TP 25 km

· Sędzia główny maratonu TP 100 km, TP 50 km – Wiesław Rusak

· Sędzia główny maratonu TP 25 - Jarosław Prądzyński

§ BAZA MARATONU

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR Ełk, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19 – 300 Ełk.
Na terenie bazy: biuro zawodów, odprawa techniczna zawodów, meta dla wszystkich dystansów, wręczenie nagród i dekoracja zwycięzców, biesiada kończąca imprezę, parking dla uczestników, miejsce noclegowe (hala).

§ TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

· Ełk, 3 – 4 stycznia 2020r.

· Ełk – biuro zawodów Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR Ełk, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19 – 300 Ełk.

§ PROGRAM MARATONU

· 3 stycznia 2020 – piątek

o Godzina 15:00 - 24:00 - rejestracja uczestników w biurze maratonu
dla dystansów: TP 100 km, TP 50 km, TP 25 km.

o Godzina 19:30 – zakończenie rejestracji dla trasy TP 100 km.

o Godzina 19:30 – odprawa techniczna dla uczestników trasy TP 100 km (baza maratonu).

o Godzina 20:00 – wyjazd autokarami organizatora spod biura zawodów na miejsce startu dla uczestników trasy TP 100 km.

o Godzina 20:30 – start trasy TP 100 km.

· 4 stycznia 2020 – sobota

o Godzina 06:00 - 07:15 - rejestracja uczestników na trasie TP 50 km
w biurze zawodów (baza maratonu).

o Godzina 07:15 - 10:00 - rejestracja uczestników na trasie TP 25 km
w biurze zawodów (baza maratonu).

o Godzina 07:15 - odprawa techniczna dla uczestników trasy TP 50 km (baza maratonu).

o Godzina 08:00 - wyjazd autokarami organizatora spod biura zawodów na miejsce startu trasy TP 50 km.

o Godzina 08:30 - start trasy TP 50 km.

o Godzina 09:30 - odprawa techniczna dla uczestników trasy TP 25 km (baza maratonu).

o Godzina 10:00 - wyjście na miejsce startu, około 0,5 km od bazy maratonu.

o Godzina 10:30 - start trasy TP 25 km.

o Godzina 14:30 - zamknięcie mety dla trasy TP 25 km.

o Godzina 16:30 - zamknięcie mety dla trasy TP 50 km.

o Godzina 17:00 - 21:45 bezpłatne korzystanie dla uczestników tras
TP 100 km i TP 50 km z Parku Wodnego w Ełku.

o Godzina 20:30 - zamknięcie mety dla trasy TP 100 km.

o Godzina 21:00 - rozpoczęcie uroczystego zakończenia, biesiada dla uczestników (do godziny 02:00), organizatorów i zaproszonych gości (baza maratonu).

· 5 stycznia 2020 – niedziela

o Godzina 08:00 - 21:45 bezpłatne korzystanie dla uczestników tras
TP 100 km i TP 50 km z Parku Wodnego w Ełku.

o Godzina 12.00 - opuszczenie bazy maratonu.

§ CEL MARATONU

· Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

· Prezentacja walorów krajoznawczych Mazur, Powiatu i Miasta Ełku.

· Propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku.

 

§ TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA IMPREZY

· "Ełcki Maraton Pieszy na Orientację-Ełcka Zmarzlina" to impreza rekreacyjno-turystyczna na orientację.

· Podczas imprezy uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse: TP 100 km, TP 50 km i TP 25 km.

· Uczestników obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów: TP 100 km 24 godziny, TP 50 km 8 godzin, TP 25 km 4 godziny.

· W zależności od warunków atmosferycznych limit na trasie 100 km może zostać przedłużony maksymalnie do 28 godzin.

· Uczestnicy mogą iść samodzielnie lub w grupach.

· Uczestnicy maratonu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać zawody, muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu. Organizator nie zapewnia transportu.

· Trasa maratonu wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce pieszej.

· Obowiązuje kategoryczny zakaz przechodzenia po zamarzniętych jeziorach, stawach czy rzekach.

· Podczas pokonywania trasy maratonu na drogach publicznych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego.

· Niedozwolone jest stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej, jako pomocy na trasie oraz wszelkiej pomocy zewnętrznej, w tym internetowej. Powyższe nie dotyczy stosowania urządzeń, jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu imprezy.

