Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

PROPOZÍCIE PRETEKOV

 

USPORIADATEĽ : OBEC - Nižný Žipov

TERMÍN : 20. 10. 2019

MIESTO : NIŽNÝ ŽIPOV

ŠTART : 11.15 hod (hlavný pretek)

TRAŤ : trať meria 10 km ( 4 x 2,5 km - okruh ) a povedie ulicami obce Nižný Žipov, povrch trate je asfaltový

REGISTRÁCIA: do 19. 10. 2019 - štartovné 8 €

               20 10. 2018 v kultúrnom dome do 10. 30 hod - štartovné10 € 

REGISTRÁCIA: www.sport-timing.sk - voľba registrácie https://my3.raceresult.com/137918/registration?lang=sk

ŠATNE : v priestoroch Kultúrneho domu

OBČERSTVENIE : spoločný obed po preteku

INFORMÁCIE : Obecný úrad Nižný Žipov, tel.: 056/668 42 10 - 12 Fax : 056/668 42 12, obec-niznyzipov@stonline.sk

                           Pavol Obraz, Nám. kozmonautov 14, 040 12 Košice, tel.: 055/674 87 06 mobil : 0907 210 910

REKORDY : 0:29:22    1997    Ali Ezayedi    LYB

                    0:35:30    2010    Berešová Katarína      SVK

KATEGÓRIE :

JUNIORI

JUNIORKY

MUŽI : A kategória do 39 rokov
           B kategória do 49 rokov
           C kategória do 59 rokov
           D kategória do 69 rokov
           E kategória nad 70 rokov

ŽENY : F kategória do 39 rokov
           G kategória do 49 rokov
            H kategória nad 50 rokov

HODNOTENIE : Hodnotení v kategóriach obdržia peňažné odmeny. 

Juniori 1. - 3. miesto

Juniorky 1. - 3. miesto

A kategória 1. - 3. miesto
B kategória 1. - 3. miesto
C kategória 1. - 3. miesto
D kategória 1. - 3. miesto
E kategória 1. - 3. miesto
F kategória 1. - 3. miesto
G kategória 1. - 3. miesto
H kategória 1. - 3. miesto


Všetci pretekári obdržia darček po dobehnutí.


 PROTESTY : Možno ich podať 15 min. po vyhlásení výsledkov u hlavného rozhodcu ( Mgr. Štefan KAJDA).


 POZNÁMKY : Preteká sa podľa pravidiel atletiky a v súlade s týmito propozíciami. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené
                          pretekárom počas pretekov. Pretekári štartujú na vlastné riziko a počas plnej premávky.
Stiahnuť rozpis pretekov: