Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-06-18 | Thyborøn, Denmark Drivvejen Unsupported

Drivvejen Unsupported

(For english - see below)

Drivvejen er en af de ældste og dengang vigtigste handelsruter i Danmark.

Den blev primært brugt til, at transportere kvæg og andre værdifulde vare ned til de store markedspladser i Tyskland, Holland og Belgien.

Den dag i dag, kan man stadig finde spor fra fortiden ned langs den gamle handelsrute.

Som deltager i dette event, oplever du det “rigtige” Danmark. Drivvejen snore sig fra Thyborøn til Tønder, ned igennem nogle af de mindst befolkede områder vi har her hjemme. Store skov områder, hede landskaber, træk færger og store åbne vider er bare lidt af det der venter dig på denne fantastiske tur i kvæg drivernes hjulspor.

 

Koncept

Løbets konge distance er 350km. Med start ved sol opgang kl. ca. 04:30 d. 18. Juni 2022 i Thyborøn.

Hovedudfordringen er, at nå til Tønder inden solen går ned igen kl. ca. 22:30.

“From dawn till Dusk”

 

Der bliver ligeledes en halv distance på 175 km fra Oksbøl til Tønder samt en 100 km distance med start og mål i Tønder.

Løbet køres efter GPS og bliver mere “Adventure” inspireret. Der vil være flere “checkpoints” undervejs hvor alle deltagerne skal checke ind løbende.

En uges tid inden løbet fremsendes GPX fil med ruten - du er selv ansvarlig for at hente filen ned samt finde vej via GPS.

 

Løbet er Unsupported på alle distancer.

Dvs. du skal kunne klare dig selv hele vejen. Vi vil hjælpe med en guide til, hvor du kan tanke vand, muligheder for at finde proviant mm.

På 350km ruten vil der være en “Drop Zone” i Oksbøl. Her medbringer vi en taske for dig, som du kan pakke med det du måtte behøve ca. halvvejs på turen.

 

Velkommen til “DRIVVEJEN UNSUPPORTED”

 

Målområde

Mål området for alle distancer er placeret i Tønder. Her serveres mad og drikke til alle deltagerne når ankommer til mål.

 

Program (foreløbigt)

Kl. 04.30: Start for 350 km distancen i Thyborøn (Cut-Off kl. 00:30)

Kl. 08:00: Start for 175 km i Oksbøl

Kl. 11.30: Start for 100 km distancen i Tønder

Kl. 00:30: Målområdet i Tønder lukker

 

Distancer og priser

350 km: 599,95 kr.

175 km: 399,95 kr.

100 km: 299,95 kr.

Max. antal deltagere pr. distance: 100 personer

 

Skulle vi - mod alt forventning - være nødsaget til at aflyse eventet pga. COVID-19, vil deltagergebyret kunne refunderes. Betalingsgebyr refunderes ikke.

 

Transport

Vi tilbyder tilkøb at bustransport fra Tønder til Thyborøn og fra Tønder til Oksbøl dagen inden løbet. Vi sender en mail ud til alle deltagerne på 350 km og 175 km distancen med priser og mere info.

 

Forbered dig på et af de til dato største Gravel eventyr i Danmark.

 

Med venlig hilsen

Mads Christensen

Tildligere Pro rytter

Indehaver af:

M event ApS

The Bikefit Studio

Unsupported.dk

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Drivvejen Unsupported eller M-Event ApS står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med løbet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle.

Du må ikke deltage på e-bikes.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


 

Drivvejen Unsupported (English version)

 

"Drivvejen" is one of the oldest and then most important trade routes along the danish west coast - from the north all the way to the borrder to Germany.

It was primarily used to transport cattle and other valuable goods down from the Northern Jutland to the major marketplaces in Germany, the Netherlands and Belgium.

To this day, one can still find traces of the past down along the old trade route.

As a participant in this event, you experience the “real” Denmark. The driveway winds from Thyborøn to Tønder, through some of the least populated areas we have here in Denmark. Large forest areas, heat landscapes, tow ferries and large open expanses are just a few of what awaits you on this amazing ride in the cattle drivers' trail.

 

Concept

The King distance is 350km and starts at sunrise at ca. 04:30AM on 18th of June 2022 in Thyborøn.

The main challenge of the event is to reach Tønder before sunset at ca. 22:30.

“From dawn to Dusk”

 

There will also be a half distance of 175 km from Oksbøl to Tønder and a 100 km distance with start and finish in Tønder.

The race is run according to GPS and becomes more "Adventure" inspired. There will be several "checkpoints" along the way where all participants must check in regularly.

One week before the race, the GPX file is sent with the route - you are responsible for downloading the file and finding your way via GPS.

 

The race is Unsupported at all distances.

Ie. you need to be able to fend for yourself all the way. We will help you with a guide to where you can refuel water, opportunities to find provisions etc.

On the 350 km route there will be a "Drop Zone" in Oksbøl. Here we bring a bag for you, which you can pack with whatever you need approx. halfway on the trip.

 

Welcome to “DRIVVEJEN UNSUPPORTED”

 

Finish area

The finish area for all distances is located in Tønder. Food and drink are served to all participants when arriving at the finish line.

 

Program (provisional)

Kl. 04.30: Start for the 350 km distance in Thyborøn (Cut-Off at 00:30)

Kl. 08:00: Start for 175 km in Oksbøl

Kl. 11.30: Start for the 100 km distance in Tønder

Kl. 00:30: The finish area in Tønder closes

 

Distances and prices

350 km: 599,95 DKK

175 km: 399,95 DKK

100 km: 299,95 DKK

Max. number of participants per distance: 100 people

 

In case of cancellation due to COVID-19 the participation fee will be refound. Payment fee will not be refound.

 

Transport

We will arrange bus transport from Tønder to Thyborøn and from Tønder to Oksbøl the day before the race. We will send an email to all participants at the 350 km and 175 km distance with prices and more info.

 

Prepare for one of the biggest Gravel adventures to date in Denmark.

 

Sincerely,

Mads Christensen

Former Pro rider

Owner of:

M event ApS

The Bikefit Studio

Unsupported.dk

 

NOTE

You participate at your own risk.

Drivvejen Unsupported or M-Event ApS is not responsible for any human injury or property damage in connection with the race.

Helmet is mandatory for everyone.

You may not participate in e-bikes.

We reserve the right to make changes to the program.

The final program can be expected no later than 1 month before the event is held.