Select your language:
 
Select your language
Organizátor
Časomiera
Skupiny
Sport Club Bytča
paraski@paraski.sk
www.paraski.sk
Sport Timing Slovakia
info@sporttiming.sk
www.sporttiming.sk
12.09.2020/13.09.2020 | Lednické Rovné, Slovensko
European Paracycling Cup 2020

Reklamačný a kontaktný formulár

Moje krstné meno:
Moje priezvisko
Moje st.cislo:
Môj email:
time zone:
Neplatné dáta (1):
Vstup:
Nesprávny:
Správny:
Neplatné dáta (2):
Vstup:
Nesprávny:
Správny:
Nenachádza sa vo výsledkovej listine:
Súťaž:
V cieli v blízkosti k:
Priblizný cas v cieli:
Oblecenie:
Iné/ popis: