Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Kontakt
Jeżeli masz pytania odnośnie zawodów, skontaktuj się z organizatorem lub z firmą pomiaru czasu.

Program zawodów

Godz. 7:30 – 10:50 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych

Godz.10:30 - Odprawa Techniczna

Godz.10:40- Otwarcie sektorów dystans PRO

Godz. 10:55- Zamknięcie sektorów dystans PRO

Godz. 11:00– Start dystansu PRO kategorie M2, M3, M4, M5

Godz.11:00 - Otwarcie sektorów dystans FUN

Godz.11:12 - Zamknięcie sektorów dystans FUN

Godz. 11:15 – Start dystansu FUN kategorie M2, M3, M4, M5

Godz. 11:18 – Start dystansu FUN kategorie M6, M7

Godz. 11:20 – Start dystansu FUN kategorie Kobiet

Godz. 12:40 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans FUN

Godz. 13:55 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans PRO

Godz. 15:00 – Zamknięcie pomiaru czasu

Godz. 15:30 – dekoracja zwycięzców dla dystansu FUN

Godz. 16:00 – dekoracja zwycięzców dla dystansu PRO

Godz. 16:30 – Zakończenie MOLO OSIEK RACE 2021