Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
21.01.2024 | Roskilde, Denmark Isstjerneløbet 2024

PRAKTISKE OPLYSNINGER

STARTTID:

21. januar 2024 kl. 10. De enkelte startgrupper sendes afsted med nogle minutters mellemrum.
 

DISTANCER:

  • 48 km. 2 omgange. Gravel/Cross
  • 48 km. 2 omgange. MTB
  • 24 km. 1 omgang. Gravel/Cross
  • 24 km. 1 omgang. MTB

START og MÅL

Vindingevej 201 (stor p - plads), 4000 Roskilde


STARTGRUPPER og DISTANCER

48 km. 2 omgange. Gravel/Cross
48 km. 2 omgange. MTB
24 km. 1 omgang. Gravel/Cross
24 km. 1 omgang. MTB

PARKERING

Ved start - Vindingevej 201, Vindinge. 400 Roskilde. Der er parkeringsvagter på stedet.


TOILETTER

Der vil være skilte der henviser til de offentlige toiletter som findes på parkeringsområdet.

Benyt venligst toiletterne - så vi undgår pinlige situationer og dårligt lugt


OMKLÆDNING

Findes kun i meget begrænset omfang. Der er ikke mulighed for bad.


UDLEVERING AF STARTNUMMER

Du kan afhente dit startnummer med chip i startområdet inden starten. Kom gerne i god tid. Dit startnummer monteres let på styret med et par strips.


TIDTAGNING

Din tid registreres når du passerer start- og målstregen (nettotid)

Dog beregner vi placering og køretider efter startgruppens starttid (bruttotid)


MAX KØRETID

På alle ruter skal man være i mål senest kl. 14.00. Vi påbegynder oprydning kl. 13.30.

Overskrides tidsfristen kan det ikke forventes, at tiden kan blive registreret.


REGLER og SIKKERHED

Godkendt cykelhjelm er obligatorisk. Elcykler er IKKE tilladt til dette løb, grundet sikkerhed.

Hedeland er et offentlig tilgængeligt rekreativt område. Tag hensyn til andre gående, cyklister og hesteryttere som færdes i Hedeland!


RUTEAFMÆRKNING

Ruterne er afmærkede med tydelige skilte med pile og afspærringsbånd. Vi gennemkører ruterne flere gange inden løbet, og retter henvendelse til de kommuner, vi passerer undervejs, om at få udbedret evt. huller og andre farlige steder.

Deltagelse sker på eget ansvar; løbsarrangørerne kan ikke drages til ansvar ved et evt. uheld.

Hvor større trafikerede veje krydses, kan der være Trafik Officials som regulerer trafikken. Desuden er der Flagposter som viser vej, ved kritiske steder. Flagposter regulerer IKKE trafikken, de vejleder dig. 


NÅR DU ER I MÅL

Når du er kommet i mål er der varm suppe, småkager og en kop kaffe.

Servering finder sted i start- og målområdet.


FORSIKRING

Deltagelsen sker for egen regning og risiko. Du bør checke at dine forsikringsforhold er i orden før starten. Tænk på sikkerheden for dig selv og andre.


HELBRED

Du skal selv sørge for, at du helbredsmæssigt vil være i stand til at deltage i Isstjerneløbet. Tag ingen risici. Deltag ikke, hvis du føler dig sløj på dagen.

Medbring sygesikringsbevis eller anden legitimation.


AFLYSNING

Eventuel aflysning af løbet før start på grund af vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.


FOTO

Fotos fra ruten vil blive stillet til rådighed ca én uge efter løbet. Fotos er gratis. Det kan desværre ikke garanteres at der er billeder af alle deltagerne.


DIPLOM

Der er diplom til alle, der gennemfører løbet. Diplomet kan downloades efter løbet.
 

MERE INFORMATION

isstjerne@rc-m.dk