Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-06-07 | Holstebro, Denmark 2. afdeling af DPIF / DMI Jubilæums Cup i Landevejscykling 2022

PROGRAM Se program her med ruter

DPIF / DMI Jubilæums Cup i Landevejscykling 2022


Tirsdag den 07. JUN 2022

Arrangør:

Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI)


 
VELKOMST

Jydske Dragonregiments Idrætsforening er glade og stolte over at være udpeget som ar-rangør af DPIF / DMI Jubilæums Cup i Landevejscykling 2022.
Konkurrencerne afvikles ca.15 km. Øst for Holstebro, i BORBJERG. Det er mit håb at så-vel deltagere som ledere vil finde rammerne tilfredsstillende, så man kan se tilbage på opholdet i Holstebro med glæde.

Det er Jydske Dragonregiments Idrætsforenings mål, at konkurrencerne gennemføres på en fair måde og i god sportslig ånd, hvilket jeg håber alle vil bidrage til.

Jeg ønsker alle deltagere held og lykke i konkurrencerne og byder hermed alle velkom-men til Holstebro.


Henrik K. Schmidt
Næstformand JDRI

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER


PROGRAM/TIDSPLAN


Tirsdag d. 07. JUN - linjeløb


Kl. 1000-1130        Registrering linjeløb
kl. 1145            Instruktion ved disciplinleder
kl. 1200-1500        Linjeløb
Kl. 1200            Start klasse 1
Kl. 1205            Start klasse 2
Kl. 1210            Start klasse 3
Kl. 1215            Start klasse 4, kvinder og motionister.
Kl. 1500            Alle ryttere forventes i mål
Kl. 1515            Præmieoverrækkelse / spisning og stævneafslutning
Kl. 1600            Stævnekontor og stævnepladsen lukker

Ved få deltager, kan klasser slås sammen

STÆVNEORGANISATION
Stævneleder            SSG Henrik Schmidt        Tlf. 72 82 45 71
Sekretariat            CSG H.S. Juhl            Tlf. 25 55 25 80
        

Tidtagning & resultater    RUN2U

 

TRANSPORT
Stævnepladsen i BORBJERG ligger ca. 15 km fra Dragonkasernen (se rutekort). Respek-tive foreninger er selv ansvarlige for transport af deltagere og udstyr til og fra
Stævnepladsen.

 

VED ANKOMST
Ved ankomst melder deltager sig på stævnekontoret/sekretariatsvognen på stævneplad-sen. Tilmeldingslisten kontrolleres og løbsnumme + tidtagningschip m.m. udleveres.

STÆVNEKONTOR/SEKRETARIATSVOGN
Stævnekontor er oprettet i sekretariatsvogn ved stævnepladsen. Holdledere anmodes stærkt om, at melde om ikke fremmødte rytter, så tidligt som muligt.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at yderligere tilmelding IKKE længere er muligt!

INDKVARTERING
Ved egen foranstaltning.

FORPLEJNING
Det er muligt købe mad og drikke i forbindelse med løbet, ved start og mål.


BAD & OMKLÆDNING.
Der forefindes toiletter, bad og omklædnings faciliteter i Borbjerg Fritidscenter.

TRÆNING PÅ RUTERNE
Ruten er åbne for træning. Afmærkning og skiltning opsættes den 06. JUN.


TIDTAGNING
RUN2U forestår registrering af tid og resultatformidling. Der vil blive udleveret en chip der skal monteres efter nærmere anvisning. Der medfølger en monteringsvejledning og den enkelte deltager er selv ansvarlig for korrekt montering før start.
Tidtagningschippen skal afleveres efter ankomst i mål. Deltagerne hæfter for chippen og ikke modtagne eller manglende chip vil efterfølgende bevirke, at den pågældende idræts-forening afkræves kr. 300 pr. stk. i erstatning.

