Select your language:
 
Select your language
Organizator
Časomerilec
Športno društvo Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Klubom študentov Šmarske regije in Obsotelja ter Javnim zavodom za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Protim.e d.o.o.
events@protime.si
www.protime.si
2020-04-13 | Šmarje pri Jelšah, Slovenia
5. Tek po Šmarskih bregih