· Sklasyfikowane zostaną tylko osoby, które odnalazły i potwierdziły przynajmniej jeden PK w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów i samodzielnie, pieszo dotarły do mety.

· O klasyfikacji uczestnika na trasie TP 100 w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzeniem PK (punkty przeliczeniowe dla poszczególnych PK będą podane przy opisie PK na mapie), w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę.

 

· Punkt kontrolny PK będzie oznakowany lampionem biało-czerwonym lub biało-pomarańczowym z kodem literowym lub liczbowym oraz perforatorem.

· Kod literowy lub liczbowy będzie powtórzony na drzewie, namalowany farbą geodezyjną koloru pomarańczowego.

· PK, które będą zaliczane na początku tras będą wyposażone w kilka perforatorów.

§  TRASA TP 25 km – ROGAINING 4h

· Zawody TP 25 km będą rozgrywane na zasadzie rogainingu z limitem czasu 4 godziny.

· Rogaining – o co chodzi? Uczestnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi o różnych wagach (punktach przeliczeniowych) zależnych od trudności usytuowania punktu kontrolnego w terenie. Zadaniem każdego uczestnika jest w limicie 4 godzin zebranie jak największej liczby punktów przeliczeniowych. Uczestnik musi sobie sam zaplanować, które punkty kontrolne chce odszukać i potwierdzić, projektując swoją trasę w taki sposób, aby przed limitem 4 godzin wrócić na metę. Uczestnicy planują trasę uwzględniając swoje umiejętności orientacji terenowej jak również swoją kondycję fizyczną. Niepisaną zasadą rogainingu jest, aby trasa ułożona została tak przez organizatorów, żeby żaden uczestnik nie był w stanie zaliczyć wszystkich punktów kontrolnych. Takie postępowanie dodaje czynnik planowania i taktyki, gdyż nie będzie takiej sytuacji, że wszyscy uczestnicy mają te same, o tych samych wartościach, potwierdzone punkty kontrolne.

· Zawody TP 25 km – rogaining 4 h organizowane są z myślą zarówno o osobach, które chcą rekreacyjnie przejść po lesie jednocześnie pogłębiając swoje umiejętności w orientacji terenowej, jak i o tych bardziej zaawansowanych uczestnikach, którzy chcą się sprawdzić i „wycisnąć” z trasy jak najwięcej punktów przeliczeniowych jednocześnie mieszcząc się w limicie czasu.

· INFORMACJE PODSTAWOWE TP 25 km

o Trasa zostanie przygotowana na mapach topograficznych kolorowych 1:25 000 z rozświetleniami 1:10 000 na niektórych PK (rozświetlenia – wycinki mapy w okolicy PK pokazujące jego położenie na bardziej szczegółowej mapie 1:10 000).

o Punkty kontrolne zostaną oznaczone w terenie lampionami z dołączonym perforatorem do potwierdzania punktów kontrolnych.

o Każdy punkt kontrolny będzie miał przypisaną wagę (punkty przeliczeniowe) opisane na mapie. Punkty przeliczeniowe będą o wartościach od 2 do 9.

o Limit czasu zaplanowany na potwierdzanie punktów kontrolnych wynosi 4 godziny czasu podstawowego i 15 minut limit spóźnień.

o Dotarcie do mety w limicie 4 godzin nie skutkuje żadnymi karami, natomiast w limicie spóźnień – za każdą rozpoczętą minutę odejmowany będzie 1 pkt przeliczeniowy.

o Dotarcie na metę po limicie spóźnień oznacza niesklasyfikowanie uczestnika.

o Uczestnicy przed startem otrzymają chipy do pomiaru czasu na trasie.

o Wprowadzony limit czasu 4 godzin pozwala na przebycie szybkim marszem (6km/h) dystansu 24 km. Osoby poruszające się większym tempem pokonają odpowiednio dłuższy dystans, a mniejszym - krótszy.

o Punktacja końcowa będzie wyglądać następująco:

§ w pierwszej kolejności będą obliczane punkty przeliczeniowe pomniejszone o ewentualne kary za czas w limicie spóźnień (osoba z najwyższą ilością punktów przeliczeniowych wygrywa);

§ w przypadku identycznej ilości punktów przeliczeniowych o zwycięstwie decyduje czas przybycia na metę.

o Niedozwolone jest stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej, jako pomocy na trasie oraz wszelkiej pomocy zewnętrznej, w tym internetowej. Powyższe nie dotyczy stosowania urządzeń, jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu imprezy.

o Niedozwolone jest niszczenie punktów kontrolnych oraz inne zachowania niezgodne z duchem fair play.

o Szczegółowe informacje dotyczące map, trasy i innych aspektów rywalizacji zostaną opublikowane w późniejszym terminie w formie komunikatu technicznego.

