Select your language:
 
Select your language
Race director
Race timer
Related Events
Groups
Center for Militær Fysisk Træning Mikkel Soelberg.
FSU-CMT301@mil.dk
www.mil5kamp.dk
run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk

1. Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Militær Fysisk Træning indbyder hermed til Forsvarets Mesterskab i Militær Femkamp den 20. - 22. juni 2016. Mesterskabet afvikles med Ingeniørregimentet og Skive Garnison som arrangør.

2. Mesterskabet afvikles i rammen af ”Open Nordic Military Championship in Military Pentathlon 2016” hvor de nordiske landes militære landshold konkurrerer om titlen som Nordisk Mester 2016. Fire yderligere nationer inviteres til at deltage i en international del (Open) og i ånden af Conseil International Du Sport Militaire´s (CISM) motto – friendship through sport. Mesterskabet favner ligeså psykisk og fysisk skadede soldater (para-atleter), nationale som internationale og vil deltage efter princippet ”meet & compete”.

3. Kategoriseringer og regelsæt for para-atleter er under udvikling. Alle kan deltage uanset niveau. Program for Forsvarets Mesterskab i Militær Femkamp udsendes senest i uge 24/2016.

4.  Der er således rig mulighed for at teste sine militære femkampskompetencer i en national som international ramme. Tilmelding, ønsker om startorden og indkvartering foregår elektronisk her på siden
5. Ved tvivlsspørgsmål eller behov for yderligere information, kontakt stævneleder, SSG Flemming Nielsen på e-mail IGR-GSE02@mil.dk eller på telefonnummer 25 41 53 25.


Med venlig hilsen

 

MIKKEL SOELBERG
kaptajn
Konkurrenceelement