RESULTATER
Publiceres på stævnepladsen umiddelbart efter løbs afslutning samt på RUN2U  


PRÆMIER
Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter afslutning af linjeløbet og i forbindelse med spisning i Borbjerg Hvam Kultur- og Fritidscenter.
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 ­ alt efter antal startende i den enkelte klasse. Antal præmi-er opgives inden start.
Der er ikke præmie til motionsklassen.

SANITETSTJENESTE
På stævnepladserne forefindes en førstehjælpstaske ved sekretariatet.
Ved alvorligt uheld ringes 112 og Stævneledelsen orienteres.

FØLGEBIL/MC
På ruterne kører flere MC Task Force samt følgebil som samler evt. udgåede ryttere og deres cykler op. Man transporteres til målområdet, og her SKAL den udgåede rytter melde sig til stævnekontoret.

AFFALD
Alle opfordres til at benytte de opstillede affaldsstativer. Under løbet er det et krav, at man medtager sit affald, herunder rester fra cykelreparationer og lignende.


REGLEMENT
DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, kap. 3. og DMI bestemmelser for
landevejscykling, kap. 11 (udg. FEB 2020). Find det på DMI hjemmeside www.dmif.dk.

PROTESTER
Evt. protester skal indgives jf. DMI reglement kap. 3.

 

 

 

START/MÅL OMRÅDE


 


LINJELØBET

 
STÆVNEPLADS
•    Stævnepladsen ligger ved Borbjerg kirke her forefindes sekretariatsvogn og tidtag-ningsteamet.
•    Der forefindes toiletter og omklædnings faciliteter i fritidscentret
•    Parkering på anvist P-område skal overholdes.


RUTEN.
•    Er en 15 km rundstrækning på offentlig vej (se rutekort/højdeprofil).
•    Ruten er ikke spærret for den øvrige trafik.
•    De forskellige rækker kører følgende antal omgange/distancer:
•    Rundstrækning á 15 km gennemkøres jf. nedenstående
•    Klasse 1. /18+    ca. 90 km 6 omgange    
•    Klasse 2. /40+    ca. 75 km 5 omgange    
•    Klasse 3. /50+    ca. 75 km 5 omgange    
•    Klasse 4. /60+    ca. 60 km 4 omgange    
•    Kvinder (ingen aldersbegrænsning), ca. 60 km, 4 omgange    
•    Motion/begynder    (ingen aldersbegrænsning), ca. 45 km, 3 omgange    
•    Ruten er markeret med skilte de steder ruten svinger.
Det indskærpes overfor alle deltagere, at man SKAL følge færdselsloven, køre i højre side og udvise overblik, specielt i kryds m.m.
•    Der er afstandsmarkering før mål ved 1000m, 500m & 100m.
•    Det anbefales at køre ruten igennem i bil eller på cykel, inden løbsstart.
•    Der skal køres med en godkendt cykelhjelm.
•    Løbsnummer skal benyttes og sidde midt/højt på ryggen.
•    Deltagerne skal cykle frem til start ca. 5 min. før starttid for kontrol af hjelm og cykel.
•    Følgebil eller anden hjælp under afvikling er ikke tilladt. Dog må deltagere fra samme forening gerne hjælpe hinanden, dog ikke overdrage cykelramme.
•    Det er ikke tilladt at anvende triathlonstyr.
•    Efter målgang skal rytterne køre til stævnepladsen, hvor tidtagningschip afleveres på sekretariatsvognen.

 

HUSK at det er motionsløb.
Hjælp og pas på hinanden – og jer selv.

 


I henhold til politiets løbstilladelse skal følgende indskærpes:
•    Færdselslovens bestemmelser skal overholdes
•    Der vi være kørende og stationært personel på ruterne. Deres anvisninger SKAL ef-terkommes.


Dertil kommer flagposter som er opstillet relevante steder på ruterne. De er tydeligt afmær-ket med refleksveste og deres vejvisning skal også følges.