§  TRASA TP 50 km – ROGAINING 8h

· Zawody TP 50 km będą rozgrywane na zasadzie rogainingu z limitem czasu 8 godzin.

· Rogaining – o co chodzi? Uczestnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi o różnych wagach (punktach przeliczeniowych) zależnych od trudności usytuowania punktu kontrolnego w terenie. Zadaniem każdego uczestnika jest w limicie 8 godzin zebranie jak największej liczby punktów przeliczeniowych. Uczestnik musi sobie sam zaplanować, które punkty kontrolne chce odszukać i potwierdzić, projektując swoją trasę w taki sposób, aby przed limitem 8 godzin wrócić na metę. Uczestnicy planują trasę uwzględniając swoje umiejętności orientacji terenowej jak również swoją kondycję fizyczną. Niepisaną zasadą rogainingu jest, aby trasa ułożona została tak przez organizatorów, żeby żaden uczestnik nie był w stanie zaliczyć wszystkich punktów kontrolnych. Takie postępowanie dodaje czynnik planowania i taktyki, gdyż nie będzie takiej sytuacji, że wszyscy uczestnicy mają te same, o tych samych wartościach, potwierdzone punkty kontrolne.

· Zawody TP 50 km – rogaining 8 h organizowane są z myślą zarówno o osobach, które chcą rekreacyjnie przejść po lesie jednocześnie pogłębiając swoje umiejętności w orientacji terenowej, jak i o tych bardziej zaawansowanych uczestnikach, którzy chcą się sprawdzić i „wycisnąć” z trasy jak najwięcej punktów przeliczeniowych jednocześnie mieszcząc się w limicie czasu.

· INFORMACJE PODSTAWOWE TP 50 km

o Trasa zostanie przygotowana na mapach topograficznych kolorowych 1:25 000.

o Punkty kontrolne zostaną oznaczone w terenie lampionami z dołączonym perforatorem do potwierdzania punktów kontrolnych.

o Każdy punkt kontrolny będzie miał przypisaną wagę (punkty przeliczeniowe) opisane na mapie. Punkty przeliczeniowe będą o wartościach od 2 do 9.

o Limit czasu zaplanowany na potwierdzanie punktów kontrolnych wynosi 8 godzin czasu podstawowego i 15 minut limit spóźnień.

o Dotarcie do mety w limicie 8 godzin nie skutkuje żadnymi karami, natomiast w limicie spóźnień – za każdą rozpoczętą minutę odejmowany będzie 1 pkt przeliczeniowy.

o Dotarcie na metę po limicie spóźnień oznacza niesklasyfikowanie uczestnika.

o Uczestnicy przed startem otrzymają chipy do pomiaru czasu na trasie.

o Wprowadzony limit czasu 8 godzin pozwala na przebycie szybkim marszem (6km/h) dystansu 48 km.

o Punktacja końcowa będzie wyglądać następująco:

§ w pierwszej kolejności będą obliczane punkty przeliczeniowe pomniejszone o ewentualne kary za czas w limicie spóźnień (osoba z najwyższą ilością punktów przeliczeniowych wygrywa);

§ w przypadku identycznej ilości punktów przeliczeniowych o zwycięstwie decyduje czas przybycia na metę.

o Niedozwolone jest stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej, jako pomocy na trasie oraz wszelkiej pomocy zewnętrznej, w tym internetowej. Powyższe nie dotyczy stosowania urządzeń, jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu imprezy.

o Niedozwolone jest niszczenie punktów kontrolnych oraz inne zachowania niezgodne z duchem fair play.

o Szczegółowe informacje dotyczące map, trasy i innych aspektów rywalizacji zostaną opublikowane w późniejszym terminie w formie komunikatu technicznego.

§  TRASA 100 km – SCORELAUF 24h

· Zawody TP 100 km będą rozgrywane na zasadzie scorelauf z limitem czasu 24 godziny.

· W przypadku bardzo złych warunków pogodowych limit czasowy może zostać zwiększony maksymalnie o 4 godziny.

