Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Obrázok, na ktorom je písmo, grafika, kruh, logo

Automaticky generovaný popis...nič nie je nemožné

TRIATLON KEŽMAROK

Triatlon je situovaný na Mestskom kúpalisku v Kežmarku a je určený pre tých, ktorí si chcú vyskúšať svoj prvý triatlon a zabaviť sa.

 

V skratke: Zázemie, depo, plávanie, a cieľ sú situované na kúpalisku v Kežmarku. Cyklistika a beh sa ide po asfaltovej komunikácii – cyklistickom chodníku. Krátky úsek cyklistiky vedie po ceste 1.triedy, avšak doprava je usmerňovaná Mestskou políciou Kežmarok.

 

ŠPORTOVÁ AKCIA SA KONÁ AJ V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA

POZOR ZMENA !!! – preberanie štartových balíkov 24.8.2024, čítaj nižšie.

ŠTATÚT: Športové podujatie: Triatlon – jednotlivci, štafety. Plávanie 380 m, cyklistika 18 km, beh 4,2 km.

Štafeta – max 4 členovia /2x plávanie, 1x cyklistika, 1x beh/ Plávanie si môžu rozdeliť dvaja členovia.

Súhlas s účasťou osoby mladšej ako 18 rokov musí potvrdiť zákonný zástupca.

 

REGISTRÁCIA: www.sporttiming.sk, štartovné: 0eur

KONTAKT: www.sportprevsetkych.sk, Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, Blašková Denisa tel.:0905-163 060

MIESTO PODUJATIA: Mestské kúpalisko Kežmarok

DÁTUM: 25.8.2024

REGISTRÁCIA A PREBERANIE ŠTARTOVÝCH BALÍKOV-číslo, čip, plavecká čiapka:  24.8.2024 od 19:00-21:00 hod. na Mestskom kúpalisku v Kežmarku alebo v deň preteku od 6:00-7:15 hod.

UKLADANIE VECÍ DO DEPA: 6:30-7:30 hod.

UZATVORENIE DEPA: 7:30 hod.

PRIVÍITANIE PRETEKÁROV: 7:45 hod.

ŠTART: 8:00 hod.

 

ROZPRAVA K PRETEKU: sa koná deň vopred, t.j.24.8.2023 o 19:00 hod. na Mestskom kúpalisku v Kežmarku  /popis trate, vysvetlenie priebehu, zodpovedanie vašich otázok.... odporúča sa.

 

POVINNOSTI PRETEKÁRA:

 • Pri registrácii na www.sporttiming.sk zadať predpokladaný čas na 100 m plávania a čas na 1 km behu
 • Priniesť si ráno na registráciu už vypísaný Súhlas dotknutej osoby
 • Každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidlá premávky na cyklistickom chodníku, bicykluje aj beží po pravej strane, obieha zľava
 • Musí byť ohľaduplný k ostatným účastníkom
 • Pri plávaní používať plaveckú čiapku, ktorú obdrží od organizátora
 • Pri cyklistike mať zapnutú prilbu a ovládať trať pretekov
 • Štartové číslo musí byť umiestnené pri cyklistike na zadnej časti tela v oblasti pásu, pri behu v prednej časti tela, aby bolo viditeľné /odporúča sa zaobstarať si gumový opasok na triatlon/
 • Každý účastník musí dodržiavať pokyny organizátora, Mestskej polície a dobrovoľníkov
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a svojou registráciou uvedené potvrdzuje

 

OBČERSTVENIE A CIEĽ:

 • Občerstvenie bude zabezpečené po plávaní na výjazde na cyklistickú časť,  na výbehu na bežeckú časť,  počas behu na 1 km a 3 km a v cieli.
 • V cieli každý účastník obdrží okrem občerstvenia aj medailu Triatlon Kežmarok a víťazi jednotlivých kategórií aj vecné ceny.

 

VÝSLEDKY a FOTOGALÉRIA:

 • Výsledky budú zverejnené na www.sporttiming.sk
 • Fotogaléria účastníkov bude zverejnená na fcb stránke Šport pre všetkých.

 

ŠTART/CIEĽ: Mestské kúpalisko Kežmarok

Účastník má svoje pridelené miesto v depe, prepravku, v ktorej musí mať počas celého preteku uložené svoje veci. Veci mimo prepravky nie sú povolené. Prilba môže byť na riadidlách na bicykli.

