Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

AGROTIM RACE

6. ročník v rýchlokorčuľovaní

(propozície)

Organizátor:

Obec Zemplínska Nová Ves pod záštitou firmyAGROTIM spol. s.r.o

Riaditeľ pretekov:

Pavol Timko

Čas konania pretekov:

28.09.2019(sobota) so štartom o 10.30 hod. v obci Zemplínska Nová Ves, časti Zemplínsky Klečenov pri firme AGROTIM spol. s.r.o..

 

Popis trate:

Celková dĺžka trate 21,0 km. Povrch trate je asfaltový a v jednom prípade križuje železničné priecestie. Vedie obcami Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov, pokračuje do obce Stanča, okrajovo zasahuje obec Zemplínska Nová Ves, časť obce Úpor a späť do časti Zemplínsky Klečenov.

 

Štartovné:

10 EUR – muži a ženy prihlásení do 23.09.2019 cez On-line platbou prevodom,

alebo vkladom na účet organizátora:

Obec Zemplínska Nová Ves

  číslo účtu:  SK56 0900 0000 0005 5007 3482 

               variabilný symbol: uveďte dátum narodenia (12.04.1980 – 12041980)

                 do poznámky uveďte: meno a priezvisko + AGROTIM RACE

 

po 23.09.2019 už nerobte úhrady a vklady na účet.

12 EUR – na mieste konania pretekov pri prezentácií.

 

Registrácia:

28.09.2018(sobota) v čase od 08.30 do 10.00 hod. v kultúrnom dome časti obce Zemplínsky Klečenov.

 

Šatne:

Kultúrny dom časti obce Zemplínsky Klečenov.

 

Lekárske zabezpečenie:

NSP v Trebišove

Bezpečnosť:  

  • všetci účastníci sú povinní počas pretekov dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
  • na kritických miestach bude usmerňovať pretekárov organizátor pretekov v súčinnosti s dopravnou políciou,
  • pretekári štartujú na vlastné riziko a musia byť vybavení prilbou, doporučené sú chrániče kolien, lakťov a rukavičky,
  • preteká sa podľa pravidiel Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu,

Občerstvenie:        

Bude poskytnuté priebežne počas pretekov  a po pretekoch  bude podaný obed v kultúrnom dome časti obce Zemplínsky Klečenov.

 

Štartujú:

Muži a ženy nad 14  rokov.

 

Ceny a odmeny:

Hlavná kategória muži, ženy (bez rozdielu veku)

1. miesto – 70 EUR                             

2. miesto – 50 EUR                             

3. miesto – 30 EUR                             

 

Odmenení budú medailou muži a ženy, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste v nasledovných kategóriách:

Hlavná kategória muži, ženy: J, S, U30,U40, U50, U60 a U70+

 

Protesty:

Možno podať po ukončení pretekov u riaditeľa pretekov za poplatok 10 EUR.

 

Poznámka:

Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas pretekov.

 

Informácie podáva:

            p. Pavol Petro   (email – upor@centrum.sk, mobil 0907 633155)

             Ing. Kamil Bodnár, tel.: 0911 223 794, e-mail: ouznves@gmail.com

Hlavný rozhodca:

               Ivan Klasovský

 

AGROTIM  RACE

3. ročník v behu

 (propozície)

Organizátor:

Obec Zemplínska Nová Ves a firma AGROTIM spol. s.r.o

Riaditeľ pretekov:

Pavol Timko – konateľ AGROTIM spol. s.r.o

Čas konania pretekov:

28.09.2019(sobota) so štartom o 10.45 hod. v obci Zemplínska Nová Ves, časti Zemplínsky Klečenov pri firme AGROTÍM spol. s.r.o..

Popis trate:

Celková dĺžka trate 8,6 km. Povrch trate je asfaltový a v jednom prípade križuje železničné priecestie. Vedie obcami Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov, pokračuje do obce Stanča, trať pokračuje do časti obce Úpor a späť do časti Zemplínsky Klečenov. Účastníci štartujú pri f. Agrotim, potom absolvujú jeden 500 m okruh okolo Oázy oddychu a potom pokračujú po ceste č. 552 smerom na obec Nižný Žipov. Ďalej trať vedie obcou Stanča a pokračuje odbočkou pri železničnom priecestí (pri ktorom je občerstvovacie miesto na 4 km-tri) do časti obce Úpor. V časti obce Úpor bežci absolvujú jeden okruh po uliciach Hlavná a Za Humnom a pokračujú do časti obce Zempl. Klečenov, kde je cieľ pretekov

Štartovné:

5 EUR – muži a ženy prihlásení do 23.09.2019cez On-line platbou prevodom,

alebo vkladom na účet organizátora:

                 Obec Zemplínska Nová Ves,

                 číslo účtu: SK56 0900 0000 0005 5007 3482,

                 variabilný symbol: uveďte dátum narodenia (12.04.1980 – 12041980)

                 do poznámky uveďte: meno a priezvisko + AGROTÍM RACE

7 EUR – na mieste konania pretekov pri prezentácií.

Registrácia:

- on-line na účet organizátora

- 28.09.2019(sobota) v čase od 08.30 do 10.00 hod. pod altánkom v Oáze oddychu v časti obce Zemplínsky Klečenov.

Šatne:

Kultúrny dom časti obce Zemplínsky Klečenov.

Lekárske zabezpečenie:

NSP v Trebišove

Bezpečnosť:  

  • všetci účastníci sú povinní počas pretekov dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
  • na kritických miestach bude usmerňovať pretekárov organizátor pretekov v súčinnosti s dopravnou políciou,
  • pretekári štartujú na vlastné riziko,
  • preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii,

Občerstvenie:        

Bude poskytnuté priebežne počas pretekov  a po pretekoch  bude podaný obed v kultúrnom dome časti obce Zemplínsky Klečenov.

Štartujú:

Muži a ženy nad 15  rokov.

Odmenení budú muži a ženy, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste.

1. miesto–50 €, 2. miesto–30 € 3. miesto–20 €

Protesty:

Možno podať po ukončení pretekov u riaditeľa pretekov za poplatok 10 EUR.

Poznámka:

Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas pretekov.

Informácie podáva:

  • Ing. Kamil Bodnár(email – ouznves@gmail.com, mobil   0911 223 794)
  • p. Pavol Petro   (email – upor@centrum.sk, mobil 0907 633155)

Hlavný rozhodca:

Vojtech Karaba (srzinline@gmail.com , mobil 0903 644 126)