Select your language:
 
Select your language
Organizátor
Časomiera
Skupiny
Mesto Svidník a CVČ Svidník
skolstvo@svidnik.sk
http://www.svidnik.sk/dukelsky-beh-..
Sport Timing Slovakia s.r.o.
Hlavné námestie 37
06001 Kežmarok
info@sporttiming.sk
www.sporttiming.sk
06.09.2020 | Svidník, Slovensko
DUKELSKÝ BEH MIERU 2020 - 61.ročník

Reklamačný a kontaktný formulár

Moje krstné meno:
Moje priezvisko
Moje st.cislo:
Môj email:
time zone:
Neplatné dáta (1):
Vstup:
Nesprávny:
Správny:
Neplatné dáta (2):
Vstup:
Nesprávny:
Správny:
Nenachádza sa vo výsledkovej listine:
Súťaž:
V cieli v blízkosti k:
Priblizný cas v cieli:
Oblecenie:
Iné/ popis: