Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

 

 Termín a místo konání
 • 30. 12. 2020 Ski Areál Harrachov
 • Pořadatel: CSG TRI TEAM, z.s., ve spolupráci s městem Harrachov
 • Název závodu: SkiMo Harrachov aneb harrachovská noc pod hvězdami
 • Ředitel závodu: Bc. David Dobiáš, david.dobias@computersystem.cz,
  tel: +420 603 410 211
 • Zástupce ředitele závodu: Mgr. Šárka Dobiášová, sarka.dobiasova@computersystem.cz,
 • tel: +420 605 288 358
 • Informace a dotazy: prostřednictvím emailu na csgtriteam@gmail.com, nebo telefonicky na +420 739 327 189

 

Registrace


Registrace bude možná online od 5. 12. 2020 12:00 do 29. 12. 2020 23:59 prostřednictvím odkazu https://my.raceresult.com/161145/registration?lang=cz uvedeného i na webových stránkách závodu či pomocí QR kódu uvedeného níže.
Pořadatel si vyhrazuje právo registraci uzavřít dle svého uvážení s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Pro bližší informace sledujte facebookovou či webovou stránku závodu.
Změny v registracích lze provést jen na základě písemné žádosti zaslané na csgtriteam@gmail.com a pouze do 29. 12. 2020 23:59.

 

 

 Startovné

 

Startovné 1.000,- CZK za dvojici prosím uhraďte jednou společnou platbou dle pokynů obdržených v potvrzovacím emailu registračního systému Race Result. Platba startovného musí být připsána na účet pořadatele do 3 pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace uvolněna dalším zájemcům. V případě platby 29.12.2020 požadujeme zaslání potvrzení o platbě na email csgtriteam@gmail.com.

Startovné obsahuje: 
• zajištění trasy a organizaci závodu
• certifikovanou čipovou časomíru Race Result včetně online průběžných výsledků a jejich zpracování
• startovní číslo s čipovým senzorem
• občerstvení po závodě
• pamětní medaili závodu

 

Prezentace

Informační balíček je možné si vyzvednout v čase od 10:00 - 13:00. Místo bude upřesněno.

*POZOR! 
Před a v průběhu Vaší individuální prohlídky trati, prosíme, dodržujte aktuálního legislativního nařízení.
 

 

Kategorie

 

 • MUŽI
 • v součtu věků do 80 let
 • v součtu věků nad 80 let

 

 • ŽENY
 • v součtu věků do 80 let
 • v součtu věků nad 80 let

 

 • MIX
 • v součtu věků do 80 let
 • v součtu věků nad 80 let

 

* Minimální věk účastníka individuální prohlídky je 15 let a to pouze s písemným souhlasem, nebo doprovodem zákonného zástupce.

 

 
Prize money

 

Z celkové částky vybrané z příspěvků bude 15% dedikováno na finanční bonusy za 1. - 3. umístění v každé kategorii.

 

Trasa

 

Individuální prohlídka trati vede po sjezdovce na Čertovu horu v Harrachově na několik kol. Značená bude stálými nebo blikajícími červenými světly a šipkami. * Pořadatelé si vyhrazují právo přizpůsobit trať aktuálním sněhovým podmínkám.
 

Dodržování trasy:
Závodníci nesmějí vybočovat a vyjíždět z trasy. Po celou dobu závodu nesmí být týmové dvojice od sebe vzdáleny více než 5 metrů. Trať  vede po území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma! Závodníci a také případný doprovod musí dodržovat Návštěvní řád KRNAP a další legislativu (viz. Odkaz: http://www.krnap.cz/legislativa-spravy-krnap/). Svou registrací potvrzujete, že uvedené pokyny budete respektovat. Porušení těchto ustanovení může být důvodem k diskvalifikaci účastníků z prohlídky trasy a postihu ze strany KRNAP.

 

 

Povinná výbava každého účastníka

 

 • Lyže s ocelovými hranami po celé délce lyže s minimální šířkou 60 mm a délkou lyže 157 cm pro muže a 150 cm pro ženy. Vázaní musí umožňovat výstup i sjezd.
 • Jeden pár stoupacích pásů (doporučujeme mít náhradní stoupací pásy).
 • Lyžařské boty s pevnou podrážkou, které musí umožňovat chůzi i sjezd.
 • Jeden pár teleskopických nebo běžeckých holí.
 • Přilba nasazená na hlavě po celou dobu závodu. Může být i cyklistická.
 • Čelovka - svítilna s dostatečným výkonem, zapnutá po celou dobu závodu (náhradní baterie nebo čelovka).
 • Mobilní telefon nabitý a zapnutý po celou dobu závodu.
 • Batoh umožňující upevnění lyží.
 • Lékárnička
 • Trať závodu

 

Doporučená výbava:

 • Náhradní oblečení
 • GPS navigace
 • Občerstvení – pití, tyčinky, ovoce

 

Výsledky

 

Dvojice je klasifikována dle umístění a času pomalejšího závodníka z dvojice. Neofociální časy budou zveřejněny po ukončení všech prohlídek na internetových stránkách a sociálních sítích akce. 

 

 

Ceny

Pro první tři závodníky v každé kategorii jsou připraveny vítězné medaile a věcné ceny.

 
 
 
Parkování

 

Pro účastníky akce bude vyhrazený prostor při příjezdu do Harrachova vedle centrálního parkoviště Harrachov. Účastníci závodu předem obdrží speciální povolení k parkování na e-mail. Toto povolení je nutné předložit při příjezdu a umístit na čelní sklo vozidla účastníka akce. Dodržujte prosím pokynů MP Harrachov při parkování vozidel mimo vyhrazenou zónu.

 

Odstoupení a neúčast 

 

V případě odstoupení z jakéhokoliv důvodu je závodník povinen tuto skutečnost oznámit Pořadateli. V případě neúčasti  = nevyzvednutí informačního balíčku, nebude  zařazen do výsledkové listiny a příspěvek propadá pořadateli bez náhrady.

 

Další ustanovení závodu

 

 • Každá dvojice musí prohlídku absolvovat společně a společně dorazit do checkpointů.  V případě nedodržení těchto podmínek může hrozit vyřazení z měřené prohlídky
 • Každá dvojice musí k dokončení  využít pouze vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku.
 • Každý  se účastní závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nevhodných podmínkách (sněhové podmínky) upravit trasu. 
 • Pořadatel si  vyhrazuje právo časomíru přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy a to bez náhrady startovného.
 • Souhlas diváků: „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby pořadatel, popř. partneři na závodu Harrachovské SkiMo pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Závěrečná ustanovení:

 • Přihlášením na akci každý účastník potvrzuje, že si podrobně přečetl propozice a pravidla.
 • Zároveň také souhlasí se zpracováním osobních údajů a souhlasí s tím, aby pořadatel, popř. partneři závodu Harrachovské SkiMo pořizovali v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.
 • Na závod se přihlašuje dobrovolně, bez nátlaku třetí strany a na vlastní riziko. Toto rozhodnutí potvrdí svým podpisem při převzetí startovního čísla.
 • Součástí startovného není zahrnuté zdravotní či jiné pojištění všech účastníků akce.
 • V případě újmy na zdraví, materiálu nebo úrazu nebude závodník odškodnění vymáhat na pořadateli. Každý účastník je povinen zajistit si příslušné pojištění samostatně.
 • Porušení některého ze zde uvedených pravidel bude potrestáno penalizací nebo diskvalifikací účastníka ze závodu.