Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2019-08-10 | Fårevejle, Denmark Endure Traill 2019

 

English Below.

Endure Trail er et af Danmarks hårdeste og flotteste Trailløb, og vil være pointgivende til Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).

 

Endure Trail 10/30/60/120 Km afholdes i 2019 lørdag den 10. August.

 

Endure Trail støtter i 2019 Ung I Odsherred & Julemærkefonden.

 

Har du mod på at bestige ”Bjergene” og Vejrhøj, Sjællands 3. højeste punkt, opleve de smukke græs beklædte fårefolde på Ordrup Næs og de snørklede single trail i Kårupskov. Så er Endure Trail lige noget for dig, uanset om du er til 10 km, 30 km, 60 km eller 120 km.

Når du løber i ”Bjergene” som er op mod 121m over havet, er udsigten over Nekselø Bugt, Vestsjælland, markerne og engene helt fantastisk. Du vil helt sikkert få en naturoplevelse ud over det sædvanlige.
Løbet er et trail løb der løbes på en 10/30 km rundstrækning i et meget varieret terræn omkring Ordrup Næs, Kårupskov og ”Bjergene”. Du kan vælge imellem at løbe 10,30, 60 eller 120 km. Underlaget er sand- og stenstrand, græs, små snørklede skovstier, grusvej og meget lidt asfalt. Der er ca. 600 positive højdemeter op og ned pr. 30 km runde.

Områdeinfo:
http://www.geoparkodsherred.dk/odsherred/vejrhoejstien-og-vejrhoejbue

Starttider:

120 km, 4 omgange, start kl. 05:30

60 km, 2 omgange, start kl. 11:00

30 km, 1 omgang, start kl. 12:00

10 km, start kl. 14:00

Priser:

120 km 650 kr. 

60 km 450 kr. 

30 km 350 kr.

10 km 200 kr.

Cut Off

10 Km: Ingen, men vi forventer dog i giver den gas ude i sporet.

30 Km: 4 timer 30 min. kl. 16:30

60 Km: 9 timer 00 min. kl. 20:00

120 Km: 1 cut-off: 60 Km 9 timer 00 min. kl. 14:30

               2 cut-off: 120 Km 18 timer 00 min. kl. 23:30         

             

Adresse: Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle. (Ved den store parkeringsplads ud til vejen)


Vejrhøj Trail er en Nonprofitorganisation og overskuddet går derfor til et godt formål.

Vi vil løbene komme med opdateringer og nyheder omkring løbet.

Mvh.
Vejrhøj Trail

 

English:

The Endure Trail is one of Denmark's toughest and most beautiful trail runs, and will give points for the Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).


Endure Trail 10/30/60/120 Km will be held in 2019 on Saturday the 10th of August.

Do you have the courage to climb the "Mountains" and Vejrhøj, Zealand's third highest point, experience the beautiful grass-covered sheep folds on Ordrup Næs and the crooked single trail in Kårupskov? Then Endure Trail is just for you, whether you are into 10 km, 30 km, 60 km or 120 km.

When you run in the "Mountains" which is up to 121m above sea level, the view over Nekselø Bay, West Zealand, the fields and meadows is absolutely fantastic. You will definitely get a nature experience out of the ordinary.


The race is a trail run that runs on a 10/30 km roundabout in a very varied terrain around Ordrup Næs, Kårupskov and the "Mountains". You can choose between running 10, 30, 60 or 120 km. The surface is sand and pebble beach, grass, small twisted forest paths, gravel road and very little asphalt. It's about 600 positive height meters up and down per 30 km round.

The route can be seen here:
Will be published in spring 2019

Start times:

120 km, 4 laps, start at 05:30

60 km, 2 laps, start at 11:00

30 km, 1 round, start at 12:00

10 km, start at 14:00

 

Prices:

120 km 650 DKK

60 km 450 DKK

30 km 350 DKK

10 km 200 DKK

Address: Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle. (At the large parking lot next to the road)

The Vejrhøj Trail is a Nonprofit organization and the profit therefore goes for a good purpose.

Further updates and news about the race will come as we get nearer.

Sincerely,
Vejrhøj Trail