· Scorelauf – o co chodzi? Uczestnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK). Zadaniem każdego uczestnika jest w limicie 24 godzin zebranie jak największej liczby PK. Uczestnik samodzielnie wybiera PK, które chce potwierdzić i samodzielnie decyduje, w jakiej kolejności to zrobi.

· INFORMACJE PODSTAWOWE TP 100 km

o Trasa zostanie przygotowana na mapach topograficznych kolorowych 1:25 000.

o Punkty kontrolne zostaną oznaczone w terenie lampionami z dołączonym perforatorem do potwierdzania punktów kontrolnych.

o Limit czasu zaplanowany na potwierdzanie punktów kontrolnych wynosi 24 godziny. W przypadku bardzo złych warunków pogodowych limit czasowy może zostać zwiększony maksymalnie o 4 godziny.

o Dotarcie do mety w limicie 24 godzin nie skutkuje żadnymi karami, natomiast za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie 1 pkt.

o Uczestnicy przed startem otrzymają chipy do pomiaru czasu na trasie oraz GPS.

o Na trasie TP 100 km będzie tak zwany „przepak”. Usytuowany będzie na około 50 km trasy we wskazanym podczas odprawy miejscu. Uczestnicy TP 100 km mogą zabrać ze sobą do autokaru swój pakunek o pojemności do 20 l, do którego będą mieli dostęp na „przepaku”. Na „przepaku” organizator zapewnia kawę, herbatę i wrzątek do dyspozycji uczestników. Przepak zostanie zamknięty po 12 godzinach od startu

o Niedozwolone jest stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej, jako pomocy na trasie oraz wszelkiej pomocy zewnętrznej, w tym internetowej. Powyższe nie dotyczy stosowania urządzeń, jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu imprezy.

o Niedozwolone jest niszczenie punktów kontrolnych oraz inne zachowania niezgodne z duchem fair play.

o Szczegółowe informacje dotyczące map, trasy i innych aspektów rywalizacji zostaną opublikowane w późniejszym terminie w formie komunikatu technicznego.

 

§ UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

· TP 25 km

o TP TP 25 km przeznaczony jest dla rodzin i mniej doświadczonych osób chcących spróbować swych sił w warunkach zimowych.

o Dzieci od lat 13 mogą wziąć udział w imprezie pod opieką osoby pełnoletniej przez cały czas pokonywania trasy oraz po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie.

o Dzieci do lat 13 mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

o Obowiązkowe wyposażenie: elementy odblaskowe na ubraniu, kompas, telefon komórkowy, podstawowa apteczka.

o Zaleca się posiadanie nieprzemakalnego etui na telefon, chemicznych ogrzewaczy do ciała oraz czołówki lub latarki.

· TP 50 km i TP 100 km

o TP 100 km i TP 50 km przeznaczony jest dla amatorów turystyki pieszej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.

o Warunkiem dopuszczenia do samodzielnego startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych marszów.

o Młodzież powyżej 16 roku życia może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie pod opieką osoby pełnoletniej.

o Obowiązkowe wyposażenie: latarka lub czołówka z zapasowymi bateriami, elementy odblaskowe na ubraniu, śpiwór lub termoizolacyjny koc ratunkowy (folia NRC), kompas, telefon komórkowy, podstawowa apteczka.

o Zaleca się posiadanie nieprzemakalnego etui na telefon oraz chemicznych ogrzewaczy do ciała.

§  NAGRODY

· Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca na poszczególnych dystansach i kategoriach otrzymają puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe.  

· Dla dystansu TP 100 km warunkiem sklasyfikowania na miejscach 1 – 3 jest zaliczenie wszystkich PK.

· Dla wszystkich uczestników TP 100 km, TP 50 km i TP 25 km przewidujemy medale okolicznościowe.

