Select your language:
 
Select your language
Race director
Race timer
Related Events
Groups
Dansk Militær Idrætsforbund

JDRI@MIL.DK
www.mil5kamp.dk
run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk/index.asp

Program

Dansk Militært Idrætsforbunds
Danmarks og forbundsmesterskaber
i
Militær 5 kamp
12. - 14. september 2016
Jydske Dragonregiment

Velkomst

Velkommen til Dragonkasernen, hvor Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) samt Jydske Dragonregiment, byder alle deltagere velkommen til Militær Femkamp 2016.
Jyske Dragonregiment er stolte over at være udpeget som arrangør af Danmarks Idræts- forbunds officielle Danmarksmesterskaber, og Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber i Militær Femkamp.
Konkurrencerne gennemføres i Holstebro by og omegn, samt naturligvis på Dragonkasernen. Det er mit håb, at såvel deltagere som ledere vil finde rammerne tilfredsstillende, så man med glæde kan se tilbage på opholdet i vores by.
Jeg ser frem til en spændende konkurrence med tætte dueller, og hvor alle yder deres bedste. Men også en konkurrence hvor god sportsånd, og fairplay er i højsædet.
Jeg ønsker alle deltagere held og lykke. Endnu engang velkommen.


Bjarne Højgaard Jensen
oberst
Regimentschef

 

Stævneorganisationen

Stævneleder        OKS-1 Benny Kristensen
Konkurrenceleder         CSG Henning Juhl

Disciplinleder, Skydning         SSG Flemming Bagger
Disciplinleder, Forhindringsbane
Disciplinleder, Svømning         OS Brian Hansen
Disciplinleder, Kast         SSG Denis Deleuran
Disciplinleder, løb        SSG Henrik Schmidt
Leder, Stævnekontor         OKS-1 Mette Bach
Leder, Resultatformidling        CIV Frank Damgaard
Tidtagning            CIV Ib Stokkebye (www.run2u.dk)


Teknisk jury

Formand          Kaptajn Allan Kjær
    
Medlem            KN Dennis Foged Hansen
Medlem            OS John Kirstein
Medlem            Holdleder efter behov


DMI repræsentant

Bestyrelsesmedlem        Karsten Frandsen

Deltagende Idrætsforeninger

JDR:

LGI:

IVG:

IFK:

TGR:

SLGI:

Fælles bestemmelser

Ankomst
Ved ankomst mandag den 12. september melder holdleder sig på stævnekontoret, som er på idrætsområdet. Se skitse bagerst i programmet. Der får man kontrolleret tilmeldingsliste, samt udleveret indkvarteringsnøgler. Såfremt man møder direkte på skydebanen den 13. september, får man udleveret indkvartering der. Ledere og deltagere indkvarteres på flermands kvarterer, hvor der forefindes sengelinned og håndklæder. Holdlederen bedes kontrollere, at det er ok.

Forplejning
Cafeteriet har flg. åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 06.00 – 10.00 & 11.00 – 13.00 & 17.00 – 18.30
Fredag kl. 06.00 – 10.00 & 11.00 – 12.30

KFUM soldaterhjem
Kasernevej 1 7500 Holstebro
Åbningstider
Mandag – Torsdag 15.00 - 23.00

Våbenopbevaring
Våben og ammunition skal afleveres/afhentes i hovedvagten.
Tidspunkt for aflevering/afhentning af våben og ammunition jf. nedenstående.
Opbevaring af våben fra mandag til tirsdag aftales med OS Carsten Madsen:
Mobil nummer. 41 38 53 90
Tirsdag d. 13. september Udlevering: 07.30 - 08.00
Afhentning af våben i tidsrummet 14.45 – 15.20. onsdag d. 14. september.

Holdledermøde
Afholdes mandag den 12. september kl. 20.00 i AUD N, (bygning 26.UMAK). For hold der ikke har mulighed for at deltage, skal holdlederen have kontaktet stævnelederen inden mødet, for at afklare eventuelle rettelser til tilmeldingen. Under mødet vil startlister blive udfærdiget.
www.military-pentathlon.org/menu/f_regulations.html er adressen til gældende regler. Vælg Part B (Contest Regulations). DMI tillæg kan ses på følgende link: http://www.dmif.dk/index.php/download_file/view/147/176/.

Stævnekontor
Stævnekontoret er på Ulfborg skyttecenter/Idrætskontoret.
Stævnekontoret har åben jf. tidsplan.
Stævnekontoret varetager flg. opgaver:
•    Information
•    Ind - og udkvartering
•    Formidling af start- og resultatlister

Lægetjeneste
Infirmeriet i Karup/ skadestuen byen.


