Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Tidtager
Betalingsbehandler
Grupper
Thor Beach Triathlon
Info@Thorbeachtriathlon.com
http://thorbeachtriathlon.com/index..
Run2u.dk
ib@run2u.dk
www.run2u.dk
Dan Rider ApS
Grøftebjergvej 29
DK 5492 Vissenbjerg
CVR 26719127

race@danrider.dk
06-08-2016 | Thorsminde, Danmark
Thor Beach Triathlon

Dansk

 

På afviklingsdagen for stævnet skal deltagere være fyldt minimum 18 år. Det er ikke tilladt at deltage for personer under 18 år.

 

Læs følgende betingelser. De omfatter ansvarsfritagelser og frafald af juridiske rettigheder. Når du accepterer elektronisk, erkender du, at du både har læst og forstået al tekst, der er præsenteret for dig som del af registreringsprocessen.

 

Deltagelse er på eget ansvar og arrangøren kan ikke stilles til ansvar for skader eller tab af nogen art i forbindelse med eller under eventet. Det gælder sig både af legemeslig, materiel eller økonomisk art.

 

Thor Beach Triathlon som du registrerer dig til er i høj grad fysisk udfordrende, med risiko for ubehag, sygdom, skader og i værste tilfælde døden. Ved registrering accepterer du, at du er sikker på at være i fysisk forfvarlig stand til at deltage, uden at sætte dit helbred eller liv over styr.

Du accepterer at begivenheden afholdes på offentlig vej og faciliteter som er åben for offentligheden, hvor der kan forekomme risikable situationer som kan medføre visse forbundne risici og farer, som ikke kan udelukkes helt.

 

 

Du accepterer at kende og overholde alle viste regler og advarsler, at følge alle instruktioner eller vejledninger, Begivenhedens organisator giver dig samt at følge enhver beslutning, som enhver medarbejder hos Begivenheden tager vedrørende din evne til at deltage på sikker vis.

Du forstår og erklærer dig enig i, at du har ansvaret for at passe på dine personlige ejendele under Begivenheden, og, at Thor Beach Triathlon ikke har ansvar for personlige effekter eller ejendom af nogen art, som mistes, beskadiges eller stjæles under Begivenheden. Du er indforstået med og accepterer, at Begivenhedens organisator forbeholder sig retten til at aflyse Begivenheden i tilfælde af vejrforhold (herunder, men ikke begrænset til, hedebølge, tornadoer, brande, storme, tordenvejr og oversvømmelse), ulykker, krigshandlinger eller terrorisme, militærkonflikter, demonstrationer eller nogen anden faktor, der kunne påvirke Begivenhedens deltageres og/eller tilskueres velbefindende eller sikkerhed eller selve Begivenhedens gennemførlighed. Hvis en sådan aflysning eller nogen anden aflysning af en hvilken som helst årsag skulle finde sted, refunderes din betaling ikke, medmindre dette godkendes og betales af Begivenhedens organisator.

Du accepterer at Thor Beach Triahlons maksimale ansvar over for dig uanset grundlag eller årsag, ikke kan overstige det samlede pengebeløb som vi har modtaget fra dig.

 

Arrangøren forbeholder sig retten til ændringer af ruten.