Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
18.07.2015 | Poniky, Slovakia Memoriál Ondreja Holca v cezpoľnom behu 2015


Propozície MEMORIÁL ONDREJA HOLCA v cezpoľnom behu

1. ročník obnovenej série

 Organizátor:                            Obec Poniky                              www.poniky.sk                                                  Malá Stráňa 32                          poniky@poniky.sk                                                  976 33 PonikyMiesto konania:                     Futbalové ihrisko ŠK OPL Poniky, SlovenskoDátum konania:                    18. júla 2015, sobota Trať:                                        Hlavný beh: 10km – lesné, poľné cesty, zvážnice,                                                  náročnejší profil                                                  Hobby beh:    3km – poľné cesty, asfalt

 Registrácia:                           On-line do 15. júla 2015 na  

                                                 Osobne 18. júla 2015, registračný stan v mieste štartu v čase od 8:00

Prezentácia:                           Osobne  5. júla 2015, registračný stan v mieste štartu v čase od 8:00 Spôsob platby:                      Pri online registrácii výhradne prevodný príkaz.

                                                 Pri registrácii v mieste štartu je možná iba platba v hotovosti.

Bankové spojenie:               Číslo účtu: 1245943001/5600, Prima Banka a. s.

                                                 IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001                                                 BIC/SWIFT: KOMASK2X                                                 Variabilný symbol: 18072015

                                                 Do správy pre prijímateľa zadajte svoje meno a priezvisko. Kategórie:                              Hlavný beh:                                                muži do 40, nad 40                          (1976 - 2002, 1975 +)                                                 ženy do 35, nad 35                          (1981 - 2002, 1980 +)                                                  najlepší Poničan/ka                         (bez rozdielu veku)                                                  Hobby beh:                                                 dorastenci/ky                                    (2002 -)                                                  juniori/ky                                            (1998 – 2001)                                                  muži do 40, nad 40                          (1976 - 1997, 1975 +)                                                 ženy do 35, nad 35                           (1981 - 1997, 1980 +)                                                  najlepší Poničan/ka                          (bez rozdielu veku) Podmienka štartu:                Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v Hlavnom behu štartovať                                                  len s písomným súhlasom rodičov.                                                  Bez neho nebude štart možný. Štartovné:                                 5,13- Eur pre každý beh cez on-line registráciu do 15. júla 2015                                                   6,- Eur osobne v hotovosti pri prezentácii 

Štartovné zahŕňa:                   Pamätné štartové číslo s logom podujatia

                                                  Občerstvenie po dobehnutí do cieľa, obed                                                               

Odmeny:                                  Prvé tri miesta každej kategórie získajú plaketu a vecné ceny.

                                                   Časový harmonogram:        08:00 začiatok registrácie/prezentácie všetkých kategórií  

                                                  10:45  štart Hobby behu

                                                  10:55  štart Hlavného behu

                                                       

                                                  13:00  vyhlásenie víťazov  Meranie časov:                       Časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu                                                      nemôže byť výkon ohodnotený a zapísaný.Občerstvenie a servis:          Stanice: v najvyššom bode 10km trate 

                                                                  v cieľovej zóneUbytovanie:                              Individuálne Šatne/WC:                                V areáli podujatia – info bude upresnené pri prezentácii.  Zdravotná služba:                   V priestore štartu a cieľa, takisto na trati bude k dispozícii                                                                    Zdravotná asistenčná služba.Poistenie:                                Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdra-                                                   votné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody                                                      na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou                                                     pretekárov na podujatí.                                                   Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.Výsledky:                                  Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude o 13:00.                                                   Výsledky budú dostupné po skončení podujatia v tlačenej forme,                                                                 ako aj na internetovej stránke