Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-06-23 | Vordingborg, Denmark DMI forbundsmesterskab i Triatlon og Duatlon

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til DMI forbundsmesterskabet i triathlon og duathlon samt i triathlon-stafet, der gennemføres:

Torsdag den 23. juni 2022

med Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) som arrangør.

Mesterskaberne afvikles med udgangspunkt ved Nordhavnen i Vordingborg. Adressen er Vordingborg Ro- og Kajakklub, Nordhavnsvej 56, 4760 Vordingborg.
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for DMI forbundsmesterskaber i triathlon og duathlon. DMI reglement kapitel 24.

2. KONKURRENCEDISCIPLINER.
2.1 Individuelt.

Triathlon (750 meter svømning, 25 km cykling, 6 km løb.)
Mænd senior/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.
Mænd old boys/individuelt:     Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret.
Mænd veteran/individuelt:     Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret.
Kvinder/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.

Duathlon (6 km. løb, 25 km cykling, 3 km løb.)
Mænd senior/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.
Mænd old boys/individuelt:     Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret.
Mænd veteran/individuelt:     Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret.
Kvinder/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.
2.2 Holdkonkurrencen i triathlon og duathlon.
De 3 bedste tider fra samme idrætsforening udgør et hold uanset klasse.
 
2.3 Stafetkonkurrence triathlon (750 meter svømning, 25 km cykling, 6 km løb).
Et stafethold består af 3 deltagere fra samme idrætsforening, uanset klasse, hvor én svømmer, én cykler og én løber. Stafetholdets sluttid er gældende.

3. MEDLEMSKONTROL.
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ”Bestemmelser for DMI stævne-virksomhed” KAP. 3. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil evt. præmier blive inddraget.
Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab inden fremsendelse af tilmeldingsskemaerne.

4. INDKVARTERING.
Bestilling af indkvartering (belægningsstuer) ved , HJK-LDGSE@MIL.DK  

Senest fredag den 17. juni 2022.

5. FORPLEJNING.
Cafeteria på Vordingborg Kaserne.
Under stævnet vil der være et mindre udsalg i Ro- og Kajakklubbens lokaler.
 
6. TIDSPLAN.
Tentativ tidsplan for stævnet:

Onsdag den 22. juni 2022:     Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering. Praktiske
    oplysninger vil fremgå af programmet.

Torsdag den 23 juni 2022:    Kl. 0930-1030 Ankomst og registrering.
    Kl. 1030 Stævneåbning.
    Kl. 1100 Start svømning, triathlon.
    Kl. 1130 Start duathlon.
    Kl. 1330 Præmieoverrækkelse og afslutning.

Stævnekontoret er placeret i Ro-og Kajakklubbens lokaler.
 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere.

7. TILMELDING.
DMI samarbejder med firmaet Run2u som tidtagnings leverandør.

Individuel tilmelding Via Run2u’s hjemmeside.

Ved problemer med tilmeldingen kontaktes Ib Stokkebye på mobil 25521317.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 21. juni.

8. STÆVNEPROGRAM
Stævneprogram forventes udsendt til foreningerne og dmif.dk medio uge 24 indeholdende praktiske oplysninger om stævnet og konkurrencerne.

9. STÆVNELEDELSE
Ønskes yderligere oplysninger vedrørende stævnet kontaktes stævneleder:
MJ Henning Østergaard Nielsen, HJK-LDGSE@MIL.DK, tlf. 72820089, mobil. 25575805.