Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Tidtager
Relaterede Events
Grupper
Tlf: 9710 1550 lokal 2735.
FIIN: FBE-KTP-LSEKA-DESK.


www.dmif.dk
Run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk
12-11-2013
DMI Cross Crountry

1. Generelt

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i Cross Country 2013, med Idrætsforeningen Flyvestation Karup som arrangør.

 

Mesterskaberne afvikles

Tirsdag den 12 NOV 2013,

 

 

på Flyvestation Karup, i et kuperet terræn, med start og mål i tilknytning til Idrætsområdet.

 

2. Konkurrencediscipliner

 

Mesterskabet afvikles som individuel- og stafetkonkurrence.

 

Individuel konkurrence.

Mænd senior A (- 34 år), lang bane.

Mænd yngre old boys YOB (er fyldt/fylder 35 - 44 år i stævneåret), kort bane.

Mænd ældre old boys ÆOB (er fyldt/fylder 45 - 54 år i stævneåret), kort bane.

Mænd veteran V (er fyldt/fylder 55 - 64 år i stævneåret), kort bane.

Mænd superveteran SV (er fyldt/fylder 65 år i stævneåret), kort bane.

Mænd senior B (-34 år) kort bane. Man kan max deltage to gange i Mænd senior B.

Mænd værnepligtige, kort bane

Kvinder senior (- 34), kort bane.

Kvinder old girls OG (er fyldt/fylder 35 - 44 år i stævneåret), kort bane.

Kvinder ældre old girls ÆOG (er fyldt/fylder 45 - 54 år i stævneåret), kort bane.

Kvinder veteran VG (er fyldt/fylder 55 år i stævneåret), kort bane.

 

          Stafetkonkurrence.

          Mænd senior: A og B                  4 x stafetbane.

          Mænd YOB og ÆOB:                  2 x stafetbane.

          Mænd V og SV:                            2 x stafetbane.

          Mænd værnepligtige:                  2 x stafetbane

          Kvinder senior:                             2 x stafetbane.

          Kvinder OG:                                  2 x stafetbane.

          Kvinder ÆOG og VG                   2 x stafetbane.

 

 

Ordinære DMI-medlemmer kan deltage i mesterskabet. DMI mesteren kåres i mænd senior og i kvinder senior.

  Det er tilladt at deltage i en yngre klasse end den man aldersmæssigt hører til i.

VPL/konstabelelever, der tilmelder sig i mænd senior, kan ikke samtidig deltage i den rene VPL klasse.

Kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår deltager i klassen, kvinder senior.

 

Værnepligtige defineres som:

-          Værnepligtige menige

-          Konstabelelever

-          Værnepligtige sergentelever

 

Idrætsforeningerne kan deltage uden begrænsning i alle klasser, og stafetter.

 

4. KONKURRENCEBESTEMMELSER

   Placeringer m.v.

a.  Individuel konkurrence:

                   Vindere i de individuelle klasser er de personer, der gennemfører banen hurtigst.

 

                   b.      Stafetløb:

         Mænd senior A + B:                       4 forskellige deltagere

         Mænd YOB og ÆOB:                     2 forskellige deltagere

         Mænd veteran:                                2 forskellige deltagere

         Mænd værnepligtige:                     2 forskellige deltagere

         Kvinder senior:                                2 forskellige deltagere

         Kvinder OG:                                     2 forskellige deltagere

         Kvinder Veteran:                             2 forskellige deltagere

 

5. FORELØBIGT PROGRAM

 

0930 - 1100          Ankomst/registrering

1110 -                    Stævneåbning.

1130 -                    Cross, kort bane: M-SEN B,YOB, ÆOB, VET,

                            K- SEN, VPL, OG, K-VET

1230 -                    Cross, lang bane: M-SEN A.

1400 -                    Stafet.

1530 - 1600          Præmieoverrækkelse & afslutning.

 

6. MEDLEMSKONTROL

 

Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol jf. "Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed" KAP. 3. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil evt. præmier blive inddraget.

 

Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab forinden fremsendelse af tilmeldingsskema.

 

7. Indkvartering

Der er, i begrænset omfang, mulighed for at bestille indkvartering ved egen foranstaltning ved LSE Karup

 

Tlf: 9710 1550 lokal 2735.

FIIN: FBE-KTP-LSEKA-DESK.

Email: lseka@mil.dk.

 

8. Forplejning

Cafeteriet eller propelmessen.

 

9. Økonomi

 

Ydelser (Transport og kostpenge) i henhold til Forsvarskommandobefaling 2013. Stævnet er kategori B-arrangement.

 

Udgifterne konteres under anvendelse af eget INTERN ORDRE NR.