Select your language:
 
Select your language
Organizátor
Časomiera
Skupiny
Beh k Iliašovskej kapličke 2020
Mobil : 0901712711

behkiliasovskejkaplicke@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Beh-k-I..
Sport Timing Slovakia, Hlavné námestie 37, 06001 Kežmarok
info@sporttiming.sk
www.sporttiming.sk
18.07.2020 | Iliašovce, Slovensko
Beh k Iliašovskej kapličke 2020 - 2. ročník