Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
29/06/2019 | Gliwice, Poland IV Maraton Pędziwiatra

IV Maraton Pędziwiatra
REGULAMIN ZAWODÓW


I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem zawodów sportowych pod nazwą "Maraton Pędziwiatra" jest Amatorski Klub 
Miłośników Biegania "Pędziwiatr" Gliwice, działający jako sekcja sportowa Stowarzyszenia 
Rozwoju Czechowic.
2. Dane organizatora znajdują się na stronie www.pedziwiatr.gliwice.pl


II. CEL
1. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Propagowanie amatorskich biegów długodystansowych.
3. Uczczenie VIII rocznicy założenia AKMB Pędziwiatr Gliwice.


III. KONKURENCJE
1. Bieg.
2. Nie będzie przeprowadzana konkurencja Nordic Walking.


IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w sobotę, 29 czerwca 2019 r.
2. Start o godzinie 10:00, razem ze startem Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej.
3. Zawody będą rozgrywane na trasie  Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej (www.gppb.eu) -dukty
leśne oraz asfalt.
4. Trasa ma długość 42,195 km = 295 metrów dobiegu + 10 okrążeń po 4,190 km każde. Trasa nie 
posiada atestu PZLA i będzie wyłączona z ruchu pojazdów ale nie będzie wyłączona z ruchu 
pieszych.
5. Biuro zawodów będzie usytuowane w okolicy ruin "Bravo" (dawny Zameczek Leśny), wjazd do Lasu 
Komunalnego od ulicy Chorzowskiej 98 w Gliwicach.
6. Biuro zawodów, wspólne dla Maratonu i dla Prowokacji, będzie czynne w dniu zawodów, w 
godzinach od 9:00 do 10:00.


V. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty nawadniania, będą usytuowane w rejonie startu/mety oraz w okolicy połowy trasy 
-dostępne po każdym okrążeniu.
2. W rejonie startu/mety będzie punkt odżywczy (banany, żele, odżywki własne) -dostępny po każdym
okrążeniu.
3. Zawodnicy mogą na własną odpowiedzialność pozostawić swoje napoje i odżywki, w oznakowanych
opakowaniach, na wyznaczonym do tego stole w rejonie mety.
4. Elektroniczna kontrola czasu będzie następowała na linii startu/mety.


VI. UCZESTNICTWO
1. Zawody są ogólnodostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. Ze względu na warunki terenowe nie dopuszcza się uczestnictwa osób na wózkach.
3. Zapisy na zawody będą przyjmowane przez Internet oraz w biurze zawodów (w dniu zawodów).
4. Limit uczestników wynosi 300 osób, decyduje kolejność wpłat.
5. Start w Maratonie Pędziwiatra jest zaliczany do klasyfikacji „wytrwali” w Gliwickiej Parkowej 
Prowokacji Biegowej 2019, bez dodatkowej opłaty.
6. Numer startowy należy odebrać osobiście w biurze zawodów.
7. Numer startowy nie podlega zwrotowi -można go po zawodach zatrzymać.
8. Decyzje służby medycznej dotyczące kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
9. Limit czasowy wynosi 6 godzin.


VII. KLASYFIKACJE
1. Będą prowadzone klasyfikacje open, odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
2. Będą prowadzone klasyfikacje wiekowe: K/M 20, 30, 40, 50, 60 i 70+
3. Podstawą wszystkich klasyfikacji będzie elektroniczny pomiar czasu.
4. Klasyfikacja zawodników będzie odbywała się na podstawie czasu rzeczywistego, liczonego od 
chwili przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety (netto).
5. Wyniki zawodów będą zamieszczone na stronie www.gppb.eu/wyniki/2019.


VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
1. Nagrody i świadczenia gwarantuje się uczestnikom, którzy zapiszą się i wniosą opłatę startową do 
16 czerwca 2019 r. włącznie.
1. Każdy zawodnik, otrzyma:
1. medal -na mecie, tylko po ukończeniu pełnego dystansu maratonu
2. dyplom
3. posiłek  -makaron z sosem, napoje, wafel
2. Za 3 pierwsze miejsca w kategorii open kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody w postaci 
bonów do sklepu sportowego:
1. I miejsce =400 zł
2. II miejsce =300 zł
3. III miejsce =200 zł
3. Nie będą przyznawane nagrody w kategoriach wiekowych.
4. Wśród wszystkich uczestników maratonu rozlosowane będą:
1. samochód hybrydowy Toyota na weekend z limitem 400 km -przed startem
2. nagrody rzeczowe -po biegu, w biurze zawodów
5. Nie przewiduje się pakietów startowych.
6. Będzie możliwość zakupu koszulki okolicznościowej i innych gadżetów -zamówienia będą 
uruchomione na stronie www.gppb.eu/sklep
7. W rejonie biura zawodów będą dostępne namioty-przebieralnie, depozyt oraz ubikacja. 
Organizator  czyni starania o uruchomienie umywalni i natrysków.
2. Dekoracja zwycięzców nastąpi około 30 minut po ukończeniu biegu przez trzeciego zawodnika 
open.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród i świadczeń na 
ustalonych przez siebie warunkach, co jest zależne od pozyskania sponsorów.


IX. OPŁATY
1. Opłata startowa wynosi:
1. 60 zł -do 28.06.2019 r. włącznie
2. 100 zł -w dniu zawodów
2. Opłaty będą przyjmowane przelewem (informacja na internetowej stronie rejestracyjnej) lub 
gotówką w dniu zawodów.
3. Zawodnikom, którzy dokonają opłaty przelewem lub gotówką po 16 czerwca nie gwarantuje się 
medalu, dyplomu i innych świadczeń w dniu zawodów. Medale i możliwe do uzyskania świadczenia 
będą dosłane uczestnikom, na ich koszt, w późniejszym termnie, jeśli wyrażą takie życzenie.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 
części ubrań startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego 
modyfikacja utrudniająca identyfikację zawodnika może spowodować sklasyfikowanie uczestnika
zawodów na ostatnim miejscu lub jego nieklasyfikowanie. 
2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie do zawodów jest 
jednoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w tychże zawodach.
3. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w
formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i 
wyników zawodów oraz do wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i 
promocją imprezy zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach, a każdy zawodnik ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia.
4. Zawody będą odbywały się bez względu na warunki atmosferyczne. W szczególnych przypadkach 
zawody mogą zostać odwołane lub przełożone ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
5. Maraton Pędziwiatra jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie 
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się 
udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez 
uczestnika.
6. Reklamacje można składać w biurze zawodów, w nieprzekraczalnym terminie 30 minut od 
ogłoszenia wyników zawodów.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
Maratonu Pędziwiatra.
Gliwice, 23 marca 2019 r.

Groups

Timekeeper