Telefon
Tjenstlige telefonsamtaler kan føres fra stævnekontoret.

Indkvartering
Der indkvarteres på almindelige belægningsstuer, samt 4 mands værelser med sengelinned, dyner og håndklæder.
Forudse aflevering af indkvartering/nøgler onsdag den 14. september klokken 09.00. Nærmere tilgår på holdledermødet.


Transport/tankning
Deltagerne er selv ansvarlige for transport til og fra disciplinerne. Tankning anvises på oversigtskort over Dragonkasernen.

Resultater
Vises via. TV monitor, hvor resultaterne for den igangværende disciplin vises, samt det samlede resultat efter de afsluttede discipliner.
Startlister og resultater kan findes på www.milpent.dk og på www.run2u.dk.

Afmærkning af Personel
Teknisk jury

Kontakt personer
CSG Henning Juhl 25 55 25 80
OKS-1 B. Kristensen 22 62 85 06 JDRI@MIL.DK
OKS-1 Mette Bach 41 37 68 11

 

Tidsplan

Mandag den 12. september

Ankomstdag
Mulighed for ankomst/tilmelding ved stævnekontor.
Fri træning på banerne.
20.00 - 21.00     holdledermøde/lodtrækning.
    
Tirsdag den 13. september
07.30 – 18.00     Stævnekontor er åbent.
09.00 – 13.00     Skydning Ulfborg.
Hele dagen        Træning på HGR og FHB til en time før start.
15.00 – 18.00    Forhindringsbaneløb.
20.00 – 20.45     Træning på svømmeforhindringsbanen.
21.00 – 22.00    Forhindringsbanesvømning.

Onsdag den 14. september
07.30 – 16.30    Stævnekontor åbent.
08.30 – 11.30    Konkurrence håndgranat kast.
13.00 – 14.30    4/8 km terrænløb. (rækkefølge KC- KB/KA- D- OB- C/B/A).
15.30 – 16.00    Præmieoverrækkelse.

Skydning

Disciplinleder: SSG Flemming Bagger
Tid:
Tirsdag den 13. september kl. 09.00 – 13.00.
Sted:
Ulfborg skyttecenter ca. 23 km vest for Holstebro mod Ringkøbing.

Baneforhold:
200m bane, 10 overdækkede, selvmarkerende skydestandpladser med tv-monitorer og strimmeludskrifter af resultatet.

Konkurrencebestemmelser:
Femkampvåben og GV M95/M96 må anvendes. I klasse D og KC dog KUN GV M95/M96. Alle der skyder med GV M95/M96 må anvende optisk sigte.
Under prøve og præcisionsskydningerne er det tilladt deltagerne at zoome ind og ud på monitoren. Alle andre berøringer på monitoren er ikke tilladt.
Monitoren drejes væk fra skytten under hurtigskydningen.

Særlige bestemmelser:
Første skydehold kl. 09.00.
10 min. til indskydning, (ubegrænset skud) herefter 10 skud på 10 min, efterfulgt af hurtigskydning 10 skud på 1 min.
Deltagerne møder til påklædning og våbenkontrol senest 20 min før.
Deltageren er selv ansvarlige for at møde op til kontrol.
Skytterne medbringer selv ammunition.

 

Forhindringsbaneløb

Disciplinleder:
Tid:
Træning: Fri træning til en time før start.
Konkurrence: Tirsdag den 13. september kl. 16.00 – 19.00.
Sted:
Dragonkasernens forhindringsbane.

Baneforhold
International 2 sporet S- formet forhindringsbane med asfaltbelægning.

Konkurrencebestemmelser
FHB - løb. Gennemføres jf. gældende bestemmelser.
HUSK påklædningen er lange ærmer og lange bukser.

Særlige bestemmelser
Startinterval 4 min.
Påklædningskontrol 2 min før start, hvor deltagerne er under starters kommando.
Der vil være elektronisk tidtagning.
Startrækkefølge: DAME KC- KB/KA – HERRE D – HERRE OB – HERRE C/B/A.

For KA, KB, KC, OB og D udgår følgende forhindringer:

FH nr. 1 (rebstige)
FH nr. 8 (Klippevæg)
FH nr. 12 (Firebom)
FH nr. 16 (Rudestige)

For KA og KB er der skamler ved følgende forhindringer:
FH nr. 10 (irsk bænk)
FH nr. 15 (Sukkenes dal)
FH nr. 17 (2 meter mur)

For KC udgår udover ovennævnte følgende forhindringer:
FH nr. 10 (Irsk bænk)
FH nr. 15 (Sukkenes dal)
FH nr. 17 (2m Mur)

Chip
Der vil være elektronisk tidtagning. Chip udleveres ved startteltet fra 1 time før start. Instruktion om fastgørelse gives ved udlevering.

