Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Propozície k 65. ročníku Dukelského behu mieruDukleský beh mieru

Usporiadateľ:             Mesto Svidník
Termín konania:       1. september 2024
Trasa:                          Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla – Nižný Komárnik – Krajná Poľana – Hunkovce – Ladomirová – Svidník (POZOR, štart o 10:30h.)

 

Riaditeľ pretekov:     Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
Hlavný rozhodca:      Mgr. Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník

 

Pravidlá:                    Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícii.

Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.

______________________________________________________________________

Registrácia a Štartovné:                       

 

Hlavný beh Dukla – Svidník ON-LINE do 22. augusta 2024 na www.svidnik.sk

Pre registrovaných on-line je možnosť si vyzdvihnúť číslo a ďalšie náležitosti v predvečer DBM na pešej zóne v čase od 18:00 h. do 21:00 h

 • 15,00 EUR zaplatené vopred prevodom najneskôr 31. 7. 2024 

(funkčný uterák, obed, štartové číslo s menom,  čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list www.svidnik.sk k stiahnutiu)

 • 20,00 EUR zaplatené vopred prevodom najneskôr 22. 8. 2024

platba cez priložený link v maili:  ( kreditná karta , prevod)

 • 25,00 EUR v deň podujatia OSOBNE 1. septembra 2024 od 7:00 do 8:30h, pešia zóna Svidník

(funkčný uterák, obed, štartové číslo bez mena, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list www.svidnik.sk k stiahnutiu)
 

 •  5,00 EUR

(štartové číslo, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu)

 

Veľký beh zdravia in-line     ON-LINE do 22. augusta 2024 na www.svidnik.sk

 • 5,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 22.8.2024 

platba cez priložený link v maili ( kreditná karta , prevod)

(v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)                     

 • 10,00 EUR pri zaplatení v deň podujatia  OSOBNE 1. septembra 2024 od 7:00 do 8:30h pri prezentácii

(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

 • Pretekári VBZ in-line sú povinní mať prilby zapnuté na hlave, chrániče na lakte a kolená.
 • Preteky VBZ in-line sú vhodne pre skúsených korčuliarov, keďže idú o bez vylúčenia dopravy.

 

Veľký beh zdravia (VBZ)      ON-LINE do 22. augusta 2024 na www.svidnik.sk

 • 5,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 22.8.2024 

platba cez priložený link ( kreditná karta , prevod)

(v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati

 • 10,00 EUR pri zaplatení v deň podujatia OSOBNE 1. septembra 2024 od 7.00 do 8:30h pri prezentácii

(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

 

 Malý beh zdravia (MBZ)       ON-LINE do 22. augusta 2024 na www.svidnik.sk

 •  2,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 22.8.2024 

​​​​​​​platba cez priložený link ( kreditná karta , prevod)

(v cene je zahrnuté: štartové číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)                         

 • 3,00 EUR pri zaplatení v deň podujatia OSOBNE 1. septembra 2024 od 7.00 do 8:30h pri prezentácii

(štartové číslo bez mena, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)

 Lezúni           bezplatné štartovné

Pretekári z partnerských miest, pretekári nad 70 rokov a držitelia striebornej, zlatej a diamantovej plakety Jána Jánskeho a držitelia Kňazovického medaily štartovné neplatia. Pri registrácii je povinnosť doložiť fotografiu plakety.

 

Registrácia po 8:30h. z technických dôvodov nebude možná

Kategórie:   

 •                    A - muži 18 – 39 rokov
 •                    B - muži 40 – 49 rokov
 •                    C - muži 50 – 59 rokov
 •                    D - muži 60 - 69 rokov
 •                    E - muži 70 a viac rokov
 •                    Z1 - ženy 18 - 35 rokov
 •                    Z2 - ženy 36 – 49 rokov
 •                    Z3 - ženy 50 a viac rokov

 Meranie časov:                    Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov.
Výsledky:                               Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na 
www.svidnik.sk

 

Ocenenia Dukelského behu mieru:               

Celkový víťaz:                                                          

1. miesto 120,00 EUR 2. miesto 100,00 EUR 3. miesto 80,00 EUR

 + 100,00 EUR za prekonanie rekordu v mužskej aj ženskej kategórii (víťaz s najlepším časom)

Mužský rekord: 0:54:31 rok 2023

Ženský rekord:  1:07:23 rok 2013

Majster okresu, Majsterka okresu:
1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR

Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2, Z3

1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR  

Kategória sa bude vyhodnocovať v prípade minimálnej účasti 5 bežcov.

