Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Centrum voľného času Svidník

usporiada

                                                        6.kolo - Detská Východ  MTB VRL liga

Spolu usporiadateľ:       EURO – DONO n.o.

Termín:                             26.06. 2021 (sobota)

Miesto :                             Letisko Svidník

Trate:                                Súťaž bude prebiehať v priestoroch areálu letiska a okolia s minimálnym         prevýšením, dĺžky   tratí podľa kategórií

Prezentácia:                     26.06.2021 od 8:00 – 9:30 (letisko Svidník v priestoroch štartu)

Štartovné:                         5€ , kategória baby 0 €

Štart pretekov:                10 hod – kategória Baby a postupne ostatné kategórie až po starších žiakov

 

 Prihlásenie :                     Noví pretekári , ktorí ešte neabsolvovali preteky  na liniku:

https://my.raceresult.com/168970/registration

 

.Pretekári , ktorí už absolvovali predošlé preteky D-VL dostanú  pozvánku na preteky cez mail .

                                            Pokiaľ vznikne problém pri prihlasovaní môžete napísať 

                                             Mail:  jozefpotokarex@gmail.com alebo gmail  stancel@sporttiming.sk

Kategórie a dĺžka trate:

  • Baby: cca 150 m                                      nar. 2017 a mladší)  
  • Mikro: cca 300 m                                    2015 – 2016          1 x okruh   červená
  • Mili: cca 600 m                                        2013 – 2014          1 x okruh modrá
  • Mini: cca 1200 m                                    2011 – 2012          1 x okruh   zelená
  • Mladší žiaci-čky: cca 2400 m                2009 – 2010          1 x okruh biela
  • Starší žiaci-čky: cca 4800 m                  2007 – 2008          2 x okruh biela

 

 Tieto kategórie sú pre chlapcov a dievčatá .                                                                                           V prípade že budú dievčatá prihlásené menej ako tri , budú štartovať s chlapcami.                                             

 

Po do jazde poslednej kategórie budú vyhlásené výsledky a odmenený budú prvý traja pretekári v každej kat. medailami diplomom .

V kategórií Baby dostanú odmenu všetci pretekári.

Podmienky účasti: - pretekári v týchto kategóriách môžu štartujú na vlastné riziko s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie “Baby” je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa do poručuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

 Informácie na : www.vychodroadliga.eu  alebo mob 0905 218712 koordinator Detskej Východ MTB ligy

 

Hygienické a bezpečnostné predpisy:

 

Do areálu pretekov budú vpustení iba prihlásení pretekári a doprovod.

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest FFP2.

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.

V celom   areáli  platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia.

Na viacerých kontaktných miestach budú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci organizátori sú vyškolení a vybavení ochrannými

prostriedkami.

V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu

jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k

minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu.

Dôležité upozornenie:

- Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov tímu (doprovodu).

- Pri registrácii klubu, zastupuje celý tím jedna osoba, s negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 24 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína registráciou 08.00. o

09:30).

- Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu a prihlásenia.

- V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí