Select your language:
 
Select your language
Race director
Race timer
Payment Processor
Groups
Benny Kristensen
22 62 85 06.


GHR-G-SIKOF@fiin.dk
run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk
Dan Rider ApS
Grøftebjergvej 29
DK 5492 Vissenbjerg
CVR 26719127
race@danrider.dk

Program

 

Dansk Militært Idrætsforbunds

Danmarks og forbundsmesterskaber

i

Militær 5 kamp

17. - 19. september 2019

Jydske Dragonregiment

 

Velkommen til Jyske Dragonregiment og velkommen til Dragonkasernen. Regimentet er stolte over igen at lægge hus til et stort militært idrætsstævne. Militær 5 kamp er en disciplin, hvor danske soldater både nationalt og internationalt har leveret fornemme resultater. Jeg er sikker på, at vi også ved dette stævne, vil opleve dette.

Jeg håber, at alle får en god oplevelse og ikke mindst vil bidrage til, at konkurrencerne gennemføres i en god sportslig ånd. Det er samtidig mit håb, at alle vil kunne se tilbage på nogle dage, hvor både kammeratskabet og konkurrencerne har været i højsædet. 

Jeg ønsker alle deltagere held og lykke i konkurrencerne og byder jer endnu engang velkommen til Holstebro og Dragonkasernen. 


Anders Poulsen
oberst
Regimentschef
Stævneorganisationen 

Stævneleder OKS-1 Benny Kristensen 22 62 85 06
Konkurrenceleder CSG Henning Juhl 25 55 25 80 

Disciplinleder, Skydning SSG Flemming Bagger 22 17 24 09
Disciplinleder, Forhindringsbane 
Disciplinleder, Svømning 
Disciplinleder, Kast OKS-1 Benny Kristensen
Disciplinleder, løb SSG Henrik Schmidt 21 20 60 49
Leder, Stævnekontor OKS-1 Mette Bach 21 36 91 68
Leder, Resultatformidling CIV Frank Damgaard. 28 11 01 42
Tidtagning CIV Ib Stokkeby - www.run2u.dk 25 52 13 17

Teknisk jury 

Formand Kaptajn Allan Kjær 29 90 51 78

Medlem 
Medlem OS John Kirstein 51 98 51 51
Medlem 


DMI Repræsentant

Bestyrelsessuppleant Henning Juhl 25 55 25 80 


Deltagende Idrætsforeninger

Deltagelse i de forskellige klasser

REG A B C D OB KA KB /KC
AKIF 
SLGI 
JDRI 
VGI 
LGI 
GHR 
CIVIL 
TGR 
HESK 
I ALT 
Fælles bestemmelser 

Ankomst 
Ved ankomst tirsdag den 17. september melder holdleder sig på stævnekontoret, som er på idrætsområdet. Se skitse bagerst i programmet. Der får man kontrolleret tilmeldingsliste, samt udleveret indkvarteringsnøgler. Såfremt man møder direkte i svømmehallen den 18. september, får man udleveret indkvartering der. Ledere og deltagere indkvarteres på flermands kvarterer, hvor der forefindes sengelinned og håndklæder. Holdlederen bedes kontrollere, at forholdene er i orden.

Forplejning 
Cafeteriet har flg. åbningstider: Man – Tor. 06.00 – 10.00 – 11.00 – 13.00 – 17.00 – 18.30
Fredag. 06.00 – 10.00 – 11.00 – 12.30 
Fællesarrangement i SG Messen. Onsdag d.18.09. tidsrum 1900-2230.

KFUM Soldaterhjem 
Kasernevej 1 7500 Holstebro
Åbningstider
Mandag – Torsdag 15.00 - 23.00

Våbenopbevaring 
Våben og ammunition skal afleveres/afhentes i hovedvagten. 
Tidspunkt for aflevering/afhentning af våben og ammunition jf. nedenstående.
Opbevaring af våben fra tirsdag til onsdag aftales med Benny Kristensen 
Mobil: 22 62 85 06
Onsdag d. 18. september Udlevering: 11.00 – 13.00
Indlevering efter skydning kan ske i tidsrummet mellem 17.00 – 18.00 
Afhentning af våben på afrejse dagen, torsdag d. 19. september i tidsrummet 16.00 - 1800 

Holdledermøde 
Afholdes Tirsdag den 17. september kl. 16.00 i kl 2. (bygning 26.UMAK) For hold der ikke har mulighed for at deltage, skal holdlederen have kontaktet stævnelederen inden mødet, for at afklare eventuelle rettelser til tilmeldingen. Under mødet vil startlister blive udfærdiget.
www.military-pentathlon.org/menu/f_regulations.html er adressen til gældende regler. Vælg Part B (Contest Regulations). DMI tillæg kan ses på følgende link: http://www.dmif.dk/index.php/download_file/view/147/176/.

