Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Tidtager
Betalingsbehandler
Grupper
Jesper Steffensen
jeste@outlook.dk
run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk
Dan Rider ApS
Grøftebjergvej 29
DK 5492 Vissenbjerg
CVR 26719127
race@danrider.dk
16.05.2020 | Aabenraa, Danmark
Høje Kolstrup løbet

Høje Kolstrup Løbet - planlagt afviklet lørdag den 16. maj 2020 - ER AFLYST grundet den aktuelle Corona-situation. 

Løbet forventes afviklet igen i maj 2021.

 

Lørdag den 16. maj 2020

8. udgave har start kl. 11.00 på ”Aktiv Torv” ved Agora, Nyløkke 2, 6200 Aabenraa på Høje Kolstrup.

Løbet varer 60 minutter (fra kl. 11.00 – 12.00), men du bestemmer selv hvor længe/langt du vil løbe. Du kan afslutte dit løb, når du vil. Løbet skydes af efter 60 min.

Alle kan deltage uanset du er løber / kun løber lidt / er utrænet – kom og vær med :-)

Deltagergebyr:
0-15 år – 40 kr.
16 år og ældre – 80 kr.

Tilmelding:
Indtil kl. 09,00 lørdag den 16. maj 2020.

Eftertilmelding (på dagen den 16. maj 2020):
Tilmelding kan ske mellem kl. 10.00 og 10.30 på Aktiv Torv v/start. Foruden deltagergebyret skal der betales et ”eftertilmeldingsgebyr” på 20 kr.

Nummerudlevering:  Startnummer afhentes fra kl.10:00 - kl. 10:40 !!! Kom i god tid, for at undgå kø.

Startnr. + chip :
Startnr. med indbygget chip til måling af antal løbne runder afhentes inden løbet på ”Aktiv Torv”. Startnr. afleveres efter løbet (ved medaljeudleveringen).

Medaljer:
Der er medalje til alle børn til og med 15 år (alderen på løbsdagen), og en særlig ”vinder-medalje” til nr. 1 i følgende klasser:

”Vinder-medalje” til nr. 1, 2 og 3 i følgende klasser:

Børn i klapvogn eller lignende kan ikke få "vindermedalje".

Diplom:
Til alle deltagere. Kan efter løbet udskrives fra resultatlisten.

Omklædning:
Mulighed for omklædning og bad i Agora.

Løbet:
Afvikles på rundstrækning på ca. 910 meter (Høje Kolstrup-Mil) omkring Agora/Høje Kolstrup Skole. Rutens belægning er asfalt og fliser. Ruten er en lukket rute uden trafik, og vil være afmærket (skilte o. lign). Se ruten her.

Depot:
Ved passage af start/mål, og i mål er der depot med væske og frugt.

Aldergrænse:
Aldersgrænserne under/over skal respekteres. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at diskvalificere løbere ved overtrædelse heraf.

Efter løbet:

Efter løbet er der salg af pølser, øl, vand, kage mm.

Ansvar:
Deltagerne har ved deres tilmelding accepteret, at de løber på eget ansvar, og at arrangørerne ikke kan gøres ansvarlig.
Bliver man forhindret i at deltage, eller opstår der force majeure, der tvinger arrangørerne til at aflyse, har man ikke krav på tilbagebetaling af startgebyret.

Arrangører:

Paraplyforeningen v/kontaktpersonerne:

Erik Uldall Hansen – erik@hkloeb.dk
Jesper Steffensen – jesper@hkloeb.dk

Mødested/startsted
Adresse: Aktiv Torv ved Agoraen, 6200 Aabenraa, Danmark