 

Forhindringsbanesvømning

Disciplinleder/dommer: OS Brian Hansen / Svømmeklubben.
Tid:
Træning/opvarmning. Tirsdag den 13. september 20.00 – 20.45.
Konkurrence Tirsdag den 13. september kl. 21.00 – 22.00.
Sted:
Holstebro Badeland (se kortudsnit).
Baneforhold
50m bassin, 2 baner.

konkurrencebestemmelser
Gennemføres jf. gældende bestemmelser. Tyvstart straffes med fratrækkelse af 48 5-kamppoints.
Startrækkefølge: KC - KA/KB – D – OB- C/B/A.

Særlige bestemmelser
Startinterval 2 min.
Påklædningskontrol 2 min før start, hvor deltagerne er under starters kommando.
KC passerer igennem Irsk bænk.

 

Kast

Disciplinleder: SSG Denis Deleuran

Tid:
Træning: Fri træning på banerne mandag og tirsdag.
På konkurrence dagen forefindes 2 opvarmningsbaner se kortudsnit.
Konkurrence: Onsdag den 14. september 08.30 – 11.00.

Sted:
Dragonkasernen.

Baneforhold
Der oprettes 4 konkurrencebaner.
Alle 4 baner har ringe på 15 – 20 – 25 – 30 og 35 m.
Kasteretning er mod nord.

Konkurrencebestemmelser
Kast gennemføres jf. Military Part A og Part B contest regulation.
Tiden styres centralt for alle baner.
1. Alle deltagere melder klar. Banedommeren starter med at melde 15 sek til start.
2. Dommeren fløjter start. Alle deltagere kaster 16 HGR efter de fire ringe. Efter 3 minutter fløjter banedommeren igen og tiden er gået.
3. 30 sekunder pause, deltagere gør klar til tre længde kast
Deltageren kontrollerer at sammentællingen er korrekt og skriver under.

Særlige bestemmelser:
Deltagerne skal være ved påklædningskontrol 5 min før det i startlisten anførte
tidspunkt.
Håndgranat M/54 blind og idrætshåndgranat M/91 og M/95 vil forefindes på banerne.
Hvis man ønsker at anvende håndgranat M/54 blind, meldes det på deltagermødet.
Egne HGR må ikke anvendes.

 

Terrænløb

Disciplinleder: SSG Henrik Schmidt
Tid:
Træning: Fri træning på ruten alle dage.
 
Konkurrence:
Onsdag den 14. september. 13.00 – 14.30.
(klasse KA – KB – KC – D – OB)
(Klasse HA – HB – HC)

Sted:
Vestre Plantage, med start og mål på Dragonkasernen.

Baneforhold
Ruten er en 4 km rundstrækning der gennemføres således:
To gange for HA, HB og HC.
En gang for KA, KB, KC, OB og D.
Underlaget er vekslende mellem skovstier, grus, sand og asfalt.
Banen vil være afmærket med km-skilte og markeringsstrimmel fra ankomst til stævnet.
Rute og terrænprofil jf. næste side.

Konkurrencebestemmelser
Terrænløbet gennemføres jf. gældende bestemmelser, samt de med indbydelsen udsendte midlertidige bestemmelser.

Særlige bestemmelser
Deltagerne skal være ved startslusen 5 min. før det på listen anførte starttidspunkt, til påklædningskontrol/chipkontrol og efterfølgende gå i startslusen.
Deltagerne er selv ansvarlige for at møde op.
Er deltagerne ikke klar ved startslusen til tiden, bliver vedkommende efterstartet når disciplinlederen har tid (+20 sek. tillæg).
Startnummer skal bæres synligt på brystet.
Der gennemføres jagtstart.

Startlister, startnummer og chip kan afhentes ved Idrætskontoret ca. 1 time efter afslutningen på håndgranatkast.

Løberute og terrænprofil

Ulfborg skyttecenter

Stævneafslutning:

Tid: Onsdag de 14. september kl. 16.00.

Sted: Idrætsområde JDR.

Deltagere: - Samtlige deltagere.
- Holdledere
- Officials

Påklædning: Fri (ens)

Forløb:
Kl. 15.50 Deltagere på plads.
Kl. 16.00 - 16.30 Præmieudlevering.