Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2021-09-25 | Otrokovice, Czech Republic Cyklojízda Otrokovice
5. ročník cyklistické jízdy 


„Cyklojízda“ Dubnica nad Váhom – Otrokovice


Všichni registrovaní účastníci Cyklojízdy prohlašují, že splňují aktuální protiepidemická opatření, týkající se onemocnění COVID-19 v České a Slovenské republice.


Technické zabezpečení: Mestský úrad Dubnica nad Váhom (SK)


Otrokovická BESEDA, s.r.o. (ČR)


Ředitel závodu: Annamária Duvačová, Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, tel.: +421 902 866 844 


Termín: 25. 9. 2021


Start: 10:00 Mestský úrad Dubnica nad Váhom (GPS: 48.9577706N, 18.1653122E)


Délka tratě: 87 kilometrů


Trať: Dubnica nad Váhom (SK) – Borčice – Nemšová – Horné Srnie/ Brumov-Bylnice – Štítná n/Vláří – Jestřabí – Rokytnice – Hoštětín – Pitín – Bojkovice – Záhorovice – Nezdenice – Šumice – Uherský Brod – Prakšice – Pašovice – Částkov – Nedachlebice – Bílovice – Topolná – Napajedla – Otrokovice (hotel Spol. dům) 87 km.


Cíl: Otrokovice, Společenský dům (GPS: 49.2150311N, 17.5134597E)


Časový limit: 6:00 hodin (16.00 hod)


Zdravotní zabezpečení: RZP, a.s., Legionárska 3735, 911 01 Trenčín


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ČR)


Přihlášky: Elektronicky na stránkách www.otrokovickabeseda.cz od 20. 8. 2021 nebo www.otrokovice.cz nejpozději do 20. 9. 2021. V elektronickém formuláři musí být vyplněny všechny povinné údaje a potvrzení souhlasu s „Podmínkami účasti na Cyklojízdě 2021“.


Prezentace: 1) 25. 9. 2021 od 6.00 do 6.40 hod za budovou Otrokovické BESEDY


(GPS: 49.2065242N, 17.5362744E)


2) 25. 9. 2021 od 8.00 do 9.30 hod u Mestského úradu v Dubnici nad Váhom (GPS: 48.9577706N, 18.1653122E)


Jízdy se není možné zúčastnit bez elektronické registrace.


Přihláška na místě prezentace před jízdou není možná.


Startují: Všichni přihlášení účastníci, kteří svou účast potvrdí na prezentaci před jízdou.


Startovné: Neplatí se. 


Podmínky účasti:


elektronická registrace,


souhlas s Podmínkami účasti na Cyklojízdě 2021 – elektronické odsouhlasení,


cyklistická přilba povinná,


všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách, dbát pokynů pořadatelů a odpadky odhazovat pouze v označených zónách-občerstvovací stanice,


osoby mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, který předá organizátorům akce při prezentaci,


závodit v duchu fair play a dbát na osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních.


Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejrychlejší účastníci.


Kategorie:


jízdní kolo – muži


jízdní kolo – ženy


elektrokolo – muži


elektrokolo – ženy


Označení trati: Trať bude označená viditelně šipkami s logem závodu. 


Registrace zahrnuje:


startovní číslo


měření dosaženého času – čip


pamětní list s uvedeným dosaženým časem, 


2 občerstvovací stanice během závodu a občerstvení v cíli


doprovodný program


zdravotní a pořadatelskou službu


přepravu z Otrokovic na místo startu (jen do naplnění přepravní kapacity - 90 osob)


přepravu z cíle do Dubnice (jen do naplnění přepravní kapacity - 90 osob)


Doprava z Otrokovic do Dubnice nad Váhom: Odjezd dvou cyklobusů pro registrované účastníky cyklojízdy budou odjíždět od zadní části budovy Otrokovické BESEDY v 7 hodin. Je třeba pamatovat na skutečnost, že nějakou dobu trvá dát kolo na vozík! Tímto pořadatelé žádají o dochvilnost!


Doporučení před závodem:


kontrola technického stavu Vašeho kola,


uzavření úrazového pojištění na den závodu.


Informace, zástupci pořadatelů:


Annamária Duvačová, mobil: +421 902 866 844, e-mail: annamaria.duvacova@dubnica.eu 


Filip Pastuszek, mobil: +420 724 411 238, e-mail: pastuszek@otrokovickabeseda.cz


Závěrečné ustanovení: Jízda probíhá za plného silničního provozu podle pokynů organizátorů a policie. Všichni účastníci jízdy jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, platné v ČR a SR. Pořadatel neručí za škody, které způsobí účastníci nebo jejich doprovod ani za škody, které účastníkům a jejich doprovodu vzniknou během jízdy. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic této akce.


V Dubnici nad Váhom 19. 8. 2021               Annamária Duvačová - ředitelka závodu

Groups

SportChip.cz