Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Tidtager
Grupper
Aksel Nielsen
728 18381 el. 50 85 71 69
FSK-CM-MFS04@mil.dk
www.dmif.dk
Run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk
28-03-2019 | Ålborg, Danmark
DMI forbundsmesterskaber i Cross Country
Ny side 2

DMI forbundsmesterskaber i Cross Country 2019

Forbundsmesterskabet gennemføres torsdag den 28. marts 2019 i øvelsesterrænet ved Aalborg Kaserner.

1. Klasser

Der konkurreres i følgende klasser:

 

Klasse

Fra det år der fyldes

Ca. længde på løberute (km)

Stafet

Herre Senior A

 

8,8-10

2 forskellige deltagere

Herre Senior B

 

4,4-5

Herre Yngre Old Boys

35

4,4-5

2 forskellige deltagere

Herre Ældre Old Boys

45

4,4-5

Herre Masters (M)

55

4,4-5

2 forskellige deltagere

Herre Grand Masters (GM)

65

4,4-5

Herre værnepligtige

 

4,4-5

2 forskellige deltagere

Kvinder Senior A *1

 

4,4-5

2 forskellige deltagere

Kvinder Yngre Old Girls

35

4,4-5

2 forskellige deltagere

Kvinder Ældre Old Girls

45

4,4-5

2 forskellige deltagere

Kvinder Masters (MG)

55

4,4-5

*1 Værnepligtige kvinder deltager i denne række

2. Program

Tentativt program:

Torsdag den 28. marts 2019

Kl. 0930                             Sekretariatet åbent ved starten på øvelsespladsen,

Kl. 0930 – 1030               Sidste afmærkning af ruten, og mulighed for gennemløb.

Kl. 1055                             Fælles instruktion, ALLE løbere skal være til stede ved starten.

Kl. 1100                             Start kort bane.

Kl. 1145                             Start lang bane.

Kl. 1245                             Start stafet.

Kl. 1345                             Sidste løber forventes at være i mål.

Kl. 1430                             Præmieoverrækkelse i startområdet

 

3. Banebeskrivelse

Start- og målområde vil være i Aalborg Kaserners øvelsesområde på ”Grønne plads”.

Der er afskiltet fra kasernen.

 

Der løbes på en rundstrækning på ca. 2,5-2,5 km.

Lang bane løber 4 runder á 2,2-2,5 km – i alt 8,8-10 km.

Kort bane løber 2 runder á 2,2-2,5 km – i alt 4,4-5 km.

I stafetten løber alle 1 runde á 2,2-2,5 km.

 

Banen offentliggøres medio marts 2019.

 

Banen vil være mærket med markeringsstrimmel og vejvisningsskilte.

Der er opsat afstandsskilte for hver 500 m.

 

Det vil være muligt at gennemløbe banen inden start.

 

4. Tilmelding

DMI samarbejder med firmaet Run2u som tidtagningsleverandør. 

 

Tilmelding senest den 18. marts 2019.

 

5. Tidtagning og resultater

Der udleveres personlig chip som skal bæres på anklen.

Startnummeret skal placeres på brystet.

Ved stafet er chippen placeret i selve depechen.

 

Startnummer og depeche skal returneres efter løbet. Ikke modtaget/manglende startnummer/chip vil efterfølgende bevirke, at den enkelte idrætsforening bliver afkrævet kr. 300 pr. stk.

 

Resultater publiceres ved sekretariatet i start- og målområdet så hurtigt som muligt.

Resultaterne er ligeledes tilgængelige på www.Run2u.dk – også under selve løbet.

 

6. Stævnesekretariat

Der er oprettet stævnesekretariat i start- og målområdet på øvelsespladsen.  

Her meldes ankomst og afhentes startnumre.

Evt. justeringer af tilmeldte skal ligeledes ske her.

 

 

7. Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse afholdes ved start/mål, umiddelbart efter stævnets afslutning.

 

8. Protester

Evt. protester skal indgives jf. DMI reglement kap. 3.

 

9. Praktiske forhold

Parkering    

Der vil være markeret område for parkering i tilknytning til stævnesekretariatet.

 

Førstehjælp

Der vil forefindes førstehjælpstaske ved stævnesekretariatet.

 

Forplejning 

Der er mulighed for adgang til cafeteria på Aalborg Kaserner.

KFUM Soldaterhjem (KUF-vognen) vil være i perioder på stævnepladsen.

 

Toiletforhold

Der henvises til toiletterne på Aalborg Kaserner.

 

Bad & Omk

Faciliteterne ved gymnastiksalene på Aalborg Kaserner kan benyttes.

 

10. Stævneorganisation

Disciplinleder:                  Aksel Nielsen                   728 18381 el. 50 85 71 69

FIIN: FSK-CM-MFS04@mil.dk

 

DMI Crossudvalg:            Per Ulrik Hartby,

Thomas K.Lökkegaard,

Lars Almar Jensen

 

Stævnejury:                      Udgøres af ovenstående.