Select your language:
 
Select your language
Aftryk
Data Privatliv
Betingelser for Brug
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til eventet, skal du kontakte Arrangør eller Tidtager. race|result har ingen information om eventet.
21-08-2021 | Vejle, Danmark 2. HØFDE Ultra Trail 100km

Velkommen til 2.HØFDE Ultra Trail 100km. Nu skal vi på eventyr, på en fantastisk rute med løb på strand, rullesten, hop over & under væltet træer, kæmpe sig igennem komarker, stikke fødderne i Vejle fjord og ikke mindst løbe på de mest fantastiske single tracks ude i skovene..

Program for dagen:
kl 4:00: Udlevering af startnumre starter
kl 4:55: Race briefing
kl 5:00: Start

Praktisk info:
Unik halsedisse til alle der starter.
Unik medalje for alle der gennemfører.
Varm mad, kaffe, varm kakao, kage og øl efter løbet.
Ruten er ikke afmærket, så løbes efter GPS.

Forplejning:
Der findes depot ved 18/35/50/65/82km og vand/wc ved brejning  8/92km.
Depoteterne vil indeholde energidrik, vand, cola, faxikondi, slik, skumfiduser, snøfler, kakao, frugt, chips, underberg m.m

Alle resultater reporteres til DUV statestik.

Ruten: A-A

Start kl. 05.00 ibæk strandvej 341, 7100 Vejle.

Toilet:
Ibæk Strandvej 341, 7100 Vejle
Brejning lystbådehavn
trelde Næs parkeringsplads
Plus alle de andre offentlige toiletter


Omklædning:
Skal fremmøde omklædt.

Gebyrer på 100 km
450,- incl medajle.

Obligatorisk udstyr
Alle løber SKAL medbringe følgende på hele turen:

1 Pandelampe 1 vindtæt jakke 1 buff eller hue Flasker/væskeblære til minimum 1 liter væske Ekstra energi 1 mobiltelefon Førstehjælpsudstyr: som minimum kompresforbinding & sportstape 1 kop (der vil ikke være engangskrus ved depoterne)
Diskvalifikation:
•Kaste affald på rutenTidtagning:
Vi har styr på tidstagning.
Ruten er GPS opmålt.
GPS fil downloads på https://m.facebook.com/hoefdeultratrail/
Cut off tider :
8,5 timer efter 50km
18 timer efter 100km

Alle deltagere er indforstået med at deltagelse sker på EGET ANSVAR og arrangører & medhjælpere ikke kan gøres ansvarlige for tyveri eller skader på ting eller personer. At tilmeldingen er bindende! Ved afbud tilbagebetales startgebyr ikke uanset årsagen til afbud. Ved aflysning arrangeres et erstatningsløb.

Min. 5 deltagere
Max.24 deltagere

De bedste løbehilsner
Poul Lundgren Rasmussen.

Welcome to the 2nd Høfde Ultra Trail 100km. Now we are going on an adventure, on a fantastic route with running on the beach, pebbles, jumping over & under fallen trees, fighting our way through cow fields, sticking our feet in Vejle fjord and not least running on the most fantastic single tracks out in the woods .. Program for the day: 4:00: Delivery of start numbers starts 4:55 a.m .: Race briefing 5:00: Start Practical information: Unique neck brace for everyone who starts. Unique medal for everyone who completes. Hot food, coffee, hot cocoa, cake and beer after the race. The route is not marked, so run according to GPS. Meals: There is a depot at 18/35/50/65 / 82km and water / wc at brewing 8 / 92km. The depots will contain energy drinks, water, cola, faxikondi, sweets, marshmallows, snuff, cocoa, fruit, chips, underberg m.m. All results are reported to DUV statistics. Routes: A-A Start at 05.00 ibæk strandvej 341, 7100 Vejle. Toilet: Ibæk Strandvej 341, 7100 Vejle Brejning marina trelde Næs car park Plus all the other public restrooms Changing room: Must attend dressed up. Fees of 100 km 450, - incl medals. Mandatory equipment All runners MUST bring the following on the entire trip: 1 Headlamp 1 windproof jacket 1 buff or hat Bottles / liquid bladder for a minimum of 1 liter of liquid Extra energy 1 mobile phone First aid equipment: at least a compress bandage & sports tape 1 cup (there will be no disposable mugs at the depots) Disqualification: • Dispose of waste on the route Timing: We are in control of timekeeping. The route is GPS measured. GPS file downloads at https://m.facebook.com/hoefdeultratrail/ Cut off times: 8.5 hours after 50km 18 hours after 100km All participants agree that participation is at YOUR OWN RESPONSIBILITY and organizers & helpers can not be held responsible for theft or damage to things or people. That the registration is binding! In the event of cancellation, the start-up fee will not be refunded regardless of the reason for cancellation. In case of cancellation, a replacement race will be arranged. Mine. 5 participants Max.24 participants The best running greetings Poul Lundgren Rasmussen.