Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
26.01.2019 | Esbjerg, Denmark VPM #30, Rikkis og Oles halvmarathon nr.100

Vognsbølparkens Marathon er et cannonball-løb, hvilket betyder at det er hygge og samværd, som er i højsædetVildGenerel information:Startsted: Se kort http://www.vognsboelparkensmarathon.dk/418337544Rute: Se unden fanen rute. Ruten vil være afmærket med pil og markeringsstrimmel.Parkering: Se kort. Depotet vil være forsynet med vand, cola, saltstænger, chips, slik, frugt mm.Man må godt selv tage egen forplejning med.Efter løbet er der kaffe, kakao, øl, kage, franskbrød og rugbrød.Der er et offentligt toilet på ruten.Der er ikke mulighed for bad.Eftertilmelding:Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, men medalje garanteres ikke ved eftertilmelding. Løbsregler:Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.Tidtagning:Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og du skal selv skrive din tid på listen.Diplomer og medaljer:Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.Resultater og diplomer vil være at finde under fanebladet: Afholdte løb.Der er ikke medalje til rundeløb, men man får diplom.Generelle regler:Vi følger løbskriterierne der er stillet af Klub 100 Marathon Danmark. Der skal være mindst 3 marathonløber til start og 3 der gennemfører løbet, både på det officielle starttidspunkt såvel som på eventuel tidlig start. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook og deltagerne vil modtage besked.  Se mere her: http://www.//klub100marathon.dk/loebskriterier/