Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2023-07-06 | Kaunas, Lithuania Karaliaus Mindaugo Plaukimas 2023

KARALIAUS MINDAUGO PLAUKIMAS 2023
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
● Sudaryti galimybes Kauno gyventojams ir miesto svečiams dalyvauti plaukimo varžybose;
nustatyti nugalėtojus ir prizininkus bei juos apdovanoti;
● viešinti renginį, siekiant pritraukti kuo daugiau dalyvių iš visos Lietuvos bei užsienio, tokiu
būdu suteikiant galimybę pamatyti Kauną ir jo gamtos grožį sportišku ir progresyvaus miesto
kampu;
● populiarinti plaukimą, kaip sveikiausią sporto šaką;
● sudaryti galimybes įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių žmonėms varžytis, bendrauti,
turiningai praleisti laisvalaikį, skatinti fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną;
● populiarinti plaukimą atviruose vandens telkiniuose;
● ugdyti vaikų ir suaugusiųjų mokėjimą atsargiai elgtis atviruose vandenyse ir prie jų.
ORGANIZATORIUS:
VšĮ Plaukimo klubas Šilainiai
Atsakingas asmuo: Giedrius Martinionis, Tel. Nr: 868871171
VARŽYBŲ INFORMACIJA IR PROGRAMA
Varžybų data ir vieta:
Data: 2023 m. liepos 6 d., ketvirtadienis
Vieta: Lampėdžių ež. Paplūdimys, Gervių g, Kaunas, 47168 Kauno m. sav.
Numerių ir starto paketų išdavimas:
Liepos 6 d. - 10.00 Sporto mokykla Bangpūtys
Programa:
Liepos 6 d., Ketvirtadienis
Laikas Įvykis
12.00 Plaukimo startas 2 ir 4 km.
12.15 Vandensvydžio varžybos
14.00 Akvatlono varžybos
14.30 200 m plaukimas
15.00 Apdovanojimai
DISTANCIJOS IR TRASŲ SCHEMOS
4 km plaukimas. 2 ratai. 1 km į vieną pusę ir 1 km atgal. Su išlipimu į sausumą po pirmo rato
(laiko matavimo daviklio nuskaitymas).
2 km plaukimas: 1 ratas. 1 km į vieną pusę ir 1 km atgal.
200 m plaukimas. Vykdomas plaukiant vieną ratą pagal laikrodžio rodyklę.
Parkų akvatlono taurės I-as etapas: 400 metrų plaukimas ir 1 km. bėgimas
Akvatlono plaukimo trasa. 1 ratas, prieš laikrodžio rodyklę, žymėjimo bujus apiplaukiant per kairį
petį
Bėgimo trasa. 2 ratai.
200 m plaukimas. Vykdomas plaukiant vieną ratą pagal laikrodžio rodyklę.
LAIKO LIMITAS TRASOSE:
4 km distancijos įveikimo laiko limitas - 1:40 val.
2 km distancijos įveikimo laiko limitas – 1:00 val.
200 m plaukimo ir Akvatlono distancijose įveikimo laiko limito nėra.
DALYVIAI:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys,
vyrai, vaikai.
Plaukimuose numatyti apdovanojimai pagal amžiaus grupes:
Gimimo metai AG pavadinimas Moterų grupė Vyrų grupė Prizai
4 KM
2007 ir vyresni * Bendra įsk. * W-5K * M-5K * TOP 3
1999-2007 16 - 24 W20 M20 TOP 3
1989-1998 25 - 34 W25 M25 TOP 3
1979-1988 35 - 44 W40 M40 TOP 3
1969-1978 45 - 54 W45 M45 TOP 3
1968 ir vyresni 55+ W55 M55 TOP 3
2 KM
2010 ir vyresni * Bendra įsk. * W-OD * M-OD * TOP 3
1999-2010 13 - 24 W20 M20 TOP 3
1989-1998 25 - 34 W25 M25 TOP 3
1979-1988 35 - 44 W40 M40 TOP 3
1969-1978 45 - 54 W45 M45 TOP 3
1959-1968 55 - 64 W55 M55 TOP 3
1958 ir vyresni 65+ W65 M65 TOP 3
200 M
2013 ir vyresni * Bendra įsk. * W-200M * M-200M* TOP 3
2013 ir jaunesni <10 W16 M16 TOP 3
2010-2012 11-13 W13 M13 TOP 3
 1989-2009 14 - 34 W25 M25 TOP 3
1974-1988 35 - 49 W40 M40 TOP 3
1959-1973 50 - 64 W50 M50 TOP 3
1958 ir vyresni 65+ W65 M65 TOP 3
Akvatlonas (400+1)
2008-2009 14-15 W-D400 M-D400 TOP 3
2006-2007 16-17 W-I400 M-I400 TOP 3
2004-2005 18-19 W-J400 M-J400 TOP 3
2003 ir vyresni 20+ W-O400 M-O400 TOP 3
*Dalyvis, užėmęs prizinę vietą bendroje distancijos įskaitoje, į apdovanojimus amžiaus grupėje
nepretenduoja.
**Gausiausia komanda - daugiausiai vienodu klubo pavadinimu startavusių dalyvių turinti
komanda apdovanojama rėmėjų prizais.
● Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos,
besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
● Nepilnamečiai (iki 18 m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų ar
globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Sutikimo šablonas.
● Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti), yra sveikas, ir nėra
argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti
pasirinktą distanciją šiose varžybose . Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų
organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais.
● Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir
organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir
nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
● Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant,
griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto
priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų
sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.
● Registruodamasis į varžybas dalyvis automatiškai sutinka, kad visos nuotraukos bei video
medžiaga gali būti panaudota rinkodaros tikslais.
● Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal pasirinktą distanciją. Dalyviams,
pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, gali būti
skiriamos šios drausminės priemonės: įspėjimas, laiko nuobauda arba diskvalifikacija.
DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS:
● Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais.
● Užsiregistravus, varžybų etapo dieną laiko matavimo daviklį dėvėti privaloma varžybų
metu, po finišo grąžinti.
Registracijos mokesčiai:
Distancija
Kaina, registruojantis
ir sumokant iki
2023-06-09
(23:59 val.)
Kaina, registruojantis
ir sumokant iki
2023-07-03
(17:00 val.)
Kaina,
registruojantis
renginio dieną
4000 m. 30,00 € 40,00 € 60,00 €
2000 m. 20,00 € 30,00 € 50,00 €
Akvatlonas
(400+1km) 12,00 € 17,00 € 25,00 €
200 m. 5,00 € 10,00 € 20,00 €
Sporto mokykloms, klubams ir kitoms organizacijos registruojančioms 10 ir daugiau dalyvių
taikoma 15 proc. nuolaida registracijai. Dėl nuolaidos kreiptis silainiai.klubas@gmail.com
● Registracija internetu uždaroma liepos 3 dieną 17:00 val.
● Registracija renginio vietoje vykdoma likus ne mažiau kaip 30 min. iki pasirinktos
distancijos starto.
● Specialios sąlygos: Vaikai iš vaikų namų, globos namų, daugiavaikių šeimų ir socialiai
pažeidžiamų grupių gali registruotis ir dalyvauti nemokamai. Dėl registracijos susisiekite
silainiai.klubas@gmail.com ne vėliau nei likus mėnesiui iki varžybų. Dalyvis
užsiregistruotas dalyvauti nemokamai ir nedalyvavęs ateityje daugiau nemokamai
neregistruojamas.
● Registracija laikoma sėkminga, kai registruojantis sumokamas starto mokestis.
● Sumokėtas starto mokestis atgal negrąžinamas.
● Registruotis ir mokėti startinius mokesčius: https://tickets.paysera.com/lt/event/karaliausmindaugo-plaukimas
SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI:
● Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo registraciją perduoti kitam
dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų
protokolą neįtraukiami.
● Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda ar kita pagalba iš
šalies. Dalyviai pažeidę šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
● Kiekvienas renginio dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą.
Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę
mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
● Elektroninės mikroschemos daugkartinio naudojimo, kurias privalėsite grąžinti
organizatoriams.
Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama.
Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
● Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip
per 30 minučių po paskutinio dalyvio finišo sumokant 100 eurų užstatą. Vyr. teisėjui
patenkinus skundą užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
● Varžybų metu taisyklių laikymąsi stebės trasų teisėjai. Dalyviai bus filmuojami atsitiktine
tvarka (trasų teisėjų pateikta informacija ir filmuota medžiaga bus naudojama sprendžiant
visus galimai kilusius ginčus, susijusius su nesąžiningais varžovų veiksmais, rezultatais ir
kt.)
● Varžybų metu sportininkams negalima naudotis ausinukais ar kita aparatūra, kuri gali
trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.
TRASA IR JOS ZONOS:
● Esant žemesnei nei 24°C vandens temperatūrai galima plaukti su plaukimo hidrokostiumu,
tačiau jis nėra privalomas.
● Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai ilgesniuose plaukimo nuotoliuose nei 1000
metrų – hidrokostiumai privalomi, taip pat plaukimo distancijos gali būti trumpinamos.
● Plaukiant atvirame vandenyje, negalima kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos.
Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, diskvalifikuojamas.
APDOVANOJIMAI:
● visose numatytose amžiaus grupėse numatyta tvarka bus įteikti medaliai, pagal galimybes
rėmėjų įsteigti prizai;
● Akvatlono taurės prizininkai apdovanojami Lietuvos triatlono federacijos medaliais ir
rėmėjų prizais.
● 2 km greičiausias vyras ir greičiausia moteris bus apdovanoti specialiais, piniginiais šios
plaukimo šventės pradininkų įsteigtais prizais.
DISTANCIJOS KEITIMAS, SUMOKĖTAS STARTO MOKESTIS:
Sumokėtas starto mokestis atgal negrąžinamas (nebent renginys atšaukiamas).
Dėl rungties/distancijos keitimo užsiregistravus (ne vėliau nei uždaroma išankstinė registracija)
kreipkitės į organizatorius silainiai.klubas@gmail.com. Keičiant distanciją iš brangesnės į pigesnę
kainų skirtumas nėra grąžinamas. Keičiant iš pigesnės į brangesnę reikia sumokėti tą dieną
galiojančių kainų skirtumą. Dalyvio keitimo mokestis - 7 eurai, kuriuos sumokėjus į VšĮ Plaukimo
klubo Šilainiai sąskaitą banke reikia atsiųsti keitimo duomenis į silainiai.klubas@gmail.com
Dalyviai taip pat gali perleisti savo registraciją kitam dalyviui ne vėliau nei uždaroma išankstinė
registracija internetu. Dalyvio keitimo mokestis - 7 eurai, kuriuos sumokėjus į VšĮ Plaukimo klubo
Šilainiai sąskaitą banke reikia atsiųsti keitimo duomenis į silainiai.klubas@gmail.com

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.