 

Program 65. ročník DBM:

PREZENTÁCIA, pešia zóna Svidník                         07:00 – 8:30h

Rozcvička na pešej zóne                                           08:50 h           

Odvoz pretekárov na štart DBM                             09:30 h

ŠTART kategória lezúni                                             09:00 h          

                              trať na upravenom podloží

ŠTART kategória Malý beh zdravia (MBZ)           09:15 h            

                               trať 1 km, pešia zóna, prví traja v kategórii muži a kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami

ŠTART kategória Veľký beh zdravia in-line          9:30 h            

                               in-line korčuliari, trať 6,5 km, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky) - pešia zóna, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami
ŠTART kategória Veľký beh zdravia (VBZ)           09:35 h 

                                trať 6,5 km, pešia zóna - rázcestie Kapišová (tanky)- pešia zóna, prví traja v kategórii muži a v kategórii ženy budú odmenení vecnými cenami

Hudobný detský program                                          10:15 h

ŠTART PRETEKOV, PRIESMYK DUKLA           10:30 h          

Vyhodnotenie sprievodných behov                        11:15 h           

Predpokladaný dobeh prvého bežca                     11:30 h           

Vyhodnotenie hlavného behu, pešia zóna            12:30 h

 

Záverečné ustanovenia:

 • Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu mieru, Veľkého behu zdravia, Veľkého behu zdravia in-line prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy.
 • Preteky Malého behu zdravia, lezúni - batoľatá prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny.
 • Pretekári VBZ in-line sú povinní mať prilby zapnuté na hlave, chrániče na lakte a kolená.
 • Preteky VBZ in-line sú vhodne pre skúsených korčuliarov, keďže ide o bez vylúčenia dopravy.
 • Bežci hlavného behu Dukla – Svidník sú povinní dobehnúť do cieľa do 2 hod. od štartu. Po uplynutí tohto času nebudú klasifikovaní.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
 • Bežci súťažiaci o titul majster okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia.
 • Propozície boli schválené organizačným výborom vo Svidníku dňa 21. februára 2024. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov behu a neručí za stratu vecí.
 • Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú v primeraných intervaloch - 7 občerstvovacích staníc.
 • Zdravotnú službu zabezpečuje Územný spolok SČK Svidník.
 • Registráciou každý pretekár vyjadruje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a podobizne na účely spojené s organizáciou a propagáciou tejto akcie.
 • V prípade zrušenia 65. ročníka DBM z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na ochorenie COVID-19, Mesto Svidník ako hlavný usporiadateľ vráti zaplatené štartovné prihláseným pretekárom na IBAN uvedený v prihláške.
  V iných prípadoch sa zaplatené štartovné nevracia a nie je možný presun na iného pretekára DBM.

 

Mgr. Marcela Ivančová, v.r.

primátorka mesta a riaditeľka pretekov

Novinky 65. ročníka Dukelského behu mieru:

 • Začiatok hlavného behu Dukla - Svidník o 10:30 h
 • Súťaž pre elektronicky registrovaných účastníkov všetkých behov
 • Pamätná video pre každého bežca
 • Pamätná tabuľa pri kovovom bežcovi – zoznam doterajších víťazov DBM
 • Hudobný doprovod po trati
 • Detský program na pešej zóne
 • Kronika Dukelského behu mieru priamo na pešej zóne
 • Predaj upomienkových predmetov DBM: tričká, uteráky, hrnčeky, ponožky, čelenky