Stævnekontor 
Stævnekontoret: på Idrætskontoret. 
Stævnekontoret har åben jf. tidsplan. 
Stævnekontoret varetager flg. opgaver: 
• Information 
• Ind - og udkvartering
• Formidling af start- og resultatlister 

Lægetjeneste 
Infirmeriet i Karup: 97 10 15 50.
Infirmeriet i Holstebro:
skadestuen/lægevagten Holstebro: 78 43 30 00 


Telefon
Tjenstlige telefonsamtaler kan føres fra stævnekontoret. 

Indkvartering
Der indkvarteres på almindelige belægningsstuer, samt 4 mands værelser med sengelinned, dyner og håndklæder.
Forudse aflevering af indkvartering/nøgler torsdag den 19. september klokken 09.00. Nærmere tilgår på holdledermødet.
Transport/tankning 
Deltagerne er selv ansvarlige for transport til og fra disciplinerne. Tankning anvises på oversigtskort over Dragonkasernen. 

Resultater 
Vises via. TV monitor, hvor resultaterne for den igangværende disciplin vises, samt det samlede resultat efter de afsluttede discipliner. 
Startlister og resultater kan findes på www.milpent.dk og på www.run2u.dk.

Afmærkning af Personel 
Teknisk jury 

Kontakt personer 
CSG Henning Juhl 25 55 25 80 
OKS-1 B. Kristensen 22 62 85 06 
OKS-1 Mette Bach 41 37 68 11


Tidsplan
Tirsdag den 17. september

Ankomstdag
Mulighed for ankomst/tilmelding ved stævnekontor.
Fri træning på banerne.
16.00 - 1700 holdledermøde/lodtrækning. KL 2 BYGNING 26 UMAK

Onsdag den 18. september
07.00 – 18.00 Stævnekontor er åbent.
08.00 – 12.00 Svømning
Hele dagen Træning på HGR og FHB.
13.00 – 18.00 Skydning
19.00 – 22.30 Fællesspisning i SG Messen

Torsdag den 19. september
07.30 – 18.00 Stævnekontor åbent.
08.00 – 11.00 Konkurrence håndgranat kast.
12.30 – 15.00 Forhindringsbaneløb
15.30 – 17.00 4/8 km terrænløb. (rækkefølge KC- KB/KA- D- OB- C/B/A).
17.45 – 18.15 Præmieoverrækkelse.

Forhindringsbanesvømning


Disciplinleder/dommer: 
Tid:
Træning/opvarmning. Onsdag den 18. september 09.00 – 09.45.
Konkurrence Onsdag den 18. september kl. 10.00 – 11.30.
Sted:
Holstebro Badeland (se kortudsnit).
Baneforhold 
50m bassin, 2 baner.

konkurrencebestemmelser
Gennemføres jf. gældende bestemmelser. Tyvstart straffes med fratrækkelse af 48 5-kamppoints.
Startrækkefølge: KC - KA/KB – D – OB- C/B/A.

Særlige bestemmelser
Startinterval 2 min.
Påklædningskontrol 2 min før start, hvor deltagerne er under starters kommando.
KC passerer igennem Irsk bænk.Skydning

Disciplinleder: SSG Flemming Bagger
Tid: 
Onsdag den 18. september kl. 13.00 – 18.00.
Sted: 
Ulfborg skyttecenter ca. 23 km vest for Holstebro mod Ringkøbing.

Baneforhold:
200m bane, 10 overdækkede, selvmarkerende skydestandpladser med tv-monitorer og strimmeludskrifter af resultatet. 

Konkurrencebestemmelser: 
Jf. DMI BST, kap.20 og CISM REGL. Bemærk
GV M/95 /K M/96 eller M/10 skal anvendes i klasse D og KC, men må også gerne benyttes i øvrige klasser.
Forsvarets standard rem må anvendes til at stabilisere skydestillingen.
GV Magasinet må ikke berøre jorden og FSV beskyttelsesbriller skal anvendes ved brugen af GV M/95/K M/96 eller M 10
Alle der skyder med GV M95/M96 eller M10 må anvende optisk sigte.
Under prøve og præcisionsskydningerne er det tilladt deltagerne at zoome ind og ud på monitoren. Alle andre berøringer på monitoren er ikke tilladt. 
Monitoren drejes væk fra skytten under hurtigskydningen. 


Særlige bestemmelser:
30 min pr heatinterval
Første skydehold kl. 13.00
5 min. til indskydning, (ubegrænset skud) herefter 10 skud på 5 min, efterfulgt af hurtigskydning 10 skud på 1 min.
Deltagerne møder til påklædning og våbenkontrol senest 20 min før.
Deltageren er selv ansvarlige for at møde op til kontrol. Overdrager man et våben til en anden deltager, skal den igennem våben Kontrol igen. 
Skytterne medbringer selv ammunition.

Kast 

Disciplinleder: OKS-1 Benny Kristensen

Tid:
Træning: Fri træning på banerne tirsdag. Og onsdag
På konkurrence, dagen forefindes 2 opvarmningsbaner se kortudsnit.
Konkurrence: onsdag den 19. september 08.00 – 11.00.

