Select your language:
 
Select your language
Race director
Race timer
TACTIC Cup

Per Schøler
qqqper@gmail.com
FMCT

Jørgen Dyrvig
TidtagningFMCT@Gmail.com
2020-04-28-2020-08-25 | Fyn, Denmark
UDSAT - TacTic Cup 2020 - UDSAT !!!

CUPPEN ER MIDLERTIDIGT UDSAT PGA. CORONA SITUATIONEN.

NÆRMERE INFORMATION TILGÅR NÅR DER ER TRUFFET BESLUTNING OM CUPPEN I CUPLEDELSEN.

TACTIC CUP 2020

 

 

Løbsafvikling for 2020

Løbsdato

Arrangør

Løbsform

28. april Kl.18:00

KCK

Linieløb Link til detaljer

12. maj Kl.18:00

Kæden

Linieløb Link til detaljer

16. juni Kl.18:00

CMO

Linieløb Link til detaljer

11. august Kl.18:00

TT

Linieløb Link til detaljer

25. august Kl.17:30

Alé + MCC

Linieløb Link til detaljer

 

Nærmere oplysninger om tid og sted kan ses på den arrangerendes klubs hjemmeside samt på link her over ved den enkelte afdeling senest 14 dage før løbsdatoen.

Alle løbsdage er tirsdage og der startes kl. 18.00, dog med undtagelse af det sidste løb hos Alé + MCC hvor første hold starter kl. 17.30.

 

Nyheder, Focus punkter m.v. for 2020:

 

Tilmelding:

Tilmeldingen foregår gennem din klub. Du skal henvende dig hos den ansvarlige for tilmeldingen til motionscuppen i din egen klub. Den ansvarlige for den enkelte klub har ligeledes til opgave at foretage en kritisk gennemgang, og at sørge for at rytterne kommer i de rigtige grupper.

Klubben sørger for samlet onlinetilmelding her og betaling til Nyborg CK senest den 12. april 2020 med 300 kr. pr. deltager på denne konto: Regnr. 3914 kontonr. 3216342429.

Opkrævning af eventuelle udgifter til køb af chip vil blive fremsendt senere i april måned. Vær opmærksom på deadline i din klub, som kan være før den 12. april 2020. Ved tilmelding skal du oplyse navn, klub samt hvilken gruppe du ønsker at køre i. Du skal ligeledes oplyse nr. på din chip eller hvis du skal købe en chip.

Du tilmelder dig alle løb i 2020. Deltagelse koster kr. 300 for hele løbsserien i 2020 samt eventuelt en udgift til en chip, medmindre du har en fra sidste år. Det er forskelligt fra klub til klub, hvordan de gør i forhold til betaling for deltagelse og i forhold til køb og leje af chip.

Cuppen sælger nye chip til 425 kr. pr. stk. og chippen har en levetid på minimum 5 år. Chippen kan tilbagesælges til cuppen for 300 kr. efter 1 år, 225 kr. efter 2 år, 150 kr. efter 3 år og 75 kr. efter 4 år. Cuppen sælger ligeledes chip med et år på bagen for 350 kr. pr. stk. og med en tilsvarende tilbagesalgsmulighed som nye chip.

Efteranmeldes efter 12. april 2020 accepteres, såfremt der er ledige pladser. Prisen er lige meget hvornår kr. 300 samt udgifter til chip. Henvendelser herom kan rettes til Per Schøler Nyborg CK på mail: qqqper@gmail.com

Kontaktpersonen i din klub sørger for online tilmeldingen af alle ryttere fra egen klub og herunder for betalingen for deltagelsen. Gruppeinddelingen afgøres i første omgang af klubben men cupledelsen forbeholder sig ret til at flytte ryttere jævnfør reglerne.

Når du er tilmeldt Motionscuppen skal du selv holde dig orienteret, enten via din klubs hjemmeside eller din klubs kontaktperson for cuppen. Du har selv ansvar for at være klar 5 minutter før start.

 

Regler for Tactic Cup 2020:

 

Ansvar:
Enhver deltager på eget ansvar og skal overholde færdselsreglerne.

Klubberne påtager sig ikke noget ansvar, såfremt der skulle ske styrt eller andre skader ved deltagelse i Motionscuppen.

 

Cupledelsen

Består af Søren Hansen fra CMO, Henrik Wedel fra KCK samt Per Schøler fra NCK.

 

Løbsledelsen:
Nedsættes til det enkelte løb af den arrangerende klub, der har ansvaret for det enkelte løbs afvikling og herunder modtagelse og behandling af eventuelle protester m.v.

 

Deltagere:
Medlemmerne af CMO, Faaborg Ski & Motionsklub, Gislev Cycling, Kerteminde CK, Kæden Nr. Lyndelse, Le Pedaleur de Charme, Midtfyens CC, Nyborg CK, Svendborg CC, Team Alé, Team Vidamic samt Team Taasinge kan deltage i motionscuppen.

Der er dog følgende to undtagelser:

Det er selvfølgelig ikke tilladt at udlåne sin chip og rygnr. til andre og overtrædelse heraf kan medføre udelukkelse.

