Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

oktober 2023

Black Ninja MTB Advent Classic 2023

Indbydelse | Propositioner | Info

 

Baggrund
Black Ninja er tilbage, ihvertfald foreløbig med et enkelt løb. Vi fejrer højtidens komme med et julehyggerace i Kalundborg. Løbet er åbent for alle og derfor kører vi i traditionelle klasser. Vi forsøger os med helt fra U9 og op til H60. Vi er vidende om en vintercup samme dag i Nordsjælland og også at en julefrokost kan få indflydelse, alligevel håber vi at mange gamle BN vintercuppere og også nye vil være med!

Hvem kan deltage?
Løbet er åbent for alle med en MTB og en hjelm! Der er ikke om krav om specifikt klub- og/eller foreningsmedlemsskab.

Informationer
Alle informationer i form af indbydelse, propositioner og resultater findes her. De vil også være at finde i facebookgruppen:
Black Ninja MTB Advent Classic 2023 | Facebook

Klasser
Nedenstående klasser udbydes. Vi forbeholder os ret til at sammelægge/nedlægge klasser hvis der er under fem ryttere tilmeldte ved ordinær tilmedlingsfrist, som er mandag den 27. november 2023.

Herre: Ingen begrænsninger
H40: Født 1983 eller tidligere
H50: Født 1973 eller tidligere
H60: Født 1963 eller tidligere
Dame: Ingen begrænsninger
D40: Født 1983 eller tidligere
U17: Årgang 2007-2010
U13: Årgang 2011-2014
U9: Årgang 2015 eller senere

 • Du skal i udgangspunktet være min. 7 år for at deltage, men det er vigtigere at man er i stand til at håndtere sin MTB forsvarligt. Derfor kan yngre godt deltage, efter en moden forældreovervejelse og dialog med Black Ninja. Dog skal rytteren være i stand til at køre rundt på ruten selv.
 • Man må altid melde sig i en yngre klasse (gældende for voksne). Fx kan en herre årgang 1983 (H40) sagtens køre med i herreklassen. Det gælder naturligvis omvendt for ungdom, de må gerne melde sig op.
 • Damer må køre med i respektive aldersklasse hos herrerne.
 • En klasse oprettes i udgangspunktet kun, såfremt der er min. fem forhåndstilmeldte. Dog vil U-klasserne altid blive oprettet.
 • U-klasserne kan deles i drenge og piger, såfremt der er min. tre af samme køn til respektive klasse.

Og ja, selvom det er moderne (måske), så benytter vi gode udtryk som damer, herrer, piger og drenge. Det kan vi finde ud og det bliver ikke ændret!

Køretider
Alle kører ca. jf. nedenstående tider + omgangen færdig.
Herre: 65 min.
H40: 64 min.
H50: 63 min.
H60: 62 min.
Dame: 62 min.
D40: 62 min.
U17: 45 min.
U13: 35 min.
U9: 25 min.
* Med forbehold for ændringer når vi kender antal tilmeldte i de enkelt klasser!

Ruten
Ruten ligger i bynær skov og terræn. Der er både grusveje, skovstier, singletracks og lidt sand! Fælles er at alle kan køre ruterne uden de store problemer.
U9: Ca. 1,5-2,0 km og i sværhedsgrad vil den være let. Mere tilgår snarest!
Øvrige: Tilgår snarest!

Aflysning
Såfremt vintervejret hindrer afvikling, aflyses eller alternativt udsættes løbet. Startgebyr minus 15 kr. i administrationsgebyr refunderes til det betalingskort som har været benyttet.

Tidtagning
Vi benytter RaceResult. Der benyttes en engangschip som er monteret bag på nummeret, som placeres foran på styret. Numrene vil være opdelt i respektive klasser (se tilmeldingsfanen).

Tilmelding
Tilmeldingen er åben og ordinær tilmelding løber frem til og med mandag den 27. november. Herefter koster det for voksenklasser yderligere +30 kr. i tilmelding frem til og med løbsdagen - dog kun sålænge der er ledige pladser i klassen. Der er et max totalt på 200 pladser.
Startgebyr er 115 kr. for voksne og 75 kr. for ungdom.Begge inkl. administrationsgebyr.

Det helt åbenlyse

 • Ved din tilmelding er du således selv ansvarlig for egen person og materiel.
 • Evt. skadeserstatning kan ikke gøres gældende mod arrangøren.
 • Du bør derfor sikre at du har en gældende og dækkende forsikring.
 • Ved tilmelding skal du benytte dit normale navn, ingen øgenavne. Klub/forening/firmanavn kan benyttes eller det kan stå tomt. Ingen navne som er stødende, det vil blive ændret!

Præmier
Der er (mindre) præmier til nr. 1+2+3 i alle klasser hvis man har fuldført løbet. Dvs. kørt den fulde tid + omgangen færdig. Til alle ungdommer som IKKE er på podiet vil der være lidt juleguf.

Tentativ tidsplan for en afdeling
Kl. 08.45 Begge ruter er afmærket og kan køres
Kl. 09.30 U9 race (ingen adgang til den del for øvrige klasser, mens der køres)
Kl. 10.30-35 Start øvrige klasser jf. oversigt. præcise starttider senere
Kl. 11.10 Målet lukkes for U13
Kl. 11.20 Målet lukkes for U17
Kl. 11.35 Målet lukkes for alle voksenklasser
Ca. kl. 11.50 Præmieoverrækkelse

Forplejning
Cacao, kage og lidt julegodter til alle. Måske endda kaffe!

Det med småt

 • Du skal bruge en godkendt hjelm – naturligvis også under opvarmning!
 • Kun MTB (26”, 27,5”, 29”). Ingen cross-/gravelcykler eller el-cykler. Det er ikke tilladt at skifte cykel eller overtage en andens under løbet.
 • Du må ikke lade andre køre i dit navn og med nummer.
 • Du skal tage hensyn til alle andre og tillige øvrige skovgæster.
 • Husk dit affald, både før, under og efter løbet - brug en skraldespand.
 • Der forventes en ganske normal opførsel både før, under og efter. Et undskyld har ofte løst mange konflikter!

Løbet er 100 % frivilligt drevet og er non-profit. De indbetalte midler generes mest muligt tilbage til deltagerne i form af tidtagning, fotos (måske), præmier, forplejning og evt. leje af terræn og måske et tilskud til sporpleje. 

 

VEL MØDT TIL ADVENT CLASSIC NÅR DET ER BEDST