Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
01/01/2023 | Praha - Horní Počernice, Czech Republic Novoroční běh Horními Počernicemi - Poklusem do Nového roku, 41. ročník

N O V O R O Č N Í   B Ě H   H O R N Í M I   P O Č E R N I C E M I – Poklusem do nového roku – 41. Ročník(p r o p o z i c e)V přípravě