Select your language:
 
Select your language
Organizátor
Časomiera
Spracovateľ platieb
Skupiny
CHAmPIoN CLUB
Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 42373638

champion.clubsk@gmail.com
https://www.championclub.sk/
Sport Timing Slovakia, Hlavné námestie 37, 06001 Kežmarok
Ičo: 44564040
info@sporttiming.sk
www.sporttiming.sk
VIDEOCOM ŠTancel, s.r.o.
Hlavné námestie 101/37, 06001 Kežmarok,
Ičo: 36485195 IčpDPH: SK2021727829
info@videocom.sk
www.videocom.sk
22.08.2020 | Nemšová – Trenčianska Závada, Slovensko
CHAMPION.RACE 2020 – najťažší pretek na Považí