Select your language:
 
Select your language
Organizátor
Časomiera
Spracovateľ platieb
Skupiny
OZ TajchŠport Nová Baňa
Peter Gajdoš,
piper@piper.sk
https://tritajchlon.piper.sk/
Sport Timing Slovakia, Hlavné námestie 37, 06001 Kežmarok
info@sporttiming.sk
www.sporttiming.sk
Slovenská triatlonová únia
https://triathlon.services.maind.sk..
29.08.2020 | Nová Baňa, Slovensko
TriTAJCHlon 2020 2.ročník