Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
25.05.2019 | Aabenraa, Denmark Høje Kolstrup løbet

Høje Kolstrup Løbet

Lørdag den 25. maj 2019

8. udgave har start kl. 11.00 på ”Aktiv Torv” ved Agora, Nyløkke 2, 6200 Aabenraa på Høje Kolstrup.

Løbet varer 60 minutter (fra kl. 11.00 – 12.00), men du bestemmer selv hvor længe/langt du vil løbe. Du kan afslutte dit løb, når du vil. Løbet skydes af efter 60 min.

Alle kan deltage uanset du er løber / kun løber lidt / er utrænet – kom og vær med :-)

Deltagergebyr:
0-15 år – 40 kr.
16 år og ældre – 80 kr.

Tilmelding:
Indtil kl. 09,00 lørdag den 25. maj 2019.

Eftertilmelding (på dagen den 25. maj 2019):
Tilmelding kan ske mellem kl. 10.00 og 10.30 på Aktiv Torv v/start. Foruden deltagergebyret skal der betales et ”eftertilmeldingsgebyr” på 20 kr.

Nummerudlevering:  Startnummer afhentes fra kl.10:00 - kl. 10:40 !!! Kom i god tid, for at undgå kø.

Startnr. + chip :
Startnr. med indbygget chip til måling af antal løbne runder afhentes inden løbet på ”Aktiv Torv”. Startnr. afleveres efter løbet (ved medaljeudleveringen).

Medaljer:
Der er medalje til alle børn til og med 15 år (alderen på løbsdagen), og en særlig ”vinder-medalje” til nr. 1 i følgende klasser:

  • Damer/Herrer (16 år og ældre).

”Vinder-medalje” til nr. 1, 2 og 3 i følgende klasser:

  • Pige/Drenge (3-5 år, 6-9 år og 10-15 år)

Børn i klapvogn eller lignende kan ikke få "vindermedalje".

Diplom:
Til alle deltagere. Kan efter løbet udskrives fra resultatlisten.

Omklædning:
Mulighed for omklædning og bad i Agora.

Løbet:
Afvikles på rundstrækning på ca. 910 meter (Høje Kolstrup-Mil) omkring Agora/Høje Kolstrup Skole. Rutens belægning er asfalt og fliser. Ruten er en lukket rute uden trafik, og vil være afmærket (skilte o. lign). Se ruten her.

Depot:
Ved passage af start/mål, og i mål er der depot med væske og frugt.

Aldergrænse:
Aldersgrænserne under/over skal respekteres. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at diskvalificere løbere ved overtrædelse heraf.

Efter løbet:

Efter løbet er der salg af pølser, øl, vand, kage mm.

Ansvar:
Deltagerne har ved deres tilmelding accepteret, at de løber på eget ansvar, og at arrangørerne ikke kan gøres ansvarlig.
Bliver man forhindret i at deltage, eller opstår der force majeure, der tvinger arrangørerne til at aflyse, har man ikke krav på tilbagebetaling af startgebyret.

Arrangører:

Paraplyforeningen v/kontaktpersonerne:

Erik Uldall Hansen – erik@hkloeb.dk
Jesper Steffensen – jesper@hkloeb.dk

Mødested/startsted
Adresse: Aktiv Torv ved Agoraen, 6200 Aabenraa, Danmark