Sted:
Dragonkasernen.

Baneforhold
Der oprettes 4 konkurrencebaner.
Alle 4 baner har ringe på 15 – 20 – 25 – 30 og 35 m.
Kasteretning er mod nord.

Konkurrencebestemmelser
Kast gennemføres jf. Military Part A og Part B contest regulation.
Tiden styres centralt for alle baner.
1. Alle deltagere melder klar. Banedommeren starter med at melde 15 sek til start.
2. Dommeren fløjter start. Alle deltagere kaster 16 HGR efter de fire ringe. Efter 3 minutter fløjter banedommeren igen og tiden er gået.
30 sekunder pause, deltagerene gør klar til tre længde kast, samlet tid til længdekast 1 min 30.sek
Deltageren kontrollerer at sammentællingen er korrekt og skriver under. Ved protest meldes det til disciplinlederen.

Særlige bestemmelser:
12 min pr heatinterval
Deltagerne skal være ved påklædningskontrol 5 min før det i startlisten anførte 
tidspunkt. Idrætshåndgranat M/91 og M/95 vil forefindes på banerne.
Hvis man ønsker at anvende håndgranat M/54 blind, meldes det på deltagermødet.
Egne medbragte HGR må ikke anvendes.


Forhindringsbaneløb

Disciplinleder: 
Tid:
Træning: Fri træning til en time før start.
Konkurrence: torsdag den 19. september kl. 12.30 – 15.00
Sted:
Dragonkasernens forhindringsbane.
Baneforhold
International 2 sporet S- formet forhindringsbane med asfaltbelægning.

Konkurrencebestemmelser
FHB - løb. Gennemføres jf. gældende bestemmelser.
HUSK påklædningen er lange ærmer og lange bukser.

Særlige bestemmelser
Startinterval 4 min.
Påklædningskontrol 2 min før start, hvor deltagerne er under starters kommando.
Der vil være elektronisk tidtagning.
Startrækkefølge: DAME KC- KB/KA – HERRE D – HERRE OB – HERRE C/B/A.

For KA, KB, KC, OB og D udgår følgende forhindringer:

FH nr. 1 (rebstige)
FH nr. 8 (Klippevæg)
FH nr. 12 (Firebom)
FH nr. 16 (Rudestige)

For KA og KB er der skamler ved følgende forhindringer:
FH nr. 10 (irsk bænk)
FH nr. 15 (Sukkenes dal)
FH nr. 17 (2 meter mur)

For KC udgår udover ovennævnte følgende forhindringer:
FH nr. 10 (Irsk bænk)
FH nr. 15 (Sukkenes dal)
FH nr. 17 (2m Mur)

Chip 
Der vil være elektronisk tidtagning. Chip udleveres ved start teltet umiddelbart efter forhindringsbane. Instruktion om fastgørelse gives ved udlevering.

TERRÆNLØB

Disciplinleder: SSG Henrik Schmidt 
Tid: 
Træning: Fri træning på ruten alle dage.

Konkurrence:
Torsdag den 19. september. 15.30 – 17.00.
(klasse KA – KB – KC – D – OB) 
(Klasse HA – HB – HC) 

Sted:
Vestre Plantage, med start og mål på Dragonkasernen.
Baneforhold 
Ruten er en 4 km rundstrækning der gennemføres således:
To gange for HA, HB og HC. 
En gang for KA, KB, KC, OB og D.
Underlaget er vekslende mellem skovstier, grus, sand og asfalt.
Banen vil være afmærket med km-skilte og markeringsstrimmel fra ankomst til stævnet.
Rute og terrænprofil jf. næste side.

Konkurrencebestemmelser 
Terrænløbet gennemføres jf. gældende bestemmelser, samt de med indbydelsen udsendte midlertidige bestemmelser.

Særlige bestemmelser 
Deltagerne skal være ved startslusen 5 min. før det på listen anførte starttidspunkt, til påklædningskontrol/chipkontrol og efterfølgende gå i startslusen.
Deltagerne er selv ansvarlige for at møde op.
Er deltagerne ikke klar ved startslusen til tiden, bliver vedkommende efterstartet når disciplinlederen har tid (+20 sek. tillæg).
Startnummer skal bæres synligt på brystet.
Der gennemføres jagtstart.

Startlister, startnummer og chip kan afhentes ved Idrætskontoret ca. 1 time efter afslutningen på 

Stævneafslutning:

Tid: torsdag den 19. september. kl. 1715

Sted: Idrætsområde JDR.

Deltagere: - Samtlige deltagere.
- Holdledere
- Officials

Påklædning: Fri.

Forløb: 
Kl. 1735 - Deltagerne på plads.
Kl. 1745 – 18.15 Præmieudlevering. 
Præmierne overrækkes af Regiments chef Anders Poulsen