PLÁVANIE: Štartuje sa podľa nahláseného plaveckého a bežeckého času pri registrácii. Štartujúci s nahlásenými pomalšími časmi štartujú ako prví. Najrýchlejší účastníci štartujú v druhej polovici. Pláva sa 12 dĺžok v bazéne s morskou soľou. Teplota vody 25-27 st. C. Neoprén nie je potrebný. Odplávaná dĺžka sa zaráta, ak sa účastník dotkne rukou steny bazéna. Pláva sa s plaveckou čiapkou – povinné. Obrátky vo vode sú povolené. Jednotlivé dĺžky budú účastníkovi rátané a posledná cieľová mu je oznámená ústne a následne zdvihnutím ruky.

DEPO č.1: Mestské kúpalisko Kežmarok

CYKLISTIKA: Ako prvú si účastník upevňuje na hlavu prilbu a až následne odoberá bicykel zo stojana. Na bicykel nasadá až za vyznačenou čiarou na asfaltovej ceste pred kúpaliskom. Od kúpaliska cyklistika pokračuje na cestu 1.triedy, kde účastník odbočí vpravo a smeruje ku kruhovému objazdu smer Lidl. Prechodom cez kruhový objazd sa vracia späť smerom ku kúpalisku, avšak ešte na hlavnej ceste podľa pokynov Mestskej polície odbočí doprava a smeruje cez most Nižná brána a následne prejazdom okolo ZŠ Nižná brána sa naľavo napojí na cyklochodník do Spišskej Belej. Prechodom cez Hájovňu, hojdací most, kaštieľ Strážky pokračuje po cyklochodníku okolo novej výstavby rodinných domov v Spišskej Belej, okolo Baliarní obchodu Poprad až k cyklo závorám pri hlavnej ceste, kde sa otočí a vracia späť na kúpalisko. Pri prechode cez hojdací most má prednostné právo účastník, ktorý sa vracia zo Spišskej Belej.  Pri ceste späť sa vracia cez most  Nižná brána priamo hore na kúpalisko, k kruhovému objazdu k Lidlu sa už pri ceste späť nebicykluje.

Trasa je označená šípkami. Štartové číslo je na zadnej časti tela v oblasti pásu. Bicykle sú povolené cestné aj horské. Elektrobicykle nie sú povolené. Bicykluje sa po asfaltovej ceste, cez Kaštieľ Strážky je úsek utlačených tvrdých kamienkov, čo nebráni prejazdu na cestnom bicykli. Cieľ cyklistickej časti je pred vyznačenou čiarou na asfaltovej ceste pred kúpaliskom, kde účastník zíde z bicykla a do depa č.2 už pokračuje mimo bicykla.

 

DEPO č.2: Mestské kúpalisko Kežmarok. Pri príchode do depa č.2 si účastník najprv zavesí bicykle na stojan, až následne skladá prilbu z hlavy.

BEH: Vybieha sa z kúpaliska cez hlavnú cestu 1.triedy smer na most Nižná brána a následne vľavo okolo školy Nižná brána smer cyklistický chodník Hájovňa. Na kopci v Hájovni je obrátka. Cieľ bežeckej časti je na kúpalisku. Trasa je značená šípkami. Štartové číslo je na prednej časti tela.

CIEĽ: Mestské kúpalisko Kežmarok

 

V prípade nepriaznivého počasia – silný dážď, bude triatlon upravený na duatlon – beh-cyklistika-beh.

Podujatie sa koná podľa týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko, je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a zdravotný stav. Účastníkov mladších ako 18 rokov nahlasuje a registruje výlučne rodič-zákonný zástupca a prebratím štartovacieho balíčka súhlasí s jeho účasťou na športovej akcii. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá za účastníkov zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Prebratím štartového balíčka účastník súhlasí s propozíciami, časovým harmonogramom, akceptuje pravidlá pretekov a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň prebratím štartového balíka dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov organizátorom na úkony potrebné k organizácii pretekov a zároveň dáva súhlas organizátorom na použitie a publikovanie fotografických snímkov a audiovizuálnych záznamov svojej osoby, vyhotovených na TRIATLON Kežmarok.