Gruppeinddeling:
Der køres i 6 grupper fordelt efter styrke, hvor nedennævnte hastigheder er gennemsnits hastigheder ved et linieløb. Ved løb uden bakker og uden vind vil gennemsnitshastighederne dog ofte være en del højere.
 

Gruppe 1 Hastighed over 38 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.

Gruppe 2 Hastighed 37-38 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.
Gruppe 3 Hastighed 36-37 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.
Gruppe 4 Hastighed 34-35 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.
Gruppe 5 Hastighed 30-33 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.

Gruppe 6 Hastighed under 30 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.

I tvivlstilfælde afgør cupledelsen suverænt, i hvilken klasse deltagerne tilhører.
Så selvom du er klassificeret i en gruppe ved tilmelding, kan du risikere at blive flyttet. Der findes 3 hovedgrunde til at det kan ske og de er:

1. En gruppe er overtegnet. Vi tilstræber at der ikke bliver mere end 50 i hver gruppe. 

2. Vi mener at en deltager er KLART fejlvurderet.

3. Vi mener at klubberne vurderer for forskelligt i forhold til hinanden.

Tvangsflyttes en rytter eller rykker en gruppe op følger halvdelen af rytterens eventuelle optjente points med i den nye gruppe.

Endelig klasse inddeling, afgøres når antallet af klubbernes forhånds tilmeldinger er indkommet, efter den 12. april 2020.

 

OBS: En gruppe kan dog kun få lov til at køre som en selvstændig gruppe, såfremt der minimum er 15 tilmeldte ryttere til gruppen. Ved færre end 15 tilmeldte ryttere kommer gruppen til at starte sammen med en anden gruppe.

 

Udstyr:
Cykelhjelm er påbudt.
TRI-STYR eller styrforlængere må ikke være monteret på cyklen. Dog er dette tilladt hvis der afholdes enkeltstart, men ikke ved holdløb.

Der skal bæres godkendt klubtrøje. Kan dog udelades ved enkeltstart, men ikke ved holdløb.
Det udleverede nummer skal sættes bag på trøjen og nummeret skal være synligt.

Den udleverede chip skal være monteret på cyklen.

Overtrædelse af et af ovenstående punkter vil som hovedregel betyde diskvalifikation.

Det udleverede rygnummer er cuppens ejendom og er gældende for alle 5 afdelinger og skal efter sidste afdeling afleveres tilbage til cuppen. Afleveres dette ikke retur bliver man opkrævet 100 kr. Den enkelte klub hæfter i den forbindelse for egne ryttere.

Chippene ejes enten af en selv eller af ens klub. Cuppen tilbyder at tilbagekøbe chip til følgende priser:

Er chippen op til 1 år: 300 kr., op til 2 år: 225 kr. op til 3 år 150 kr. og op til 4 år 75 kr.

 

Løbene:
Afdelingerne og ruterne er på forhånd anmeldt og kan ses her eller ved at kontaktpersonen i din klub har sendt informationer rundt senest 14 dage før løbets afvikling, herunder oplysninger om det antal omgange som skal gennemkøres, eventuelle farlige/kritiske steder på ruten, starttidspunkterne for de enkelte grupper m.v.

Der opfordres dog til at klubberne gerne må offentliggøre ruterne i god tid.

En optimal rutelængde vurderes, at være på mellem 16 og 19 km.

 

Falder en rytter af sin gruppe, må han ikke blande sig i afgørelsen i et efterfølgende felt.

Indhentes en rytter med en omgang, er det ikke tilladt at tage pace på den/de overhalende ryttere.

Hvis en gruppe indhenter en anden gruppe, skal den gruppe, der bliver indhentet lade de andre køre forbi og må ikke tage pace.

 

Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene.

 

Rullesten er fejet i sving. Tydelig afmærkning ved alle sving i form af pile eller levende poster med gule veste og flag. Flagposter kan ligeledes med fordel bruge fløjter på udsatte steder.

Den arrangerende klub sikre selv eventuelle indhentelser af tilladelser fra vejmyndigheder og politi mv.
Færdselsreglerne skal overholdes.

 

Efter man er kommet i mål, skal man sørge for at der er plads til de ryttere, der endnu er i gang med deres løb.

Udgår man af løbet og ikke gennemfører alle omgange bedes man meddele det ved chiptidtagningen. Chiptidtagningen begynder at lukke ned ca. 10 minutter efter sidste hovedfelt er kommet i mål, herefter kan man ikke forvente at få registreret en tid som gennemført.

 

 

Holdløb: (Er ikke med i 2020)
Formålet er at tilgodese, at der kan konkurreres mod jævnbyrdige samtidig med at den enkelte klub har en interesse i, at så mange som muligt deltager.

 

Udstyr og særregler for holdløb i cuppen:

Der må kun køres på almindelig racercykel og der skal bæres almindelig klubtrøje. Der må således eksempelvis ikke anvendes enkeltstartcykel, pladehjul, tristyr, enkeltstartshjelm, enkeltstartsdragt m.v.

