Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2021-05-08 | København S, Denmark Amarmino Maraton - Lønbæk Cannonballs on Tour

Amarmino - Lønbæk Cannonballs on Tour 8. maj 7:30

Distancer: Maraton
Mødested start/mål: DR byens parkeringsplads
Tidspunkt: Mød op 15 minutter før løbsstart for race briefing og startfoto
Rute: Rundstrækning på 42.2 km, Amager rundt ad Amarminoen tillagt 15½ km. Løbet afvikles delvist som socialt maraton, således at de første 17 km, som ikke er afmærket, løbes samlet, hvorefter løbet gives frit på den resterende del af ruten, som er afmærket.
Depotforplejning: Løbet er self-supported. Der vil dog være et selvbetjent depot med bananer, vand og cola ved Kongelundsfortet.
Parkering: DR byen
Medalje: Der er medalje til alle der gennemfører.

Regler: Løbet opfylder Klub 100 Marathon Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb.
Covid-19: Love og retningslinjer fra regering og myndigheder skal overholdes. Hold afstand og sørg for god håndhygiejne.

Besøg løbets hjemmeside
Følg løbet på Facebook

Ansvarsfraskrivelse

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet. Tilmeldingen er bindende, og startgebyrer refunderes ikke.