Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Tidtager
Betalingsbehandler
Relaterede Events
Grupper
Tanja Nielsen
tanjasasi@hotmail.com
http://24timervedhavet.dk/
Run2u.dk
ib@run2u.dk
www.run2u.dk
Dan Rider ApS
Grøftebjergvej 29
DK 5492 Vissenbjerg
CVR 26719127
race@danrider.dk
02-06-2018/03-06-2018 | Sæby, Danmark
24 Timer ved havet 2018
Startgebyret pr. person for stafet hold:
 • Stafet 6 timer: 175,- (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr ved tilmelding)
 • Stafet 12 timer: 325,- (inkl aftensmad)
 • Stafet 24 timer: 400,- (inkl aftensmad og morgenmad)


Holdkategori

 • 1-2 Personers hold
 • 2-4 Personers hold
 • 5-8 Personers hold
 • 9-12 Personers hold
 • 12-15 Personers hold
 • 16+ Personers hold

Bemærk: Såfremt et hold består af et færre antal løbere end det maksimale i holdkategorien, skal de overskydende startnumre destrueres.


Startgebyr for singleløbere (uanset alder)

 • 6 Timer: 250 kr. (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr. ved tilmelding)
 • 12 Timer: 400 kr. (inkl. aftensmad)
 • 24 Timer: 500 kr.  (inkl. aftensmad og morgenmad)


Startgebyr for Maratonløbere

 •  1 ½ Marathon : 150 kr.
 •  2 1/2 marathon 300 kr. ( inkl aftanesmad )
 • 3 1/2 marathon 400 kr. ( inkl aftensmad og morgenmad )
    
 • 1 Marathon: 200 kr.
 • 2 Marathon: 350 kr. ( inkl aftanesmad )
 • 3 Marathon: 500 kr. ( inkl aftensmad og morgenmad )

DM 24 Timer 700 kr - inkl t-shirt


OBS: Fra 1 maj 2018 hæves prisen med 50 kr. per deltager.

Information:

Vejrmæssige forhold & pandelamper

 • Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrlige forhold. Løbsledelsen er dog berettiget til at suspendere eller eventuelt afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majeurelignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet, eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være modstridende alment anerkendte principper for afvikling af sportsstævner.
 • Efter samme kriterier forbeholder løbsledelsen sig ret til at tage enkelte løbere eller hold ud af løbet.
 • Husk at medbring pandelamper! Ruten vil være belyst i nattetimerne, men på visse strækninger kun meget sparsomt.


Mad og Grill
Der må medbringes egen forplejning og grill, som må benyttes i eget teltområde.


På eget ansvar
Ved deltagelse accepterer du automatisk, at deltagelse i 24 Timer Ved Havet sker på eget ansvar.


Reklame
Holdene har lov til at opstille skilte med holdnavn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt- og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har givet konkret tilladelse hertil.


Overnatning

 • Medbragte telte kan opstilles på anviste og afmærkede pladser. For singleløbere er der reserveret et særskilt teltareal i målområdet.
 • Telte må opstilles fredagen før første løbsdag fra kl. 16:00
 • Det er tilladt at bruge grill
 • Der er mulighed for bad
 • Der er toilet-kapacitet på pladsen fra
 • Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 15:00
 • Løbsledelsens og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal til enhver tid overholdes

 

Tidstagning:

Der anvendes chips til elektronisk tidsmåling. Chippen registrerer tiden pr. tilbagelagt omgang.
 

Udlevering af chips

Chips udleveres dagen før løbsdagen (fredag) i tidsrummet kl. 16.00-20.00, og på selve løbsdagen i tidsrummet kl. 8.00-10.30  til singleløberne og til holdenes kontaktpersoner.

Der benyttes én chip pr. person, og én depeche per hold.
 

For stafethold

 • 6, 12 og 24 timers løb for hold er et stafetløb, hvor hver enkelt omgang pr. løber er én gang rundt på den angivne rute.
 • Det er kun tilladt at skifte løber i skiftezonen i målområdet. 
 • Det er ikke tilladt at ”dele” én omgang blandt flere løbere på et hold.
  Sker det bliver holdet taget ud af tidstagningen.
 • For hold gælder det, at når når tågehornet lyder, så er det antal gennemførte omgange der tæller med og regnes sammen. 
   

For singleløbere

 • Når du som singleløber løber ud på sidste omgang, får du udleveret en startpind med dit nr. på. Den skal lægges der, hvor du er kommet til, når tågehornet lyder kl. 18.00, 24.00 og 12.00.
 • En repræsentant fra DAF vil derefter cykle rundt og måle de sidste meter op.

 

Danmarksmesterskaberne i 24 Timers Løb

Reglerne

Danmarksmesterskaberne (DM) i 24 Timers Løb indgår i "24 Timer Ved Havet" i 2018. Det betyder at et specifikt regelsæt fra Dansk Atletik Forbund skal overholdes i forbindelse med 24 timers DM i Sæby d. 2-3. juni 2018
 

For DM deltagere

 • Man skal tilhøre en klub der er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF)
 • Der skal under løbet bæres tydeligt klubnavn på løbetrøje. Kommer der regn er det naturligvis i orden at tage en jakke over.
 • Startnummeret skal sidde synligt foran under hele løbet. Der udleveres 2 startnumre til hver deltager. 
 • Der vil være tidtagning med chip og manuel afkrydsning
 • Ingen løbere må give eller modtage nogen form for læ eller pace! Dette gælder også for bagfrakommende løbere. Kommer du op til en løber, skal der holdes minimum 3 meters afstand.
 • Man må gerne løbe med musik i ørerne. Det må dog ikke være til gene for andre deltagere.
 • Løbere der har hjælpere med, må kun have kontakt til hjælperne i depotet og hjælperne må højst bevæge sig 1 meter væk fra bordkanten når der evt. gives væske mm. Hjælperne må gerne gå en tur rundt på ruten, men må ikke følges med løberne.
 • Der må ikke modtages nogen form for forplejning ude på ruten.
 • Reglerne siger, at man ikke må følges og hyggesnakke, men ved EM/VM i maj i Holland i 2013 skred juryen ikke ind overfor dette, så det gør vi naturligvis heller ikke. Vi ser det sociale som en del af løbet! Men husk, ingen pace eller 'læ for vinden' som beskrevet ovenfor.
 • Som reglerne foreskriver, vil der under løbet være 3 jurymedlemmer tilstede på skift som skal holde øje med at reglerne overholdes. Det foregår afslappet og de går rundt og nyde stemningen. Men alle bør respektere eventuelle henvisninger. Overtræder man reglerne gives der advarsler, men ved gentagne overtrædelser kan en løber udelukkes. 
 • De 3 jurymedlemmer vil bære en synlig vest med påskriften ”jury”. De er erfarne ultraløbere eller erfarne triatleter, og har god forståelse for at man kan komme til at dumme sig i pressede situationer og vil naturligvis reagere derefter ved overtrædelser.
   

Aldersklasser ved DM i 24 timers løb

Kvinder og mænd deltager i aldersklasser (for alder i det pågældende år!):

25-29 år- løber mod alle klasser veteraner
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år osv.
 

Medaljer

Der er guld, sølv og bronzemedaljer til vindere i alle aldersklasser både mænd og kvinder og til bedste samlet 1-2-3 på kvinde og herre siden.

skal du bruge mere

hjemmeside 24timervedhavet.dk