Select your language:
 
Select your language
Organizator
Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V.
Elisabethstr. 42/43
02826 Görlitz
anmeldung@europamarathon.de
www.europamarathon.de/laufveranstal..
2020-11-06 | Görlitz, Neiße, Niemcy
Läuferabend

Regulamin Biegu Wieczornego na Stadionie Przyjaźni

Organizator:                                                     Europamarathon Goerlitz-Zgorzelec e.V.

Miejsce:                                                              Stadion Przyjaźni, Zittauer Str. 89, 02827 Goerlitz

Termin:                                                                06.11.2020

Trasa:                                                                   2 km / 4 km / 8 km / 10 km

Start:                                                                   Godz. 19:00

Zgłoszenia                                                        Online:  www.europamarathon.de/

do 04.11.2020

Opłata startowa:                                            2 €     /  4 €   /  8 €   /  10 €    lub

1 € / 1 km                                                           10 zł  / 20 zł  / 30 zł  / 40 zł

Płatność:                                                            W dniu zawodów, przy odbiorze numeru startowego.

Wydawanie numerów startowych:     Od godziny 17:00

 

Zgłoszenia po terminie:                            Do godziny 18:30

 

Warunki uczestnictwa:                              Bieg dla wszystkich, niezależnie od przynależności do klubu i wieku.

 

Certyfikat:                                                       Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

Rezultaty:                                                        www.europamarathon.de

                                                                              Wszystkie 4 trasy są w rankingu punktowym miasta Goerlitz.

 

Uwaga !                                                           Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Biegu do godz.20:00 poprzedniego dnia, z przyczyn pogodowych lub                                                                                                                             organizacyjnych, w celu ochrony zdrowia biegaczy.

 

Zdjęcia, filmy:                                              Zdjęcia, filmy zrobione podczas biegów zostaną opublikowane na stronie internetowej Europamarathonu tylko do użytku prywatnego.   

                                                                             Komercjalne wykorzystanie jest zabronione.

Odpowiedzialność:                                   Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Organizatora wygasają z chwilą zapłaty za start i pobraniem numeru startowego.

 

              Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zakładania kolców i słuchawek na uszy.

 

Kontakt: Detlef  Luebeck

                   Tel. 0049 3581 667800;         0049 1638727923