 

§  OPŁATY I ZGŁOSZENIA

· W terminie do 16 grudnia 2019r.

o Dla dystansu TP 100 km i TP 50 km

§ 70 zł bez noclegu

§ 80 zł z noclegiem – hala sportowa (własne karimaty i śpiwory)

o Dla dystansu TP 25 km

§ 50 zł bez noclegu

§ 60 zł z noclegiem – hala sportowa (własne karimaty i śpiwory)

· W terminie do 31 grudnia 2019r.

o Dla dystansu TP 100 km i TP 50 km

§ 80 zł bez noclegu

§ 90 zł z noclegiem – hala sportowa (własne karimaty i śpiwory)

o Dla dystansu TP 25 km

§ 60 zł bez noclegu

§ 70 zł z noclegiem – hala sportowa (własne karimaty i śpiwory)

· W terminie po 1 stycznia 2020r.

o Dla dystansu TP 100 km i TP 50 km

§ 90 zł bez noclegu

§ 100 zł z noclegiem – hala sportowa (własne karimaty i śpiwory)

o Dla dystansu TP 25 km

§ 70 zł bez noclegu

§ 80 zł z noclegiem – hala sportowa (własne karimaty i śpiwory)

· W RAMACH OPŁATY ORGANIZATOR ZAPEWNIA

o noclegi od piątku do niedzieli w hali sportowej w bazie maratonu – należy mieć własną karimatę i śpiwór,

o prysznice, w-c oraz sauna w bazie maratonu,

o mapę trasy wraz z jej opisem zabezpieczoną przed wodą,

o wodoodporną kartę startową,

o elektroniczny pomiar czasu,

o na trasie TP 100 km nadajnik GPS dla każdego uczestnika dla trasy TP 50 km nadajnik GPS w miarę ich posiadania, (na stronie internetowej trackcourse.com będzie możliwość śledzenia rywalizacji oraz analizowania po maratonie swojego przebiegu trasy jak i pozostałych uczestników),

o okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników,

o puchary i nagrody rzeczowe,

o możliwość bezpłatnego korzystania z wszelkich atrakcji na pływalni
w sobotę i niedzielę dla uczestników TP 100 km i TP 50 km,

o bezpłatny parking na terenie bazy,

o biesiada po ceremonii wręczenia nagród

o ciepła zupa na mecie dla wszystkich uczestników.

· UWAGA

Opłata płatna na konto:

Wiesław Rusak

ul. Bociania 4

19-311 Chruściele

BANK PKO BP S.A. ODDZIAŁ w Ełku

nr konta: 78 1020 4724 0000 3302 0103 4586

w tytule wpisać "opłata EZ, imię i nazwisko oraz trasę”

Np.: „opłata EZ Jan Nowak TP 25 km”

 

ZGŁOSZENIA należy wysyłać wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
https://my.raceresult.com/140397/registration?lang=pl

 

W przypadku rezygnacji do 27.12.2019 zwracamy opłatę, po tym terminie opłaty nie zwracamy.

 

§ FORMA I KATEGORIE STARTOWE

· Maraton pieszy – na wszystkich trasach, start indywidualny, klasyfikacja z podziałem na płeć i wiek K- kobiety, M – mężczyźni, KW – kobiety powyżej 50 lat, MW – mężczyźni powyżej 50 lat.

· Wyniki na trasach TP 100 km i TP 50 km będą zaliczane do PP w PMnO.

· Dodatkowo na trasach TP 100 km, TP 50 km i TP 25 km będzie oddzielna klasyfikacja dla mieszkańców Ełku z podziałem na kobiety i mężczyzn.

§  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

· W przypadku bardzo złych warunków pogodowych limit czasowy TP100 może zostać zwiększony.

· Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

· Uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.

· Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków; transportu podczas pokonywania trasy, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

· Uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 27.12.2019 Lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do zwrotu opłaty startowej i świadczeń.

· Zgłoszenie po 31.12.2019 nie gwarantuje pełnych świadczeń.

· Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

· Ewentualne protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników wstępnych, do sędziów głównych poszczególnych tras.

· Wyniki oficjalne maratonu pojawią się po rozpatrzeniu ewentualnych protestów do dnia 7 stycznia 2020r.

· Obowiązuje zakaz wejścia do rezerwatów przyrody, palenia ognisk w lesie, wejścia na tereny szkółek leśnych oraz upraw leśnych do 4 m wysokości.

· Obowiązuje zakaz wejścia na ogrodzone tereny prywatne.

§  INFORMACJE DODATKOWE

· Rozkład jazdy pociągów PKP - www.rozklad-pkp.pl

· Rozkład jazdy autobusów PKS - www.pkssuwalki.pl

· Rozkład jazdy ŻAK EXPRESS - www.zakexpress.com.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Wiesława Rusaka
tel. 601 891 616 lub rusak@fantex.pl oraz Ireneusza Dzienisiewicza tel. 501 185 601
lub i.dzienis@mosir.elk.pl 

 

 

Groups

Timekeeper