Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
14.09.2019 | Endelave, Denmark ENDELAVE HALVMARATON

Løbet finder sted lørdag den 14. september 2019. og er igen i år tilrettelagt sådan, at det er muligt at sejle til Endelave om morgenen – deltage i løbet – og sejle tilbage til Snaptun om eftermiddagen.

Ruten, på de 21.097,50 meter, går fra Endelave Skole i Endelave By ad Kongevejen mod Louisenlund, som er en tidligere herregård, der er opført i 1700 tallet af øens daværende ejer, major von Schildknecht.

Efter Louisenlund fortsætter ruten via Havhornet tilbage til Kongevejen og videre mod Øvre, som er Endelaves øverste ende. Øvre er ét stort fredet naturområde på 300 tdr. land. Området er varieret med store åbne strandenge, lynghede, fyrrekrat og, skjult i bevoksningen, adskillige skovsøer.

Øvre bliver passeret 2 gange på ruten.

Herefter går ruten ad Strandvejen tilbage mod Endelave By og målområdet ved Endelave Skole. Her passeres strandengene ved Flasken, hvor kystfugle raster i stort tal.

Vilde kaniner lever i perioder over hele Endelave, men særligt langs Strandvejens hegn af bukketorn og hybenroser, er der tilholdssted for mange af øens vilde kaniner.

Ruten er asfalterede veje og grusveje. Enkelte steder kan der være græs/sand. Løbet foregår på offentlig vej.

 Under løbet vil der være adgang til vand, saft og frugt ved depoter på ruten. Efter løbet vil der blive serveret et righoldigt traktement bestående af både drikkevarer – vand, saft, kaffe, te – flere slags frugt, brød og forskellige oste.

Vi glæder os til at se en masse dejlige mennesker igen i år, og mange af jer igen som sædvanligt :-)

Se mere information via endelavehm.dk

Hvis du vil vide mere om Endelave, så klik ind på www.endelave.dk.