Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporiadateľ:                     Mesto Nová Baňa

                                             Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie a nadšenci pre beh                                              

Organizačný výbor:           Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov

         Dagmar Lachká

 

Technické zabezpečenie:  mesto Nová Baňa

 

Termín:                               4. september 2021, sobota

 

Miesto:                                 rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa

 •  štart z cyklochodníka pri jazere
 •  registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri

 

 P R O P O Z Í C I E

Zn.

kategória

ročník nar.

dĺžka trate

registrácia

A

Predškolský vek dievčatá,chlapci

2016 a mladší

100 m

áno

B

super baby I  dievčatá, chlapci

2015, 2014

200 m

áno

C

super baby II dievčatá, chlapci

2013, 2012

300 m

áno

D

predžiačky,  predžiaci

2011, 2010

500 m

áno

E

mladšie žiačky, mladší žiaci

2009, 2008

864 m

áno

F

staršie žiačky, starší žiaci

2007, 2006

1,2 km

áno

A1

muži do 40 rokov                     

2003 - 1982

 

8 km

áno

A2

muži nad 40 rokov

1981 - 1972

áno

A3

muži nad 50 rokov

1970 a starší

áno

B1

ženy do 40 rokov

2003 - 1982

8 km

áno

B2

ženy nad 40 rokov

1981 a staršie

áno

C1

muži (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C2

ženy (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C3

Študenti SŠ dievčatá, chlapci

2006 - 2002

5,52 km

áno

G1

muži do 40 rokov                     

2003 - 1982

21,33 km

áno

G2

muži nad 40 rokov                     

1981 a starší

21,33 km

áno

G3

ženy (bez rozdielu veku)

21,33 km

áno

BEH ZDRAVIA (cyklochodník okolo jazera Tajch)

– pre KAŽDÉHO, vhodný pre rodiny s deťmi

 

864 m

 

nie

 

TRATE

100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m , 1,2 km – asfalt – cyklochodník okolo jazera Tajch

5,52 km – asfalt – terén. Štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta - Štálanská zvonička a späť na cyklochodník Tajch. Nárast výšky 137 m.

8 km – asfalt – terén. Štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Ferjancov Rígel – Štepnica – Fanadýb a späť na cyklochodník Tajch. Nárast výšky 245 m.

21,33 km - asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 m). Štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička, Háj, Kostivrch, Fanadýb a späť na cyklochodník Tajch. Trasa začína vo výške cca 315 m.n.m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca 640 m.n.m., znovu klesnete, aby ste znovu nastúpali do cca 630m. Navyše, trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a samozrejme aj krátke rovinky.

 

CENY

Medaily, diplomy, pohár za najlepší čas muži/ženy v kategórii A1 – B2, darček pre  najstaršieho/najmladšieho účastníka.

 

PROGRAM:

 • 8:00 hod. – 10:00 hod. -  REGISTRÁCIA účastníkov prihlasovaných na mieste v deň podujatia
 • 8:00 hod. – 10:30 hod.  -  PREZENTÁCIA účastníkov registrovaných vopred cez internet

 

POZOR! Prezentácia kategórie G1 – G3 len do 10:15 hod.

 

 • 10:45 hod. Štart kategórií G1 – G3
 • 11:00 hod. ŠTART PRETEKOV - postupne kategórie  A - F
 • 12:00 hod. Hlavný pretek - kategórie A1 – A3,B1-B2 a C1-C3
 • 13:00 hod. BEH ZDRAVIA – bez registrácie
 • 13:30 hod. Vyhlásenie výsledkov detských kategórii
 • 14:00 hod. Vyhlásenie výsledkov ostatných kategórii

 

ŠTARTOVNÉ

v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 - C3,  G1 – G3:

Pri registrácii on-line, do 2. 9. 2021 do 24:00 hod.   zdarma

Pri registrácii od 3. 9. 2021 od 0:00 - 4. 9. 2021  do 10:00 hod.  5€ -  platba na mieste v hotovosti

 

PRIHLÁŠKY:

Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED prostredníctvom web stránky:

www.tajchovaosmicka.sk

 

!!! POZOR !!!

 

 • Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania bude len do 10:00 hod. !
 • Účastník je povinný pri prezentácii predložiť Potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané na
 • e-mail pri on-line registrácii.

 

PREDPIS:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii.

MERANIE ČASOV:

Meranie je zabezpečené pomocou jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

UPOZORNENIE:

 • Podujatie sa uskutoční za dodržania  ustanovenia Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá bude aktuálna v  čase konania podujatia.
 • Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a  s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
 • Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: Potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané na e-mail pri on-line registrácii.
 • Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
 • Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti.

PROTESTY :

Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov na tabuli.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky poskytovania prvej pomoci.

OBČERSTVENIE

Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a na trati, viac - možnosť zakúpiť v bufete.

KONTAKT:

Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice – 045/6782885, kultura@novabana.sk