Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Tidtager
Betalingsbehandler
Grupper
Kiss Jensen
info@endelavehm.dk
http://www.endelavehm.dk/
Run2u.dk
ib@run2u.dk
www.run2u.dk
Dan Rider ApS
Grøftebjergvej 29
DK 5492 Vissenbjerg
CVR 26719127
race@danrider.dk
12.09.2020 | Endelave, Danmark
ENDELAVE HALVMARATON

På grund af COVID-19 er EndelaveHM 2020 aflyst. Vi håber selvfølgelig at afvikle halvmaraton 2021.

Løbet finder sted lørdag den 11. September 2021. og er igen i år tilrettelagt sådan, at det er muligt at sejle til Endelave om morgenen – deltage i løbet – og sejle tilbage til Snaptun om eftermiddagen.

Ruten, på de 21.097,50 meter, går fra Endelave Skole i Endelave By ad Kongevejen mod Louisenlund, som er en tidligere herregård, der er opført i 1700 tallet af øens daværende ejer, major von Schildknecht.

Efter Louisenlund fortsætter ruten via Havhornet tilbage til Kongevejen og videre mod Øvre, som er Endelaves øverste ende. Øvre er ét stort fredet naturområde på 300 tdr. land. Området er varieret med store åbne strandenge, lynghede, fyrrekrat og, skjult i bevoksningen, adskillige skovsøer.

Øvre bliver passeret 2 gange på ruten.

Herefter går ruten ad Strandvejen tilbage mod Endelave By og målområdet ved Endelave Skole. Her passeres strandengene ved Flasken, hvor kystfugle raster i stort tal.

Vilde kaniner lever i perioder over hele Endelave, men særligt langs Strandvejens hegn af bukketorn og hybenroser, er der tilholdssted for mange af øens vilde kaniner.

Ruten er asfalterede veje og grusveje. Enkelte steder kan der være græs/sand. Løbet foregår på offentlig vej.

 Under løbet vil der være adgang til vand, saft og frugt ved depoter på ruten. Efter løbet vil der blive serveret et righoldigt traktement bestående af både drikkevarer – vand, saft, kaffe, te – flere slags frugt, brød og forskellige oste.

Vi glæder os til at se en masse dejlige mennesker igen i år, og mange af jer igen som sædvanligt :-)

Se mere information via endelavehm.dk

Hvis du vil vide mere om Endelave, så klik ind på www.endelave.dk.