Der må ikke tages pace hos andre hold eller ryttere og der skal holdes en afstand på mindst 25 meter. Denne regel gælder dog ikke inden for de sidste 1.000 meter før målopløb.

Bliver et hold indhentet af et andet hold, skal de give plads til overhalingen og derefter skal holdet holde en afstand på mindst 25 meter.

Et hold skal følges ad på hele ruten og en rytter må ikke sidde over en omgang eller lignende.

Et hold består af minimum 4 ryttere og maksimalt 6 ryttere. Ved målgang er det 4. rytter i mål der tæller. Såfremt det kun er 3 eller færre der kommer i mål har holdet ikke fuldført.

En rytter kan kun deltage på et hold.

 

Holdinddeling:

Den enkelte klubs hold skal forhåndstilmeldes til holdløbet. For hvert hold skal oplyses rygnr. og navn på rytterne, fristen er den 19. august 2019. Hvorefter arrangøren udfærdiger et løbsprogram for kontrol af holdene, start- og målprocedure og en seedet startliste med det forventede hurtigste hold startende først.

Ansvaret for holdinddelingen og forhåndstilmelding i din klub er placeret hos klubbens kontaktperson for cuppen.

Der konkurreres i følgende 3 klasser:

 

Point og resultater:

Alle holds resultater vil efterfølgende kunne ses på en resultatliste.

De point der gives for holdløbet tæller ikke med i den individuelle konkurrence. De tæller således kun med i holdkonkurrencen efter særlige regler.

Der er point til de første 4 hold i hver af de 3 klasser i holdløbet. Hvor der er 40 point til det vindende hold, 30 point til nr. 2, 20 point til nr. 3 samt 10 point til nr. 4.

Hvor mange point der tæller med til holdkonkurrencen afhænger dog af, hvor stor en andel af klubbens ryttere der har deltaget i holdløbet, idet klubbens indkørte point skal ganges med den andel af klubbens ryttere, der har deltaget i holdløbet. Har eksempelvis 80 % af klubbens tilmeldte til cuppen deltaget i holdløbet, skal pointene ganges med 0,8. Klubberne har således en interesse i at så mange som muligt fra klubben deltager.


 

Konkurrencer:
En hold konkurrence klubberne imellem med en vandrepokal til den klub, som vinder sammenlagt.


En individuel i hver gruppe med præmier til den samlede cups nr. 1, 2, 3, 4 og 5 i hver af de 6 grupper. Præmierne består af produkter fra TAKTIC.
 

Pointsystem hold konkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig samt point fra holdløbet.

Vinder er den klub, der har fået flest point samlet fra alle grupper efter alle afdelinger.
Første mand fra klubben i hver gruppe tæller. Det er dog en forudsætning at han/hun har gennemført.

De tællende rytteres indbyrdes placering giver følgende point.

 1. plads 15 point
 2. plads 13 point
 3. plads 12 point
 4. plads 9 point
 5. plads 8 point
 6. plads 7 point
 7. plads 6 point
 8. plads 5 point
 9. plads 4 point
 10. plads 3 point
 11. plads 2 point
 12. plads 1 point

 

Har en klub ikke en tællende rytter i mål får klubben 0 point i den pågældende gruppe.

 

Ved pointlighed gælder følgende:
Flest 1. pladser, flest 2. pladser, flest 3. pladser, flest 4. pladser, osv. i alle løb.

 

Pointsystem individuel konkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig.
Alle afdelinger tæller med i konkurrencen, dog ikke holdløb.

I hver afdeling køres om følgende point:

 1. plads 10 point
 2. plads 8 point
 3. plads 6 point
 4. plads 5 point
 5. plads 4 point
 6. – 15. plads 2 point

Herefter alle der gennemfører 1 point.

 

Ved pointlighed mellem flere ryttere gælder følgende:
Så er det placeringen i sidste pointgivende løb, der tæller.

 

Rytternes placeringer og point afgøres efter tiderne som måles af chipsystemet.

 

Protest:
Protest over placeringer eller for brud på reglerne:

Såfremt resultaterne offentliggøres på løbsstedet samme aften, skal protest nedlægges senest 15 minutter efter resultatet er blevet offentliggjort.

Protesten skal nedlægges mundtlig til den lokale løbsledelse. Løbsledelsen forsøger at klare protester med det samme og forsøger om der kan opnås enighed på stedet. Er dette ikke tilfælde bliver det op til cupledelsen at træffe en afgørelse.

 

Såfremt resultaterne først bliver offentliggjort på nettet, er fristen for protester senest kl. 20.00 dagen efter løbet og kun på mail: qqqPer@gmail.com til Per Schøler Nyborg CK. Her er det cupledelsen der træffer en afgørelse.

 

Afgørelser truffet af cupledelsen kan ikke appelleres.

 

Alle modtagne protester behandles ved høring af involverede parter.

 

Inden du indgiver en protest for brud på reglerne, er det måske en god idé lige at vende forholdet med den kontaktperson, der repræsentere din klub for cuppen. 

 


Afgørelser:
Spørgsmål som ikke er nævnt i reglerne eller andre tvister afgøres suverænt af cupledelsen.