Select your language:
 
Select your language
Organizátor
Časomiera
Skupiny
Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s ObÚ Malý Krtíš a ObÚ Nová Ves

Sport Timing Slovakia, Hlavné námestie 37, 06001 Kežmarok
info@sporttiming.sk
www.sporttiming.sk
30.08.2020 | Malý Krtíš, Slovensko
Beh TechnoGym 2020 2. ročník